رسانه ها

روز نکبت:بیانیه اتحادیه‌های کارگری

felestin_2015_zuv5576


 منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری
تارنگاشت عدالت


خلق فلسطین هر سال به مناسبت روز نکبت، کشتار ۱۵ هزار فلسطینی در ۱۵ مه ۱۹۴۸ و آواره کردن ۷۵۰ هزار نفر دیگر در آن دوره زمانی، تظاهراتی را برگزار می‌کند.

یادبود امسال با تلاش غیرقابل پذیرش اسرائیل برای الحاق قلمروهای اشغالی فلسطین در دره اردن در کرانۀ باختری، بر پایه «نقشه ترامپ» مصادف است.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری، ۱۰۰ میلیون کارگر رزمنده آن که در ۱۳۲ کشور در سراسر جهان زندگی و مبارزه می‌کنند، یک بار دیگر این نقشه‌های امپریالیستی را که اشغال، استثمار و جنایت علیه خلق فلسطین را تشدید می‌کنند، محکوم می‌نمایند.

ما بدون تزلزل برای به رسمیت شناخته شدن دولت مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷، با بیت‌المقدس شرقی به مثابه پایتخت آن، برای حق بازگشت آوارگان فلسطینی به فلسطین و برای آزادی زندانیان سیاسی فلسطینی مبارزه می‌کنیم.

ما هم‌چنین از مطالبات سندیکالیست‌های رزمنده فلسطینی برای اقدامات اساسی حفاظت از کارگران فلسطینی، هم از لحاظ بهداشت و هم از لحاظ مشاغل و امنیت دستمزدها، در دوره همه‌گیری کووید۱۹ حمایت می‌کنیم.

فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری هم‌چنان به مبارزه علیه استراتژی حکومت اسرائیل و متحدین آن نسبت به فلسطین ادامه خواهد داد.

ما از برادران و خواهران فلسطینی‌ خود می‌خواهیم به نبرد برای زندگی و کار مناسب در یک کشور مستقل و دارای حق حاکمیت ادامه دهند، و از کارگران همه کشورها می‌خواهیم همبستگی بین‌المللی خود را تشدید نمایند.

دبیرخانه