رسانه ها

تاکید حزب کمونیست چین بر نابودی فقر


فقرزدایی در چین با دستاوردهایی عظیم همراه بوده است اما هنوز هم مشکلات و چالش‌های بسیار بزرگی وجود دارد که باید بر آنها پیروز شد. در مراحل پایانی نبرد فقرزدایی، مشکلات و چالش‎ها نیز جدی‌تر می‎شود. بروکراسی و کارهای اداری غیر ضروری، جعل و تقلب، عجله و ناشکیبایی هنوز بر جای خود باقی است. ما باید همه مشکلات و چالش ها را در نظر داشته باشیم و خود را برای مقابله با هر گونه مشکل و چالش آماده کنیم.


مجله هفته: به گزارش از رادیو بین المللی چین، مجله «چیو شی» در شماره نهم خود، مطلب مهمی را به قلم شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رئیس جمهوری و رئیس کمیته مرکزی نظامی تحت عنوان «غلبه در نبرد فقرزدایی هدفمند» منتشر خواهد کرد.

در این مقاله تاکید شده است، غلبه بر جنگ فقرزدایی هدفمند جزو سه جنگ مطرح شده در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین است که برای ایجاد جامعه‎ای با رفاه نسبی در همه زمینه ها در زمان مقرر به عنوان اولین هدف صد ساله چین دارای اهمیت فراوانی است. ما باید ضمن کسب آگاهی با سختی وظایف پیشِ روی فقرزدایی هدفمند، کسب آگاهی نسبت به مشکلات کنونی و ضرورت حل آن، محکم و استوار، بدون وقفه و تزلزل ناپذیر، ارتقای کیفیت فقرزدایی را به عنوان اولویت خود قرار داده و با متمرکز شدن بر مناطق دچار فقر شدید، با تمام توان کارهای مربوط به فقرزدایی را به پیش سوق دهیم.

در این مقاله خاطر نشان شده است که باید به پیشرفت تعیین کننده در کارهای فقرزدایی پی برد. از زمان برگزاری هجدهمین دوره کنگره ملی حزب کمونیست، کمیته مرکزی حزب با توجه به الزامات ایجاد جامعه‎ای با رفاه نسبی در همه زمینه ها، کارهای فقرزدایی را به عنوان یکی از وظایف مهم خود برای تحقق اولین هدف صد ساله چین اعلام کرد و مجموعه‎ای از برنامه‎‌ها را در همین زمینه تنظیم کرد که به معنای آغاز رسمی نبرد فقرزدایی بود. این برنامه‌ها با دستیابی به بهترین پیشرفت در تاریخ فقرزدایی جهان، به توسعه مناطق فقیر کمک کرده و نیروی جامع برای فقرزدایی را افزایش داده و نظام فقرزدایی ویژه چین را به وجود آورده و طرح‎ها و برنامه‎های چین در زمینه فقرزدایی را در اختیار جهان قرار داده است. دامنه و تاثیر فقرزدایی در چین بی سابقه است. پیشرفت قابل توجه چین در این زمینه آشکارا زندگی فقرا را بهبود بخشیده و برگی تازه را در تاریخ فقرزدایی بشر به یادگار گذاشته است.

در این مقاله خاطر نشان شده است که چین در روند تحقق فقرزدایی به تجربیات با ارزشی دست یافته است که از آن جمله می‎توان به این موارد اشاره کرد:

نخست، اصرار بر رهبری حزب کمونیست و تقویت سازماندهی سوسیالیستی.

دوم، پافشاری بر راهبرد‎های هدفمند و ارتقای کارایی فقرزدایی.

سوم، افزایش سرمایه گذاری و تقویت حمایت مالی.

چهارم، پایبندی بر تشویق نیروهای اجتماعی و بسیج نیروهای مختلف در راستای فقرزدایی.

پنجم، پایبندی بر نیازهای جدی و دقت در برآورده کردن آنها.

ششم، پایبندی بر محوریت توده خلق و به کارگیری نیروهای محرکه داخلی.

چین باید با پایبندی بر این تجربیات ارزشمند همواره در پی بهبود و توسعه آنها باشد.

در این مقاله خاطر نشان شده است، باید به طور صحیح مشکلات و چالش‎های پیشِ روی فقرزدایی را شناسایی کنیم. فقرزدایی در چین با دستاوردهایی عظیم همراه بوده است اما هنوز هم مشکلات و چالش‌های بسیار بزرگی وجود دارد که باید بر آنها پیروز شد. در مراحل پایانی نبرد فقرزدایی، مشکلات و چالش‎ها نیز جدی‌تر می‎شود. بروکراسی و کارهای اداری غیر ضروری، جعل و تقلب، عجله و ناشکیبایی هنوز بر جای خود باقی است. ما باید همه مشکلات و چالش ها را در نظر داشته باشیم و خود را برای مقابله با هر گونه مشکل و چالش آماده کنیم.

در این مقاله نوشته شده است که باید نبرد فقرزدایی را تا رسیدن به پیروزی کامل ادامه دهیم. باید بر اساس برنامه‌ریزی کمیته مرکزی حزب، با تقویت رهبری و پایبندی بر اهداف درست، تقویت سازوکارها، فقرزدایی هدفمند، بهبود مدیریت بودجه، بهبود نظام کار، سازماندهی و پرورش دوره‎ای کادرها، نیروی محرکه داخلی را شکوفا کنیم.

در این مقاله تاکید شده است که پیروزی در جنگ فقرزدایی در زمان مقرر به معنای حل تاریخی مسئله فقر شدیدی است که هزاران سال در چین وجود داشته است. چنین چیزی بسیار مایه خوشبختی ما است. بیایید باهم تلاش کنیم تا این امر عظیم و مهم برای ملت چین و حتی جامعه بشری را به انجام برسانیم. تنها در صورت همبستگی و کار و تلاش سخت تمام اعضای حزب و مردم اقوام مختلف، در نبر فقرزدایی به پیروزی نهایی خواهیم رسید.