رسانه ها

اختلاف در صف متحدان آمریکا با آمریکا

رادیو بین‌المللی چین گزارش میدهد، آلمان و فرانسه چندی پیش به دلیل نارضایتی شدید از تلاشهای ایالات متحده برای کنترل روند اصلاحات سازمان بهداشت جهانی از مذاکرات داخلی گروه هفت در این مورد خارج شدند و با وجود آنکه پیشنهادهای آمریکا افشا نشده اما به گفته مقامات غربی، درخواست آمریکا خیلی «سختگیرانه» و حتی «بی پروا» است. بدیهی است، در زمان همه گیری جهانی کرونا ، اختلافات بین ایالات متحده و متحدان عمده غربی آن کشور در حال عمیق تر شدن است.اقدامات سیاستبازان واشنگتن که قصد دارند با زورگویی قوانین مدیریت چندجانبه بر جهان را تغییر دهد، به طور روزافزون باعث کاهش محبوبیت این کشور می شود.

تحت رهبری ایالات متحده ، گروه هفت به مدت چهار ماه و نزدیک به 20 دور رایزنی تلفنی در مورد اصلاح سازمان بهداشت جهانی انجام داده است. اکنون با خروج خشمگینانه آلمان و فرانسه از مذاکرات می توان حدس زد که سیاستمداران آمریکایی بیش از حد «منافع سیاسی شخصی» را وارد روند این به اصطلاح «طرح اصلاحات» کرده اند که در نهایت خشم متحدان آنان را به دنبال داشته است.

در حقیقت ، مدتهاست که کشورهای اروپایی مانند آلمان و فرانسه از آمریکا ناراضی هستند. پس از شیوع کروناویروس جدید ، سیاستبازان آمریکایی بارها هشدارهای صادر شده از سوی چین وسازمان بهداشت جهانی را نادیده گرفته اند ، همین امر باعث شده است که اپیدمی کرونا از کنترل آمریکا خارج شود و آشفتگی بزرگی را به بار بیاورد. آمریکا همچنان بر سیاسی کردن اپیدمی پافشاری می کند و مسئولیتش را به گردن دیگران می اندازد. از تهدید اولیه «قطع کمک مالی » به سازمان بهداشت جهانی تا خروج نهایی از این سازمان ،رفتارهای آمریکا مورد انتقاد شدید جامعه جهانی از جمله متحدان سنتی آن کشور قرار گرفته است.

معلوم است که کشورهای اروپایی به طور طبیعی قصد ایالات متحده برای روی آوردن به زور برای پیشبرد اصلاحات سازمان جهانی بهداشت به شیوه دلخواه خود را به وضوح مشاهده کرده اند. در حال حاضر ، تا انتخابات عمومی آمریکا کمتر از سه ماه باقی مانده است، تعداد موارد تایید شده مبتلایان کرونا از سد 5 میلیون نفر گذشته است. سیاستبازان کاخ سفید تحت تأثیر بحران های ناشی از اپیدمی و مسائل اقتصادی و اجتماعی قرار دارند و میزان حمایت های مردمی در نظرسنجی ها پی در پی رو به کاهش است. با این حال، آنها با زور می خواهند اصلاحات سازمان جهانی بهداشت را به پیش برد. همانطوری که رویترز نیز نوشته فشار مداوم کاخ سفید بر سازمان جهانی بهداشت به وضوح برای خارج شدن از فشار ناشی از اعتراضات مردمی نسبت به ناکارآمدی دولت آمریکا در مبارزه با اپیدمی و بر پایه ملاحظات انتخاباتی است.

چرا مواضع کشورهای بزرگ اروپایی مانند آلمان و فرانسه در مورد امور جهانی از ایالات متحده بطور فزاینده فاصله گرفته است ؟ دلیل اساسی این است که در سالهای اخیر رفتار ایالات متحده نسبت به اروپا متکبرانه بوده است ، نه بر پای احترام و برخورد برابر؛ و این کشور مکرراً به منافع اروپا آسیب رسانده و به خطوط قرمز اروپایی ها تعرض کرده است.

بعد از روی کار آمدن دولت فعلی ایالات متحد، کارهایی مثل تهدید به تحریم پروژه خط لوله گاز طبیعی » نورد استریم 2 » و یا اخیراً خروج یک جانبه نیروهای این کشور از آلمان و یا دلخور کردن برخی از کشورهای اروپایی با اعمال فشار بر آنان برای پیوستن به این به اصطلاح «جنگ سرد جدید» علیه چین و دیگر رفتارهای بی پروای ایالات متحده نارضایتی و واکنش شدید طرف های اروپایی را به دنبال داشته است. سؤال مطرح شده این است که چگونه ممكن است كشورهای اروپایی از چنین ایالات متحده ای كه به دنبال تفكر سلطه و چاقو زدن به متحدان از پشت است ، ناامید نشوند؟ کشورهای اروپایی به عنوان کشورهای مستقل مطمئناً نمی توانند منافع خود را کورکورانه قربانی کنند و قلدری ایالات متحده را بپذیرند.