کوبا, سرمقاله, سرتیتر

نقش کلیدی علوم کوبا در نبرد علیه کووید-۱۹

«دیاز- کانل» با اشاره به سقوط نظام‌های بهداشتی بسیاری در سراسر جهان، که ظرفیت کافی در واحدهای مراقبت ویژه داشتند توضیح داد که در کوبا «روزی که ما بیش‌ترین تعداد بیماران را در وضعیت بحرانی و جدی داشتیم، تعداد آن‌ها ۱۵

نفر بود، و ما طی سه مرحله آماده شده بودیم و بیش از ۱۴۰۰ تخت مراقبت ویژه برای مقابله با کووید-۱۹ داشتیم. انجام به موقع، کار کلیدی بود … ما موارد را شناسایی نمودیم و فوراً منزوی کردن تماس‌های آن‌ها و تماس‌ها با تماس‌های آن‌ها را آغاز کردیم.»


منبع: گرانما
تارنگاشت عدالت


قدردانی دياز-کانل از نقش کلیدی علوم کوبا در نبرد علیه کووید-۱۹

رییس‌جمهور در بازدید از مرکز علوم اعصاب کوبا با داشمندانی که در صف مقدم نبرد بوده اند، صحبت کرد

رییس‌جمهور دیاز-کانل با فرمانده انقلاب رامیرو والدز، در بازدید از «گروه بنگاه‌های التکرونیک» که طی آن از تولید یک دستگاه تنفس مصنوعی به وسيله مهندسین صنعت کوبا مطلع شد، این دستگاه قرار است به زودی در اختیار واحدهای مراقبت ویژه قرار گیرد.

رییس‌جمهور میگوئل دیاز-کانال برمودز، در بازدید از مرکز علوم اعصاب و گفت‌و‌گو با چند تن از دانشمندانی که در صف مقدم نبرد بوده اند، نقش کلیدی علوم کوبا را در نبردی که کشور علیه کووید-۱۹ درگیر آن است، ستود.

دیاز- کانل پس از استماع دو گزارش پیرامون استراتژی راهنمای کار پیرامون یک واکسن کوبایی علیه سارس-کو-۲ (SARS-COV-2) و برنامه پیشگیرانه علیه کووید-۱۹ اشاره نمود: «طی چند روز گذشته روشن شده است که همه تلاش‌هایی را که ما هفته‌های پیاپی با دانشمندان و گروهای کارشناسی ارزیابی می‌کردیم، نتیجه داده اند.»وی افزود، شش روز پیاپی بدون گزارش مرگ؛ تعداد کم‌تر بیماران دارای وضعیت بحرانی و جدی؛ بهبود تعداد بیش‌تر بهبود‌ یافتگان و تعداد کم‌تر مبتلایان «بدون تردید نتیجه آزمایش‌های بالینی انجام شده و پژوهشی است که شما به طور منظم توضیح داده اید،  این‌ها نسبت به آن چپزی که به دست آورده اید، اطمینان می‌دهد.»

رییس‌جمهور با اشاره به سقوط نظام‌های بهداشتی بسیاری در سراسر جهان، که ظرفیت کافی در واحدهای مراقبت ویژه داشتند توضیح داد که در کوبا «روزی که ما بیش‌ترین تعداد بیماران را در وضعیت بحرانی و جدی داشتیم، تعداد آن‌ها ۱۵ نفر بود، و ما طی سه مرحله آماده شده بودیم و بیش از ۱۴۰۰ تخت مراقبت ویژه برای مقابله با کووید-۱۹ داشتیم.»

دیاز-کانل در گفت‌وگو با پژوهشگران خاطرنشان کرد که انجام به موقع، کار کلیدی بود: «… ما موارد را شناسایی نمودیم و فوراً منزوی کردن تماس‌های آن‌ها و تماس‌ها با تماس‌های آن‌ها را آغاز کردیم»، وی افزود آن‌ها را نه در خانه‌هایشان، بلکه در مؤسساتی که به این منظور آمده شده بود، منزوی کردیم.

رییس‌جمهور هم‌چنین به روند تدریجی بازگشت به حالت عادی اشاره کرد و گفت:

«ما نه تنها باید بر بیماری غلبه نماییم، بلکه باید زندگی مناسب را برای کسانی که بیمار شدند تضمین کنیم، و مطمئن شویم، به عنوان مثال، کودکان به بیماری‌های ثانونی مبتلا نشوند.»

