گوناگون, سرتیتر

جستارهایی در باب «رخداد کرونا»! – داریوش برادری

vorhersage welt


نویسنده: داریوش برادری، کارشناس ارشد روانشناسی/ روان درمانگر


رخداد کرونا با تمامی ضربات و خطرات جانی و مالیش به و برای یکایک ما و برای کل جهان، دارای این نکته ی مثبت و اساسی بود و هست که ما را وادار به «مکث کردن و اندیشیدن» در قرنطینه کرده است. این لحظات «مکث و سکون اجباری» مثل لحظات «بلوکاد هنری یا بلوکاد جنسی»، مثل لحظات مواجهه شدن با «امر هولناک» و یا با مرگ و رخداد نابهنگام در واقع لحظات مهمی هستند که در حین آن جسم و جان یا لحظه و واقعیت با روبرو شدن با یک سد درونی یا برونی آنگاه در پی یافتن راه و امکانات نوینی است. این «مکث اجباری» و «لکنت زبان اجباری» ناشی از آن نشان می دهد که جهان معمولی یا جهان نمادین ما به مرز زبان و مکانیسمهای دفاعی معمولی خویش، به کویر خویش برخورد کرده است و حال بایستی «مکث بکند و بیاندیشد» تا بتواند دوباره از نو بخواهد، سخنی نو بگوید، تمنابورزد، تاویل بکند و بیافریند. اینکه بگذارد مکث کردن بیاندیشد، هم قانون نهفته در زندگی و در این سکون و مکث اجباری را حس و لمس بکند و هم اینکه چرا حال بایستی تن به «حقایق نهفته» در این «مکث و مواجهه شدن با رخداد» بدهد تا بتواند نه تنها از خطرات مشابه بعدی بهتر جلوگیری بکند، بلکه حال بتواند از طریق مواجهه شدن با «حقایق هولناک نهفته در این مکث و رخداد» دوباره همه چیز را نام و معنایی نو بدهد. اینکه دوباره ساحر یا ساحره و خالق و «نام دهنده» بشود و همه چیز را از نو و متفاوت بیافریند و نه اینکه فقط به این فکر بکند که چه موقع واکسنی پیدا می شود و این کابوس پایان می یابد و دوباره همه چیز به وضعیت عادی بازمی گردد. زیرا آن موقع حاضر به پرداختن بهای دیدار با «رخداد کرونا» و قادر با مواجهه شدن با مرز جهان و اندیشه یا علم بشری خویش نبوده است، علمی که بقول ژیژک، چون …..


دریافت متن کامل از اینجا


لینک برای شبکه های اجتماعی و ارسال:   https://wp.me/p1gf1m-RX9