گوناگون, سرتیتر

چهل سال فساد ـ احمد مزارعی


گوشه ای از دردو رنج ملت ستمدیده ایران

اخیرا برادران لاریجانی کنار رفتند وبه چه قیمتی

نوشته:احمد مزارعی، هفتم خرداد1399


داستان برادران لاریجانی وعملکردهای شوم وجنایتباری که انها داشتند راخوانده‌اید.

کنار رفتنشان به این دلیل نبود که انها به اتهام انهمه تجاوز .غارتگری وتضییع اشکار حقوق ملت ستمدیده ٬ ومظلوم ومحروم از حق یک زندگی انسانی مورد تعقیب قرار گرفتند ٬ بلکه انها از تجاوزات واشباع وخسته شدند.

درطول زندگی نکبت‌بار این خانواده بارها کارگران ستمدیده بخاطر اینکه برای گرفتن حقوقشان که گاها بیش از یکسال به تاخیر افتاده بود دست به اعتراض زده بودند مورد ضرب وشتم ماموران امنیتی قرار گرفته در مقابل چشم مردم وخانواده هایشان تحقیر شدند.

نماینگان معلمان به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند، اخیرا لیستی از اختلاس‌گران که به حبس و…. محکوم شده اند منتشر شده که تازگی ندارد، اولا اینها در زندان که بیشتر شبیه هتل بوده وبا استفاده ازغذاهای رستورانهای معروف و یا غذای خانگی وهمچنین برخورداری از امکانات خوب برای گذراندن دوره زندان سود بردند, ثانیا آنها ازسیستمهای الکترونیکی جدید برای دیدار با خانواده بهره‌مند شده و همچنان مشغول مدیریت معاملات اقتصادی از حبس بودند، محکومین در کنار استفاده از تمام امکانات فوق مشغول بهره بردن از مرخصی از طریق تبانی با مسولان زندان بودند٬ درحقیقت باید گفت این محکومیتها بیشتر به نمایش خیمه شب بازی شبیه است تا یک برخورد جدی با فاسد ترین مجرمان و خونخواران.

نمونه برجسته و حی وحاض، برادر رییس جمهور فعلی حسن روحانی، فریدون روحانی است که به بدترین اختلاس وجابجایی اموال مردم که تنها دو قلم ان بالغ بر یک میلیارد وپانصد میلیون درهم امارات بود دست زد ودهها مورددیگر که تنها به پنجسال زندان محکوم شد که تنها پس از یکروز انهم بازدید اززندان به خانه برگشت.

اما سوال اینجاست که چرا در چهل سال گذشته کارنامه دزدی و اختلاس و کلاهبرداری در جمهوری اسلامی چنین پربار شده؟

بدون دادن پاسخ به این سوال وریشه یابی اینهم جرم و جنابت دلخراش در این کشور اب هم ازاب تکان نخواهد خورد.

ازنگاه صاحبنظران مشکلات اجتماعی نبود ازادی تشکل، نبود ازادی مطبوعات، ازادی بیان، نبود ازادی تظاهرات وبطور کلی نبود ابزارها وارگانهایی که مردم بتوانند بوسیله انها وبطور مستقل ابراز وجود کنند که امروز در بیشتر کشورهای دنیا این حقوقها برسمیت شناخته شده است.

حتی در بیشتر کشورهای اسلامی بویژه درعرا ٬ لبنان٬ اردن هاشمی٬ تونس و سوریه تشکیل احزاب ویا هرتجمع دیگری ازاد وبرسمیت شناخته شده است. درعراق پس از نخست وزیر شدن نوری مالکی درسال ۲۰۰۶ تقریبا همه گونه ازادیهای فردی٬اجتماعی٬ کارگری وسیاسی ازاد اعلام شدند.

