گوناگون, سرتیتر

امکان حمله اسراییل به لبنان قبل از انتخابات رییس جمهوری امریکا غیر ممکن است


اگر‌ جنگی بین این دو کشور رخ بدهد به احتمال قوی یه تمام این ناحیه کشیده خواهد شد. چنین جنگی از دست کنترل اسراییل و امریکا خارج خواهد شد. کشته شدن سربازان امریکایی در جنگی‌ که کاملا به خاطر امنیت اسراییل بود برای رییس جمهور ترامپ شرایط دشوار حساب می‌شود.

ارتش اسراییل برای یک جنگ کامل آمده‌ هست. علاوه بر این، حزب الله وظیفه دارد که نیروهای همیشه آماده باشند و بدانند که ممکن است که فردا جنگ رخ  بدهد و هم بدونند که شاید جنگ هیچ وقت روخ ندهد. هر دو طرف هم‌دیگر را‌ میفهمند و آماده جنگ هستند. 


الیاس جی مگنایر: @ejmalrai
ترجمه: شیرین هاشمی


از زمان بن گورین، عذاب دادن و فرصت طلبی که دشمن را غافل کند، سواستفاده از نقاط ضعف و ارزیابی موقعیت دشمن قبل از حمله جزو اصول بنیانگذاری ایدئولوژی صهیونیسم می‌باشد. ولی به نظر میاید که اسراییل جنگ را با لبنان فعلا شروع نخواهد کرد ، احتمالا تا زمانی که شخص رییس جمهور امریکا مشخص بشود.
وقتی که اسراییل اعلام کرد که قصد دارد برای اکتشاف نفت و‌گاز طبیعی در دریای مدیترانه در بلاک ۷۲ که نزدیک به بلاک ۹ که مورد اختلاف ‌و در مرز دریایی با لبنان قرار دارد رییس جمهور میشل عوون در واکنش عرض کرد که این تصمیم اسراییل بسیار خطرناک است و لبنان هیچ زمان این اجازه این را نخواهد داد. نماینده مجلس آقای قاسم هاشم این حرکات اسراییل را به عنوان اعلام جنگ ارزیابی کرد.


اما در حقیقت این نقض مرزهای دریایی حساب نمی‌شود ولی نشان دهنده این است که لبنان هیچ تحمل نقض تمامیت ارزی و دستکاری مرزهایش را ندارد و نسبت به این مسئله بسیار هوشیار است. در طول ده سال اخیر امریکا بسیار سعی کرده که لبنان را به میز مذاکره با اسراییل بکشاند تا مرزهای این دو‌کشور را قطعی کنند ولیکن این تلاش ها بی ثمر بودند.
دشمنی سیاسی بین لبنان و اسراییل اکتشاف بلاک ۷۲ را شش سال است که عقب انداخته، ۲ کمپانی نوبل انرژی امریکا و دلک‌ انرژی اسراییل که در سال ۲۰۰۹ اجازه اکتشاف گرفته بودند ولی تا زمانی که این اجازه در سال ۲۰۱۶ منقضی شد نتوانستند کاری انجام دهند. 
وقتی که وزیر انرژی اسراییل ییوال استینز این مسیله اکتشاف را باز کرد سرو صدای بزرگی را در رسانه ها انداخت یه علت سه دلیل:

اگر‌ جنگی بین این دو کشور رخ بدهد به احتمال قوی یه تمام این ناحیه کشیده خواهد شد. چنین جنگی از دست کنترل اسراییل و امریکا خارج خواهد شد. کشته شدن سربازان امریکایی در جنگی‌ که کاملا به خاطر امنیت اسراییل بود برای رییس جمهور ترامپ شرایط نامناسبی به حساب خواهد آمد.
ارتش اسراییل برای یک جنگ کامل آمده‌ هست. علاوه بر این، حزب الله وظیفه خود میداند تا نیروهای همیشه در حالت آماده باش باشند و بدانند که ممکن است که فردا جنگ رخ  بدهد و هم بدانند که شاید جنگ هیچ وقت روخ ندهد. هر دو طرف هم‌دیگر را‌ میفهمند و آماده جنگ هستند. 
به خاطره همین دلیل، جنگ فقط رخ می‌دهد وقتی که محور مقاومت نسبت به کار‌ آماده سازی خود کم توجهی کند. به نظر می رسد که با وخیم تر شدن وضعت اقتصادی لبنان ، اسراییل به‌ سمت جنگ‌ تمایل نشان ندهد. حزب‌ الله، با‌ اینکه جزو جامعه‌ی لبنان است، از وضعیت  اقتصاد هیچ تحت فشار قرار‌ نگرفته. برای جلو گیری از جنگ، حزب الله همیشه‌ آماده‌ حمله خواهد بود.


Copyright © https://ejmagnier.com   2020 


https://wp.me/p1gf1m-SVh