سياسی, سرتیتر

بيانيۀ حزب کمونيست ونزوئلا پيرامون ورود نفتکش‌های ایران

حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) از تلاش و همکاری مشترک دولت‌های ایران و ونزوئلا برای کاهش کمبود سوخت و وسايل توليدی در کشور ما استقبال می‌کند و از زحمتکشان ایران به خاطر

مظاهر همبستگی ارسال شده به سوی خلق ما، که به ما امکان می‌دهد تا روابط بين کشورهای ما در چهارچوب همبستگی، کمک‌ متقابل و تقویت حاکمیت و توسعه ملی مستقل، تقويت شود، تشکر می‌کند.

منبع: ردگلوب
تارنگاشت عدالت

بيانيۀ حزب کمونيست ونزوئلا پيرامون ورود نفتکش‌های ایران

در آخر هفته، نخستين نفتکش از پنج نفتکش ایرانی به آب‌های سرزمینی ونزوئلا رسید. در زير، بیانیه حزب کمونيست ونزوئلا در اين مورد:

حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) از تلاش و همکاری مشترک دولت‌های ایران و ونزوئلا برای کاهش کمبود سوخت و وسايل توليدی در کشور ما استقبال می‌کند و از زحمتکشان ایران به خاطر مظاهر همبستگی ارسال شده به سوی خلق ما، که به ما امکان می‌دهد تا روابط بين کشورهای ما در چهارچوب همبستگی، کمک‌ متقابل و تقویت حاکمیت و توسعه ملی مستقل، تقويت شود، تشکر می‌کند.در بستر بیماری همه‌گیر جهانی ناشی از ویروس جدید کرونا و با توجه به مداخلات و تهدیدهای امپریالیسم ایالات متحده و متحدان اروپایی آن به وسيلۀ دولت ترامپ که می‌خواستند از عبور نفتکش‌های ایرانی از کارائیب و ورود به ونزوئلا جلوگيری کنند، حزب کمونيست ونزوئلا بار ديگر با تأييد پهنه‌گيری کشتی‌های حاوی نفت و قطعات یدکی برای تولید در سواحل ونزوئلا، بر اصل جهانشمول احترام به حاکمیت کشورها و حق تعیین سرنوشت خلق‌ها تأکيد می‌کند.

اقدامات اجباری یک‌جانبه برون‌مرزی و غیرقانونی، که به اصطلاح «تحریم» ناميده شده و از سوی امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی آن اعمال و اجرا می‌شوند و هدف آن منزوی کردن دولت‌هایی است که از سیاست‌های سلطه‌گرانۀ آن‌ها پيروی نمی‌کنند

اقدامات اجباری یک‌جانبه برون‌مرزی و غیرقانونی، که به اصطلاح «تحریم» ناميده شده و از سوی امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی آن اعمال و اجرا می‌شوند و هدف آن منزوی کردن دولت‌هایی است که از سیاست‌های سلطه‌گرانۀ آن‌ها پيروی نمی‌کنند، به منظور کاهش توانايی‌های‌ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و بين‌المللی و در تلاش برای جلوگیری از پیشرفت مردم اين کشورها است. [اين اقدامات] اين بار، به وسيلۀ همکاری‌های بین‌المللی شکست خوردند.

حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) مراتب قدردانی خود را از کارگران شهر و روستا، و در مجموع خلق ما، به خاطر استواری در برابر بحران شدید سرمایه‌داری و مقاومت آن‌ها در دفاع از میهن در برابر تهاجمات همه‌جانبۀ امپریالیسم و عروسک‌های داخلی آن، ابراز می‌دارد.

حزب کمونیست ونزوئلا
کاراکاس، ۲۴ ماه مه ۲۰۲۰

اُسکار فیگوئرا ، دبیرکل کمیته مرکزی
کارولوس ویمر، دبیر بخش روابط بین‌الملل کمیته مرکزی