«حالت شبیه گذشته عادی نخواهد بود، زیرا چیزهایی وجود دارد که ما باید در آینده، به مثابه مقررات روزانه حفظ کنیم، و چیزهای دیگری وجود دارد که ما باید متفاوت با گذشته  تصور نماییم. »

وی تأکید نمود کشور نمی‌تواند در این نقطه کنترل را از دست بدهد، ما باید به سوی حالت عادی حرکت کنیم، بپذیریم که مردم هم‌چنان مبتلا خواهند شد، اما برای احتراز از موج دوم باید اقدامات ایمنی را حفظ نماییم. وی گفت در این،‌ نیروی آن‌چه که تاکنون انجام داده ایم، نه برای آن‌چه که تجربه کردیم، بلکه برای آن‌چه که باید در آینده انجام دهیم، قرار دارد.

وی دو مشکل بهداشتی را که باید در نظر گرفت و پژوهش نمود، مشخص کرد: ما چگونه باید جمعیت را با واکسن‌ها و استفاده از داروهایی که سیستم ایمنی را تقویت می‌کنند، مصون سازیم؟ ما چگونه باید کودکانی را که از کووید-۱۹ آسیب درازمدت دیده اند، درمان نماییم؟

«ما نه تنها باید بر بیماری غلبه نماییم، بلکه باید زندگی مناسب را برای کسانی که بیمار شدند تضمین کنیم، و مطمئن شویم، به عنوان مثال، کودکان به بیماری‌های ثانونی مبتلا نشوند.»

رییس‌جمهور در ارتباط با واکسن‌های کوبایی تحت بررسی اشاره نمود: «گرچه  واکسن از کشورهای دیگر وجود خواهد داشت، اما ما برای تضمین حاکمیت، به واکسن خود نیاز داریم.»

وی گفت این فاکت که ما واکسن خواهیم داشت به دست‌آوردهای ما می‌افزاید، و تأکید نمود کوبایی‌ها از آن‌چه دانشمندان ما انجام داده اند، احساس غرور می‌کنند.

وی گفت: «افزودن یک واکسن کوبایی به این، که در کوتاه‌ترین زمان در دسترس قرار گیرد، از هر نقطه نظر یک دست‌آورد مهم است.»رییس‌جمهور طی بازدید خود از مرکز، از جزيیات استراتژی که برای دستیابی به یک واکسن کوبایی دنبال می‌شود و از جوانب گوناگونی که آن‌را از ‌واکسن‌های تحت بررسی در کشورهای دیگر متمایز می‌سازد، مطلع شد.

کارکنان هم‌چنین انجام تزریق پیشگیرانه واکسن مننژیت (VA-MENGOC-BC) را به  ۱۷ هزار از اهالی مناطق هاوانا که بیش‌تر از دیگران در معرض خطر همه‌گیری بودند، از جمله به ۴ هزار کارگر خط اول مراقبت بهداشتی، توضیح دادند. این واکسن گرچه خاص کووید-۱۹ نیست، اما ثابت شده که سیستم ایمنی را تقویت می‌کند.

رییس‌حمهور دیاز-کانل، پیش از بازدید از مرکز علوم اعصاب از دفاتر مرکزی «گروه بنگاه‌های الکترونیک» دیدن کرد و از پیشرفت‌های صورت گرفته در صنعت ملی در حمایت از نبرد کووید-۱۹، از جمله تولید یک دستگاه تنفس مصنوعی، که پس از تأیید نهایی در دسترس واحدهای مراقبت ویژه قرار خواهد گرفت، و هم‌چنین از تولید روپوش آزمایشگاه، ماسک‌های حفاظتی و تجیهزات ضدعفونی کننده با استفاده از نور ماوراء بنفش، مطلع شد.

رییس‌جمهور، که فرمانده انقلاب رامیرو والدز منندز او را در این بازدید همراهی می‌کرد بر ظرفیت کشور برای تولید همه نوع تجهیزات، براساس مهارت تکنیسین‌ها و مهندسین ما تأکید نمود. وی گفت

ما قادریم هر چه را که بخواهیم انجام دهیم، اما باید از «ذهنیت واردات» که مانع رشد است، احتراز نماییم.