گوناگون, سرتیتر

پلیس آمریکا از نگاهی دیگر – خسرو صدری

برنامه های تلویزیونی پراست از فیلم های به ظاهر مستند درمورد» تلاش» بی وقفه و پیگیرانه پلیس در جهت «موشکافی» و»کشف»

جنایات. هدف ولی تلقین این دروغ به مردم است که گویا همه چیز خوب است و مالیات آن ها برای حفظ «امنیت» شان خرج می شود.پلیس آمریکا از نگاهی دیگر

چند روزی است که در پی کشته شدن «جرج فلوید» به دست پلیس ، زخم چرکین نژادپرستی درآمریکا بار دیگر سرباز کرده و موجب به راه افتادن اعتراضات وراهپیمایی های خیابانی مردم علیه نابرابری نژادی در این کشور شده است. تبعیض در آمریکا را این روزها نه تنها دررفتار پلیس بلکه همچنین از میزان بالای تلفات «اپیدمی کرونا» در میان رنگین پوستان هم می توان به وضوح مشاهده کرد.

در پی خانه نشینی ناشی ازپاندمی و مطالعه زندگی برخی جنایتکاران معروف تاریخ معاصرآمریکا، به این نتیجه رسیدم که پلیس این کشور نه تنها «نژاد پرست» بلکه ارگانی است ناکارآمد. و تنها چیزی که برایش اهمیت ندارد، حفظ جان و سلامتی مردم در مقابل اشرار است. ده ها قاتل زنجیره ای یا همان » Serial Killer » در آمریکا، طی دوسه دهه اخیر هرکدام ده ها نفر را در شهرهای آمریکا به مرور زمان و بدون «مزاحمت» سلاخی کردند و تا رقم تلفات هرکدام به بالای بیست و سی نفر نمی رسد و در برخی موارد مردم دست به تظاهرات نمیزنند و مسئولین موقعیت خود را در خطر نمی بینند، اقدامی جدی برای دستگیری آنان صورت نمی گیرد.

حال آن که با مطالعه شرح حال آن ها درمی یابید که از همان شروع جنایاتشان ، مدارک و»رد پا» به اندازه کافی برای پیگرد آنان وجود دارد ولی زحمتی برای بررسی آن ها از طرف پلیس کشیده نمی شود. گاه اتفاق افتاده است که دهمین یا بیستمین قربانی توانسته است جان سالم به در برد و به پلیس مراجعه کند و نشانه هایی از جانی بدهد.

ولی باز قاتل سال های متمادی دیگربه آدمکشی ادامه داده است. علت اصلی چنین پدیده ای به نظر من سیستم ناعادلانه سرمایه داری آمریکایی است که جایی حاضر است هزینه کند که سودی در کار باشد. هزینه های پی گیری قتل زنان تن فروش و دختران خانواده های فقیر ، که قربانیان اصلی قتل های زنجیره ای در آمریکا هستند، از چنین نگاهی قابل توجیه نیست.

جنایتکاران مورد بحث هم با توجه به این حقیقت ، کمتربه پر و پای افراد متمکن که توان مادی پیگیری مستقل قتل بستگان خود را دارند، می پیچند. برخی از این آدم کشان حتی در دادگاه با بی پروایی از این که آن ها باید بخاطر قتل «افراد بی ارزش»( به گفته خودشان) مجازات شوند، اظهارنارضایتی و تعجب می کنند.

با این حال برنامه های تلویزیونی پراست از فیلم های به ظاهر مستند درمورد» تلاش» بی وقفه و پیگیرانه پلیس در جهت «موشکافی» و»کشف» جنایات. هدف ولی تلقین این دروغ به مردم است که گویا همه چیز خوب است و مالیات آن ها برای حفظ «امنیت» شان خرج می شود. درخاتمه چند تن از این جنایتکاران را نام می برم تا اگربه نتیجه گیری های من شک دارید، خودتان با مطالعه داستان آن ها به این واقعیات تلخ پی ببرید:

Ted Bundy – Gary Ridgway – David Berkowitz – Richard Cottingham – Robert Yates – Jeffrey Dahmer John Wayne Gacy – Richard Ramirez – Albert De Salvo – Dennis Rader – Larry Eyler – Joseph Franklin Joel Rifkin – Samuel Little