گوناگون, سرتیتر

سیاستهای رسوا و ورشکسته تکراری امریکا بر علیه حشد الشعبی


سیاستهای رسوا وورشکسته تکراری امریکا بر علیه حشد الشعبی درعراق

نوشته : احمد مزارعی ، هشتم تیر1399

پس از شکستهای متعدد وگوناگون درسالها وماههای دورونزدیک گذشته امریکا درعراق، مجددا این کشور  کوشید تا درچند روز گذشته با یک برنامه «پیچیده نظامی» ونرم افزاری وبا استفاده از افرادی سست عنصروهمکاری ضمنی کاظمی نخست وزیر، دست به یک عمل ماجراجویانه «رامبویی»بزنند شاید بتواند برای دونالد ترامپ درمانده دراین موقعیت ویژه ابروئی دست وپاکنند.دونالد ترامپ بعد ازشکستهای داخلی بحران کورنا ، تظاهرات گسترده رنگین پوستان وازهمه بدترانتشار کتاب تازه جان بولتون لمپن که رئیس سابق خودرا رسوا ودر حقیقت «هجو»کرده بود نیاز به یک اقدام «هوچیگرانه» داشت که بتواند «تعادل ازدست رفته» خودرا مجددا حفظ کند. این را میشود از اظهارات عجولانه سفیر امریکا درکویت نیز استنباط نمود که هنوز»نه به دار ونه ببار»اقدام به صدوراطلاعیه های پی درپی زیادی کوتاه وعجولانه نمود  بطوریکه شخص فکر میکرد احمد چلبی تازه ای وارد عراق شده است.نمونه ای چند ازاین اظهارات سطحی ومبتذل (1)

شکست مفتضحانه برنامه امریکا درعراق:

کاظمی نخست وزیر عراق رسما به اشتباه خود درعملیات «الدوره»اعتراف نموده واظهار تاسف خودرا به رهبران سیاسی وملت عراق اعلام داشت که این خود ضربه سختی به سیاست دورویانه امریکا درعراق است که از یکطرف ادعای کمک به برقراری صلح وامنیت و»دموکراسی» درعراق میکند واز طرفی دم خروسش اینگونه اشکار ظاهر میشود.

بنا به نوشته مطبوعات عراق ، یکی از نمایندگان پارلمان عراق ازطرف ائتلاف الفتح به رهبری هادی عامری بنام محمد کریم که با مطبوعات مصاحبه مینمود اظهارداشت :»کاظمی اعلام داشته است که از همه جزئیات عملیات اطلاع نداشته واینکه اطلاعاتی نادرست وناقص دراختیار وی قرارداده شده بوده است».

این نماینده سپس افزود»عملیاتی که انجام گرفته است، با نظارت امریکائیها بوده واینگونه عملیات بخشی از برنامه نرم افزاری براندازی امریکا درعراق است» وی روشن ساخت :»رهبران سیاسی عراق تا کنون توانسته اند همه برنامه های امریکارا برای ایجاد تفرقه میان نیروهای حشد الشعبی وسایر موسسات ومراکز امنیتی درعراق با شکست روبرو سازند.

یکی ازاعضای دیگرپارلمان عراق بنام خانم عالیه نصیف امروز یکشنبه ، درمصاحبه با رسانه های عمومی عراق بطور رسمی از نخست وزیرعراق اقای مصطفی کاظمی درخواست نمود که درمورد این اظهار نظر امریکائیها مبنی بر اینکه :

«اقای مصطفی کاظمی نخست وزیرعراق با انها دراین عملیات همکاری نموده است»

، بطور روشن این ادعا ی امریکائیهارا بسیار شفاف برای ملت عراق تایید ویا انکار کند واینکه دادن پاسخ را به نماینده خود واگزار نکند. دراینمورد اگر معلوم شود که امریکائیها دراین عملیات شرکت داشته اند ، درانصورت امر بسیار خطرناکی خواهد بود.

یک نماینده دیگر پارلمان عراق بنام فاضل جابرمتعلق به ائتلاف الفتح روز یکشنبه دراینمورد چنین اظهارداشت:» اینکه امریکائیها اعلام کرده اند که درعملیات «الدوره»برعلیه گردان 45،حشد الشعبی شرکت داشته اند ، عملی است نفرت انگیز که هدف ان دامن زدن به فتنه درکشوربوده است ، این نماینده پارلمان تاکید ورزید که عملیات «الدوره»ثابت میکند که این برنامه ریزی صرفا امریکائی بوده است».

اقای جابر فاضل سپس افزود :» عملیات «الدوره» مبنی بر مورد هدف قراردادن گردان 45 حشد الشعبی ، ثابت نمود که این عملیات صرفا امریکائی بوده بویژه که امریکائیها اعتراف نموده اند که نیروهای ویژه انها نیزدراین عملیات شرکت داشته اند».