درعراق بویژه درمیان احزاب شیعی ٬ همچون حزب الدعوه به رهبری مالکی٫ حزب مقتدی صدر٬ حزب حکیم٬ یا در لبنان در میان تشکیلات حزب الله ٬ درمیان اینان میتوان گفت مطلقا رشوه ٬ اختلاس٬ دزدی وفساد مالی واخلاقی وجود ندارد٬ درعراق مقتدی صدر از معروف ترین تشکیلات قدرتمند موجود رشوه واختلاس بی معنی است٬ چندی پیش یک معمم وابسته به تشکیلات مقتدی صدر به یک خلاف مالی دست زده بود پس از کشف حقیقت مقتدی صدر طی اخطاری شدید اللحن ازوی خواست که فورا خودرا خلع لباس ودیگر اسمی از تشکیلات صدریها نبرد. دزدی فساد مالی٬ اخلاقی٬ رذالت وشناعت در میان غالب سران جمهوری اسلامی مورد شرم وسرزنش عراقیها ولبنانیها است.

چندی پیش مدیر تلویزیون المیادین لبنان اقای سامی کلیب دریکی از مصاحبه هایش با وزیر خارجه سابق لبنان ٬ کمی مودبانه درمورد این‌ وضعیت ایران صحبت به میان اورد ونویسنده دیگرعراقی با نام شاهر درمورد فساد درمیان مسولان ایرانی مقاله مفصلی نوشت.

این شخص اخیر سالهایی بصورت تبعید درایران بسر میبرده است. ایت الله سیستانی مرجع بسیار قدرتمند وامین ملت عراق اکنون سی وپنجسال است که در یک خانه قدیمی در نجف اشرف بصورت اجاره ای زندگی میکند. درعراق ازادی هرتشکلی برسمیت شناخته شده وبرای مثال حزب کمونیست عراق با تشکیلات ایت الله مقتدی صدر اعتلاف کرده است٬ درلبنان میان حزب الله وحزب کمونیست وسایر تشکلات دموکراتیک کارگری٬ زنان ورابطه ای کاملا دوستانه برقرار است٬ درسوریه همینطور.

مسولان جمهوری اسلامی تا کی میخواهند سر خودرا زیر برف نگهدارند .

امروز ملت ایران از زن ومرد٬ بویژه زنان٬ مدارج بالایی را از تحصیل علم٬ شرکت دربسیاری میدانهای علوم مختلف درعرصه داخلی وحتی جهانی پیموده است٬ اما دولت اختلاسگران با انان بمثابه سفیه ومهجور رفتار میکند٬ وقتی ملت اینهمه اجحافات ٬ تجاوزات ودزدیهای را به عیان میبیند وجرات اعتراض ندارد خودرا تحقیرشده میشمارد واحساس میکند که عددی بی اراده وبمثابه شیی بی حقوق است زیرا ازحق اعتراض٬ بیان٬ تشکل محروم است. واخرین درد ورنجی که درروزهای اخیر شاهدش بودم:

دانشجویی را میشناختم که سال گذشته همچون اتشپاره بود٬ عشق به ایران٬ عشق به ادامه تحصیل تا مراحلی که برای وطنش افتخار بیافریند٬ عشق به همه چیز.

اخرین روزهایی که دیدمش بسیا رافسرده ٬ نآمید واز شدت گرفتاریهای گوناگونی که برای خانواده اش پیش امده بود دیگرنمیخواست با من صحبت کند وازرودررویی با من ابا داشت.

امروز خانواده لاریجانی٬ برادر رییس جمهور در نازو نعمت بسر میبرند وبقول اقای بهمنی رییس سابق بانک مرکزی ٬ ششهزار اقازاده درخارج یک صد وده ملیارد دلار یعنی بیش از ذخیره ارزی کشور هشتاد ملیونی ایران ٬ پول در بانکهای خارج دراختیار دارند وتنها سیصد نفرشان تحصیل میکنند.

موشکها ونیروهای مسلحی که نتواند امنیت وحق حیات باعزت وکرامت را برای ملت خود فراهم کند چه ارزشی دارد.

ز اشک واه مردم بوی خون اید

که اهن را دهی گراب واتش دشنه فولاد میگردد.