رسانه ها

گذشته (تاریک) برده‌داری حزب دمکرات ایالات متحده

منبع: ولترنت
تارنگاشت عدالت


به درخواست خانم «نانسی پلوسی» (عضو حزب دمکرات از کالیفرنیا) و ريیس مجلس نمایندگان، باید مجلس سنا از وجود تندیس مردانی که در طول جنگ داخلی داوطلبانه در ارتش کنفدراسیون خدمت کرده بودند، پاک شود.

خانم «پلوسی» ایالات مؤتلفه آمریکا (کنفدراسیون) را که مخالف عوارض گمرکی تعیین شده از سوی دولت مرکزی بود به برده‌داری متهم می‌کند، زیرا از مبدأ غلط برداشت امروزی در مورد جنگ داخلی حرکت می‌کند. تندیس‌ها به چهار ريیس کنگره (رابرت م. ت. هانتر، هاول کوب، جیمز ل. اور و چارلز ف. کریپس) تعلق دارند که مانند خانم پلوسی به حزب دمکرات این کشور تعلق داشتند.

«لویی گومرت» (عضو حزب جمهوری‌خواه از تکزاس) که به تشدید پلمیک دامن زد، لایحه‌ای تقدیم کرد و به خاطر نقش تاریخی حزب دمکرات به نفع برده‌داری، ممنوع کردن این حزب را خواستار شد‍.

•    در برنامه حزب دمکرات در سال ۱۸۴۰، ۱۸۴۴، ۱۸۵۲ ادعا می‌شد که لغو برده‌داری از خوشبختی مردم می‌کاهد و ثبات و پایداری اتحادیه را به خطر می‌افکند.
•    برنامه ۱۸۶۰ کوشش‌های ایالات مخالف برده‌داری را برجسته می‌کرد که از تعقیب و حسر برده‌های متواری به جرم انقلابی‌گری و توطئه سر باز می‌زدند.
•    ماده ۱۴ الحاقی که به برده‌های آزادشده حقوق کامل شهروندی را اعطاء می‌کرد در سال ۱۸۶۸ با ۹۴٪ آرای نمایندگان حزب جمهوری‌خواه و ۰٪  نمایندگان حزب دمکرات تصویب شد.
•    ماده ۱۵ الحاقی که به بردگان آزادشده حق شرکت در انتخابات را اعطاء می‌نمود در سال ۱۸۷۰ با ۱۰۰٪ آرای نمایندگان حزب جمهوری‌خواه و ۰٪ نمایندگان حزب دمکرات به تصویب رسید.
•    در سال ۱۹۰۲ حزب دمکرات در ویرجینیا قانونی به تصویب رساند که حق شرکت در انتخابات برای بیش از ۹۰٪ آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار را لغو می‌کرد.
•    ريیس‌جمهور «وودرو ویلسون» جدایی نژادی کارمندان فدرال را به اجرا گذارد و نياز به عکس در هر تقاضای شغلی را اجباری کرد.
•    کنوانسیون ملی حزب دمکرات در سال ۱۹۲۴ در «مدیسون اسکوار گاردن» در نیویورک به خاطر نفوذ کوکلوکس کلان، «دست‌پخت کلان» Klanbake نامیده می‌شد.
•    در سال ۱۹۶۴ نمایندگان حزب دمکرات تصویب قانون حقوق شهروندی برای خاتمه بخشیدن به جدایی نژادی را ۷٥ روز بلوکه کردند.