سرتیتر

مسخره گی و طرح اهریمنی «قرنطینۀ جهان شمول»

گاهنامۀ هنر و مبارزه

4 مه 2020

مسخره گی و طرح اهریمنی «قرنطینۀ جهان شمول»

پیتر کونیگ

Peter Koenig

مرکز پژوهش های جهانی سازی، 28 آوریل 2020

(حقوق انسانی، حکومت پلیسی، اقتصاد، علم و پزشکی، خدمات اطلاعاتی)

تحلیل کووید=19

تصویر : زنی با ماسک در دمشق ، 24 مارس 2020 (Photo : EFE)

ابتدا، مسخرگی………


دریافت متن از اینجا 


مجله هفته لازم می داند این نکته را یادآوری کند که انتشار مقالات نشانه تایید آنها از سوی مجله هفته نمی باشد و تنها برای تشویق فرهنگ بحث و گفتگو و انعکاس نظرات مختلف صورت می گیرد.