رسانه ها

حزب کمونیست چین: به سوی یک تبت سوسیالیستی مدرن و مرفه!

هفتمین سمینار کمیته مرکزی حزب کمونیست چین درباره امور تبت 28 و 29 اگوست در پکن برگزار شد. شی جین پینگ دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رییس جمهور و رییس کمیته نظامی مرکزی چین ضمن حضور در این سمینار تاکید کرد که باید استراتژی حزب برای اداره تبت در دوره جدید را کاملا به اجرا در آورده و در ساخت یک تبت سوسیالیستی جدید، مدرن، متحد، مرفه، متمدن، هماهنگ و زیبا تلاش کرد.

شی جین پینگ خاطرنشان کرد که برای انجام درست امور تبت، باید بر رهبری حزب و اجرای سیستم سوسیالیستی با ویژگی های چینی و سیستم خودمختاری قومی منطقه ای پایبند باشیم.

وی تاکید کرد، باید بر این تفکر استراتژیک نیز پایبند باشیم که برای اداره کشور ابتدا باید مناطق مرزی را به خوبی اداره کرد و برای اداره مناطق مرزی نیز ابتدا باید تبت را تثبیت کرد.

رییس جمهور چین حفظ تمامیت ارضی و وحدت میان ملیت ها را محور و تکیه گاه امور تبت خواند و گفت، توسعه اقتصادی تبت را باید به منظور افزایش رفاه و خرسندی مردم تحقق بخشید.

شی جین پینگ یادآور شد: باید ضمن تضمین تبادلات و آمیختگی هماهنگ میان ملیت های مختلف تبت، امور دینی و مذهبی را طبق قوانین تحت مدیریت قرار داد.

رهبر چین همچنین بر اهمیت حفاظت از محیط زیست در سازندگی تبت تاکید کرد.

رییس جمهور چین با اشاره به مبارزه با جدایی طلبی گفت: در اجرای امور تبت باید همواره حفظ تمامیت ارضی کشور و وحدت میان ملیت ها را مد نظر قرار داد و ضمن فرهنگسازی در تبت، مردم را به حضور در مبارزه با فعالیت های جدایی طلبانه تشویق کرد.

وی درباره پروژه های ساخت و ساز تبت گفت: باید با استفاده از فرصت های ناشی از پروژه خط آهن سی چوان- تبت، سعی کرد تا ساخت تعدادی از تاسیسات زیربنایی و عمومی نیز کلید بخورد.

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین اهمیت زیادی به امور تبت می دهد، طوری که از زمان آغاز اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز در کشور، 6 سمینار در این مورد برگزار شده و هر بار تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های مهمی صورت گرفته است.

رادیو بین‌المللی چین