کوبا, گوناگون, سرتیتر

فراخوان سراسری احزاب کمونیست و کارگری

در حال حاضر، سرمایه‌داری از بحران بهداشتی به مثابه یک دست‌آویز برای به راه انداختن یک حمله جدید علیه هم طبقه کارگر و هم خلق‌ها، تقویت سرمایه مالی و انحصارات و افزودن کاهش‌های جدید بر دستمزدها و حقوق طبقه کارگر بهره‌برداری می‌کند. طبقه کارگر بین‌المللی، همراه با مردم، باید به این وضعیت، که امروز تحت

کنترل اولیگارش‌های جهان قرار دارد، واکنش نشان دهد، زیرا وضعیت اضطراری بهداشتی در کوتاه‌مدت پی‌آمدهای هولناکی خواهد داشت.  از این‌رو است که ما یک فراخوان وسیع را برای آغاز اقدامات هر چه بیش‌تر می‌فرستیم، تا خلق‌ها و طبقه کارگر پرچم مبارزه خود را به اهتزار درآورند.


منبع: شبکه همبستگی

 تارنگاشت عدالت

حزب کمونیست آلمان (DKP)- حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا (PCPE)- حزب کمونیست ونزوئلا (PCV)

فراخوان سراسری پیرامون وضعیت اضطراری بهداشت بین‌المللی کووید-۱۹

احزاب کمونیست و کارگری علیه محاصره اقتصادی و جنگ‌های امپریالیستی


احزاب کمونیست و کارگری امضاء‌کننده فراخوان حاضر اعلام می‌کنند:

۱- {styleboxjp}شرایط بین‌المللی خطیری که از بحران غیرقابل توقف سرمایه‌داری جهانی برآمده است- و اکنون به مثابه یک وضعیت اضطراری بهداشتی در بسياری کشورها چهرۀ می‌نماياند- عمل اجتماعی و سیاسی نیرومندی را می‌طلبد که نیازهای طبقه کارگر، خلق‌های گوناگون جهان و نوع بشر را برتر از هر چیز دیگر قرار دهد.

۲- منابع علمی ناکافی، هم‌چنین غارت خدمات بهداشتی عمومی به وسیله کشورهای سرمایه‌داری تحت سیاست‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری به سود سرمایه انحصاری بزرگ جهان، که به وسیله اتحادیۀ اروپایی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و غیره تحمیل می‌شوند، با خود مشکلات‌ بیش‌تری را در ارتباط با اقدامات فوری و بسیار ضروری که باید برای دفاع هم از بهداشت و هم از جان طبقه کارگر و مردم فوراً انجام شوند، همراه می‌آورند.

۳- {styleboxjp}ضلالتی که جوامع سرمایه‌داری به آن دچار شدند، و بر پایه منافع فردی، مصرف‌گرایی و دارونیسم اجتماعی قرار دارد، مشکلات حتا بزرگ‌تری بر تلاش‌ها برای مقابله با این بحران بهداشتی می‌افزاید، تلاش‌هایی که ارزش‌های همبستگی، اشتراک و عدالت اجتماعی، ارزش‌های حاضر در همه پروژه‌های سیاسی انقلابی به سوی سوسالیسم-کمونیسم را می‌طلبند.

۴- در حال حاضر، سرمایه‌داری از بحران بهداشتی به مثابه یک دست‌آویز برای به راه انداختن یک حمله جدید علیه هم طبقه کارگر و هم خلق‌ها، تقویت سرمایه مالی و انحصارات و افزودن کاهش‌های جدید بر دستمزدها و حقوق طبقه کارگر بهره‌برداری می‌کند. درگیری‌های درون امپریالیستی به افزایش سریع خشونت و درندگی اجتماعی کمک می‌کند، که نهایتاً مردم و کارگران بهای آن را خواهند پرداخت.

۵- {styleboxjp}طبقه کارگر بین‌المللی، همراه با مردم، باید به این وضعیت، که امروز تحت کنترل اولیگارش‌های جهان قرار دارد، واکنش نشان دهد، زیرا وضعیت اضطراری بهداشتی در کوتاه‌مدت پی‌آمدهای هولناکی خواهد داشت. ضروری است از ویرانه سرمایه‌داری در مرحله امپریالیستی آن، و هم‌چنین از نیاز فوری برای ساختمان سوسیالیستی برای رو‌به‌رو شدن با آغاز یک مرحله تاریخی نوین که رشد کنونی و فوق‌العاده نیروهای مولده آن‌را ایجاب می‌نماید، شواهد بیش‌تری نشان داده شود.

۶- از این‌رو است که ما یک فراخوان وسیع را برای آغاز اقدامات هر چه بیش‌تر می‌فرستیم، تا خلق‌ها و طبقه کارگر پرچم مبارزه خود را به اهتزار درآورند.

۷- {styleboxjp}برای توقف کامل محاصره‌های اقتصادی امپریالیستی تحمیل شده به کوبا، ونزوئلا، فلسطین، لبنان، ایران، جمهوری دمکراتیک خلق کره، نیکاراگوئه.

۸- برای پایان دادن فوری به تجاوزات نظامی امپریالیستی در افغانستان، سوریه، یمن، مالی، عراق، لیبی.

۹- برای پایان دادن فوری به اشغال و به دست آوردن دوباره حاکمیت ملی جمهوری عربی صحرا، فلسطین، پورتریکو.

۱۰- برای پایان دادن فوری به سرکوب جنبش‌های اجتماعی در شیلی، بولیوی، کلمبیا، هندوراس.

۱۱- {styleboxjp}برای حق طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا، برای اعمال کامل آزادی و سازمان سندیکایی خود، برای مذاکره دسته‌جمعی، اعتصاب، امنیت شغلی، و دستمزهای کافی برای زندگی مناسب.

۱۲- برای اجتماعی کردن ابزار تولید بزرگ و استراتژیک، خدمات مالی و اساسی برای جامعه، تحت کنترل کارگران، دهقانان و اقشار مردمی.

۱۳- بالاخره، ما یک فراخوان را برای پیش بردن هماهنگی مبارزات ضدامپریالیستی همه کارگران، دهقانان و اقشار مردمی در یک جبهه جهانی، قادر به سازماندهی سیاسی و بسیج اجتماعی برای دفاغ از حاکمیت مردم، علیه جنگ امپریالیستی، و علیه محاصره‌های اقتصادی؛ برای یک نظم اجتماعی بین‌المللی به سود اقلیت‌های اجتماعی- برای کل بشر- تحت شرایطی کنونی رشد نیروهای مولده، که همان‌طور که امروز آشکار است، قادر است همه مطالبات اجتماعی را تأمین کند، می‌فرستیم.

۱۴- سازمان‌های امضاءکننده این فراخوان برای افزودن بر نیروی ما، برای حرکت بیش‌تر به سوی هدف‌های فوق‌الذکر، همکاری خواهند کرد.

برای کل بشریت، برای طبقه کارگر!
 
برای صلح و عدالت اجتماعی!

برای سوسیالیسم و کمونیسم!

دبیرخانه‌های حزب کمونیست آلمان، حزب کمونیست خلق‌های اسپانیا، حزب کمونیست ونزوئلا
۱۱ مه ۲۰۲۰

تاکنون ۶۴ حزب و سازمان کمونیست و کارگری این فراخوان را امضاء کرده‌اند.