هدف امریکا از این برنامه ها تبدیل عراق به سوریه ویا لیبی دیگری است

این برنامه چگونه اغاز شد؟

حادثه روزهای گذشته اینگونه اتفاق افتاد که بخش کوچکی از»نیروهای مبارزه باتروریسم عراق»به یک کارگاه متعلق به حشد الشعبی با این دستاویز حمله کرده وچهارده نفررا که یک ایرانی (ایرانی ، جل الخالق) نیز درمیانشان بوده است وگویا انها درانجا موشک ویا کاتیوشاهائی تولید میکرده اند که بوسیله انها درروزها ی گذشته به سفارت امریکا ویا اماکنی که نیروهای نظامی امریکا مستقر هستند حمله شده است. این اقدام امریکائیها درنوع خود اولین بوده واین میتوانست مقدمه ای برای برنامه دامنه داری باشد تا بوسیله ان استقرار وامنیت عراق را بهم زده وکشوررا وارد یک مرحله ای از انفجارها،تهاجم به اماکن امن، وایجاد هرج ومرج سراسری کرده وانگاه امریکا ادعا کند که برای برقراری امنیت درعراق ومنطقه ودفاع از «حقوق بشر ودموکراسی»ضروری میداند با اجازه سازمان ملل ویا شورای امنیت ارتش خودرا وارد عراق کند.

اقای مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق که امید زیادی به کمک امریکائیها بسته است قصدداشت با این اقدام استراتژی تسلط برگروههای مقاومت وخلع سلاح انهارا تحت عنوان «نظم وهیبت دولت» پیش ببرد که البته این اقدام یک خوش خدمتی به امریکا برای تسلط مجددش بر عراق بود.این را نیز باید گفت که درعراق گروههای کوچک و متعددی وجوددارند که با حضورایران درعراق مخالف بوده وخواستار رابط دوستانه با امریکا بویژه با عربستان هستند که اینها دراقلیت بوده ودرجریان رای گیری درپارلمان عراق برای اخراج همه نیروهای بیگانه ازجمله امریکائیها تعدادشان بسیار اندک بود زیرا ملت عراق ازجمله نیروهای متعلق به اهل سنت ورهبرانشان ازجمله مفتی اهل سنت عراق خلیفه ملا که رابطه بسیار دوستانه ای با ایران دارد وشخصیت مهم دیگر اهل سنت اقای شیخ صمیدعی مخالف حضور امریکائیها درعراق بوده ودررای گیری مذکوررای برخروج همه نیروهای بیگانه از جمله امریکائیها دادند. قابل ذکر است که اقای کاظمی نخست وزیرعراق که دارای پیشینه مبارزات خوبی بوده است ابتدا «درباغ سبز» به ملت عراق نشان داد ازجمله اینکه وعده قاطعانه داد که بموجب رای پارلمان عراق اقدام به اخراج نیروهای امریکا کند که با پیش امدحوادث روزهای اخیر چهره واقعیش افشا گردید.

درهفته های اخیر امریکائیها از مصطفی کاظمی دعوت کرده بودند تا به امریکا برود ودرمورد مشکلات اقتصادی وسیاسی عراق مذاکره کنند ، اما اینگونه بنظر میرسد که این دعوت امریکا ووعده دادن کمکهای اقتصادی وسیاسی به اقای کاظمی منوط به ان بوده است که بتواند بر گروههای مقاومت بویژه حشد الشعبی تسلط پیدا کرده ویا با دامن زدن به اختلافات وایجاد تفرقه میان گروههای مختلف مقاومت ،عراق را وارد یک جنگ طایفه ای کند که باید گفت کشور وملت عراق با تجربیات بسیار غنی که بدست اورده ورابطه ای تنگاتنگی که با ایران قدرتمند، سوریه ، حزب الله لبنان ، روسیه وچین و…./ دارند، این برنامه های سطحی که میتوان انرا بچه گانه نامید، هیچ کاربرد وشانسی درعراق ندارد، وشاهد بودیم که توطئه اخیر چه به سادگی کشف ودرهم شکسته شد وموجب همبستگی عمیق تری میان ملت عراق گردید وضربه سختی نیز به سیاستهای استعماری وتبهکارانه امریکا درعراق ومنطقه وارد امد.

یک : توضیح زیر نویسها

سخنان عجولانه سفیر امریکا درکویت با مطبوعات درمورد حمله به مرکز حشد الشعبی :

یک – ما کوشش داریم به کاظمی کمک کنیم تا اسلحه تنها دردست ازتش باشد

(یعنی حشد الشعبی خلع سلاح شود)

دو- ما دراشغال مرکز حشد الشعبی شرکت مستقیم داشتیم.

سه – شرکت ما دراشغال مرکز تعمیراتی حشد العبی از قبل هماهنگ شده بود

خانم سفیر ازحول حلیم به درون دیگ افتاده بوده است ، مترجم