تاریخی, سرتیتر

دلایل سقوط سلسله پهلوی از نگاه برخی کارگزاران آن دوران


چرائی و چگونگی فروپاشی سلسله پهلوی پژوهشی است که توسط آقای دکتر رئیس جعفری انجام شده است. این پژوهش با استفاده از فایلهای صوتی تاریخ شفاهی هاروارد، که در دانشگاه هاروارد موجود است، انجام گرفته. آقای دکتر رئیس جعفری از میان 134 تن مصاحبه شونده، به سراغ مصاحبه با افرادی از مدیران و کارگزاران اقتصادی دوران پهلوی رفته و از میان آنها آقایان ابتهاج، آبادیان، امینی، سمیعی، مقدم ، یگانه و شریف امامی را برگزیده. دلایل این انتخاب و گزینش را خود دکتر رئیس جعفری به تفصیل در ابتدای صحبتش توضیح می دهد. در پایان این گزارش ما صحبتهای آقای دکتر فرشاد مومنی

را می شنویم که حاوی نکات بسیار ارزنده و قابل توجهی می باشد. دکتر مومنی تاکید داشت که: اگر نظام تصمیم‌گیری در حد نازل‌ترین سطح ممکن آگاهی تاریخی از خطاهای اقتصادی دوران پهلوی می‌داشت، بیش از 70 درصد خطاهای سیاستی ای که درسه دهه گذشته در ایران رخ داد و هر یک فاجعه‌های کوچک و بزرگ پدید آورد؛ می‌توانست به وجود نیاید.

این سخنرانی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد تحت عنوان «روایت یک فروپاشی – سقوط سلسله پهلوی براساس تاریخ شفاهی هاروارد» بر گزار گردید که فایل صوتی آنرا در اینجا در اختیارتان قرار می دهیم.


منتشر شده در تارنمای من و تو مامتن صوتی دلایل سقوط سلسله پهلوی از نگاه برخی کارگزاران آن دوران


لینک کوتاه برای ارسال: https://wp.me/p1gf1m-SU3