کوبا, سرمقاله, سرتیتر

جایزه صلح نوبل ۲۰۲۱ برای بریگاد پزشکی کوبا


فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

تارنگاشت عدالت


فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری با ارسال یک نامه سرگشاده به اعضاء، دوستان، و کارگران سراسر جهان، خواهان اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۱ به بریگاد پزشکی «هنری ریو» کوبا شده است. متن کامل نامه به شرح زیر است:

«کشور ما نه بمب بر سر خلق‌های دیگر می‌ریزد، نه هزاران هواپیما برای بمباران شهرها می‌فرستد. کشور ما دارای سلاح‌های اتمی؛ سلاح‌های شیمایی، یا سلاح‌های بیولوژیک نیست. ده‌ها هزار دانشمند و پزشک کشور ما در ایده نجات جان‌ها آموزش دیده اند.»

فیدل کاسترو

همکاران، برادران و خواهران طبقه کارگر جهانی،
فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به اعضاء، دوستان و کارگران ساده سراسر جهان که هر روز برای بقای خود، برای دفاع از حقوق کارگری خود، برای داشتن یک زندگی انسانی در میان شرایط بی‌سابقۀ همه‌گیری مبارزه می‌کنند، درود می‌فرستد.

کارگران کشورهای سرمایه‌داری، از آغاز شیوع همه‌گیری، نه فقط مرده‌های خود را شمرده‌اند، بلکه به رسواترین شیوه غيرانسانی بودن دولت‌های بورژوایی را دیدند، که در عدم اتخاذ اقدامات مؤثر برای حمایت از مردم تردید به خود راه ندادند تا سرمایه بزرگ، و رؤسا، سود حتا بیش‌تری به دست آورند.
مرده‌های بی‌شمار در ایالات متحده آمریکا، برزیل، ایتالیا و کلمبیا، هم‌چنین در دیگر کشورها، بر جنایات دولت‌هایشان علیه مردم خود گواهی می‌دهند

مرده‌های بی‌شمار در ایالات متحده آمریکا، برزیل، ایتالیا و کلمبیا، هم‌چنین در دیگر کشورها، بر جنایات دولت‌هایشان علیه مردم خود گواهی می‌دهند .

اما، علی‌رغم این درد و غم، ما کارگران با غرور روحیه همبستگی و از خودگذشتگی قهرمان طبقه کارگر، پرسنل پزشکی را دیده ایم که در سراسر جهان هر روز علیه همه‌گیری نبرد کرده اند.

با اين اوصاف، ما نقشی را که بریگادهای پزشکی کوبا با از خودگذشتگی برای ۶۰ سال در ارايۀ خدمات به تقریباً کل جهان با یک کار نوع‌دوستانه، همبستگی و بشردوستانه ایفاء نموده اند، به ویژه «بریگاد هنری ریو» را که به وسیله فیدل با هدف نجات جان‌ها در زمان‌های فاجعه، واگیری، همه‌گیری و دیگر رویدادهایی که کمک پزشکی و شبه‌پزشکی کویا را می‌طلبند بنیان نهاده شد، به مثابه بالاترین بیان انسانیت و همبستگی انترناسیونالیستی ارزیابی می‌نماییم.

به همین دلیل، ما این را بسيار مهم می‌دانیم که سازمان‌های عضو فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، هر سندیکای رزمنده، خواهان این شود که جایزه صلح نوبل ۲۰۲۱ به بریگاد بهداشت بین‌المللی هنری ریو کوبا اعطاء شود ! از این راه، جایزه به گروهی اعطاء خواهد شد که که حقیقتاً برای خیر بشر و نه برای اهداف‌ امپریالیست‌ها فعالیت و کار می‌کند. در عین‌حال، یک پاسخ جهانی به آن‌هایی داده خواهد شد که نمی‌توانند بپذیرند که یک کشور کوچک و تحت محاصره مورد هدف امپریالیسم بین‌المللی، می‌تواند چنین خدمت بزرگی به بشریت ارايه نماید.

بنابراین، ما از هر سندیکا می‌خواهیم قطع‌نامه‌ها، بیانیه‌ها و اعلامیه‌های همبستگی را که خواهان اعطای جایزه صلح نوبل ۲۰۲۱ به بریگادهای پزشکی کوبا هستند، از طريق پست الکترونیک زیر ارسال نمایند: info@wftucentral.org

همه اسناد در وب‌سایت فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری منتشر خواهند شد.

زنده باد همبستگی بین‌المللی!