آمریکا؛ کرونا و نژادپرستی

اسپوتنیک به نقل از گاردین: در ایالات متحده، در زمینه بحران کووید- 19، اختلافات نژادی بیشتر شده تا جایی که در مرکز میشیگان سفید پوستان مسلح در مجلس به تظاهرات اعتراضی دست زدند.

پس از تظاهرات اعتراضی توسط افراد مسلح سفید پوست در پایتخت میشیگان، اولین زن آمریکایی آفریقایی تبار که به مجلس قانونگذاری آن ایالت انتخاب شده بود همراه با هواداران مسلح سیاه پوست خود در مجلس ظاهر شد.

خانم سارا آنتونی، نماینده پارلمان ایالت میشیگان می گوید که در پی تظاهرات افراد مسلح سفید پوست، می خواست نواقص کار پلیس را نشان دهد.

در پارلمان ایالت میشیگان اقدام اعتراضی بزرگی برگزار شد و شرکت کنندگان در آن خواستار شدند که گرتچن ویتر، استاندار دموکرات، ممنوعیت فعالیت اقتصادی را لغو کند.

هفته گذشته، سارا آنتونی، قانونگذار 36 ساله سیاه پوست، به همراه شهروندان سیاه پوست مسلح به ساختمان مجلس ایالت میشیگان وارد شد. چند روز پیش از این، تظاهرکنندگان سفیدپوست اعتراض همراه با حمل سلاح را در داخل مجلس قانونگذاری برگزار کردند: آنها این دستور را که استاندار دموکرات آن ایالت به مقام های بهداشتی را داده بود، “استبداد” نامیدند.

سارا آنتونی گفت که وی با اعتراض خود می خواست به عدم توانایی پلیس میشیگان در تأمین امنیت مناسب اعضای مجلس مقننه ایالتی در هنگام اعتراض افراد وارد شده را نشان دهد که با اسلحه در بالکن در بالای سالن نمایندگان مجلس جا گرفته بودند.

وی به “گاردین” گفت: “وقتی سیستم های سنتی شکست می خورند، خواه اجرای قانون باشد، خواه چیز دیگری، ما می توانیم خودمان از خود مراقبت کنیم.” سارا آنتونی نخستین زن آمریکایی آفریقایی نژاد بود که در سال 2018 انتخاب شد تا نماینده حوزه خود در لنسینگ، پایتخت میشیگان باشد.

سارا آنتونی توسط مایکل لین یکی از رای دهندگانش، یک مأمور آتش نشانی سیاه پوست از لنسینگ محافظت می شد. آنها شش محافظ از جمله دو زن بودند. پنج عضو این اسکورت سیاهپوست و یک نفر از آمریکای لاتین بود. به گفته لین، بعضی از آنها مسلح به تپانچه بودند. او برای اولین بار آشکارا اسلحه AR-15 خود را برداشت تا آنتونی را برای کار اسکورت کند.

مایکل لین گفت از اینکه نماینده وی درست در محل کار مورد ارعاب قرار می گیرد بسیار ناراضی است. زن سیاه پوستی که دارای پست سیاسی است نباید احساس خطر کند تنها به این خاطر که “حامیان برتری نژاد سفید در حیاط جمع شدند” و او می خواهد که “این حادثه دیگر هرگز تکرار نشود.” لین گفت: “اکنون حضور یک زن سیاه پوست دموکرات در بین نمایندگان مجلس در پایتخت میشیگان، کار خطرناکی است.” “ترامپ چنین محیطی را ایجاد کرد.”

به گفته آنتونی، اعتراض مسلحانه، که در آن صدها نفر شرکت کرده بودند، چنان نگرانی در او برانگیخته که “هرگز در کل زندگی خود تجربه نکرده بود.”

او پرسید: “اگر من به میل و دلخواه این مردم عمل نکنم، آیا آنها به سمت من شلیک می کنند؟” او گفت: “شما می توانستید لرزیدن کف در زیر پاهای آنها را احساس می کردید به خاطر اینکه آنها به شدت پا کوبیده و فریاد می زدند.”

لین 38 ساله که برای حق داشتن سلاح مبارزه می کند و دارای مجوز حمل مخفیانه تپانچه در اماکن عمومی است، اقدام های تظاهرکنندگان مسلح سفیدپوست را “مسخره” و “وحشت برانگیز” نامیده است.

وی گفت: “آنها قصد داشتند كه دموكراسی را تضعیف كنند و آنها این كار را كردند.”

علی رغم اسکورت مسلح، سارا آنتونی گفت که “به طور جدی در حال کار بر روی ممنوع کردن حمل سلاح گرم” در مجلس قانونگذاری است، همانطور که امروز می توان آزادانه در آنجا سلاح را حمل کرد.

به گفته آنتونی، هدف وی ترغیب بیشتر و بیشتر شهروندان مسلح برای محافظت از قانونگذاران نیست، بلکه کسب اطمینان از این است که مقامات اجرای قانون که پول مالیات دهندگان را دریافت می کنند، امنیت بهتری را برای اعضای قوه مقننه فراهم کنند. سارا آنتونی در پایان گفت: “ترس از این موضوع من را شب ها بیدار می کند که ما قطب گرایی شده و بدتر می شویم.” وی افزود: ” ترس من بسیار واقعی است و به نظرم می رسد که چنین موقعیتی بیش از پیش شبیه یک بشکه باروت می شود. “من نمی خواهم که شهروندان رنج ببرند، مهم نیست که در چه طرفی باشند و چه کسانی هستند.”