کوبا, سياسی, سرتیتر

اول مه ۲۰۲۰: وضعیت کنونی و وظايف ما

rooz_jahni_kargar


منبع: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری

تارنگاشت عدالت


فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری به مناسبت اول ماه مه ۲۰۲۰، به کارگران همه قاره‌ها درود می‌فرستد؛ به همه کسانی که کارشانبرای گرداندن چرخ‌های زندگی حتا در شرایط دشواری مانند همه‌گیری ویروس کرونا و تداوم تولید همه اقلام ضروری برای این‌که زندگی ادامه یابد و نیازهای کارگران و اقشار مردمی بتواند تأمین شودادامه دارد.

ما مراتب احترام خود را نسبت به میلیون‌ها شاغل در نظام‌های مراقبت بهداشتی عمومی در سراسر جهان ابراز می‌داريم: پزشکان، پرستاران، همه کارگران مراقبت بهداشتی، که در بحبوجه همه‌گیری ویروس کرونا هر روز حتا بدون داشتن تجهیزات حفاظتی و پزشکی با به خطر انداختن سلامتی و جان خود برای نجات بیماران مبارزه می‌کنند. آن‌ها در خط مقدم مبارزه قرار دارند، و با شهامت و از خودگذشتگی، در  نظام مراقب بهداشتی عمومی که با کمبود بودجه تضعیف گردیده و با سیاست‌های همه دولت‌های سرمایه‌داری که هدفمند نظام مراقبت بهداشتی را تضعیف می‌کنند و با خصوصی‌سازی فعالیت‌های اصلی آن در راستای منافع سوداگرانۀ چندملیتی‌ها بی‌اعتبار شده است، بار مراقبت و درمان را بر دوش دارند.

ما کارگران و اقشار مردمی یکصدا با کارگران رزمندۀ مراقبت بهداشتی، در همبستگی با مبارزه آن‌ها ایستاده و پوشش فوری واکسن‌ها، زیرساخت‌های مناسب بهداشت عمومی و لوازم برای خدمت به نیازهای دايم و موقت مردم، ملی کردن بخش خصوصی و لغو تجاری‌سازی و خصوصی‌سازی بهداشت و تأمین اجتماعی را می‌طلبیم. خدمات بهداشتی رایگان و همگانی مناسب. سلامتی کارگران مقدم بر سود!

ما به کارگران در تولید و توزیع خوراک و ضروریات اساسی، در فروشگاه‌ها، در بخش دارویی، در خدمات نظافتی، در بخش انرژی و دیگر بخش‌ها، که با کار خود دسترسی کارگران و مردم را به هر چیز لازم برای بقای آن‌ها تضمین می‌نمایند، درود می‌فرستیم.

در عین‌حال، در شرایط پی‌آمدهای همه‌گیری ویروس کرونا، ما حمله بزرگ به حقوق کاری کارگران را از طريق اخراج‌ها، عدم پرداخت، کار غیررسمی و محدود‌سازی آزادی‌های سندیکایی محکوم می‌کنیم.

بیکاران درازمدت، کارگران بدون بیمه، مهاجرین، آوارگان، کسانی که از دیگر بیماری‌ها رنج می‌بردند، بدون امکان امرار معاش یا تضمین نظارت لازم بر سلامت آن‌ها که می‌تواند موجب وخامت آن شود، در عمل به حال خود رها شده اند.

در سراسر جهان اعتراضات کارکنان شرکت‌هایی وجود دارد که ضروریات اساسی را تولید نمی‌کنند، اما به کار ادامه می‌دهند و بدون رعایت اقدامات حفاظتی لازم کارکنان خود را به حضور در خطوط تولید و دفاتر مجبور می‌نمایند تا چندملیتی‌ها بتوانند به سودجویی خود ادامه دهند؛ در نتیجه، همان‌طور که در شمال ایتالیا، در ایالات متحده، در ترکیه و جاهای دیگر دیده شد، همه‌گیری سریعاً اشاعه می‌یابد.

رویارو با همه این موضوعات، ما نیرومند و فعال می‌ایستیم، ما مطالبات رزمنده خود را مطرح می‌کنیم، کارگران خواستار مراقبت بهداشتی عمومی و رایگان برای همه، کار با دستمزد مناسب، حق اشتغال کامل برای بیکاران، حمایت کافی از کسانی که قادر به کار نیستند یا از ویروس کرونا و دگر بيماری‌ها رنج می‌برند، هستند. همه اخراجی‌‌ها را بازگردانید و همه تغییرات منفی را که در جریان همه‌گیری انجام شده لغو نمایید!

در عین‌حال، تضادهای کشورهای سرمایه‌داری و قدرت‌های امپریالیستی که ثروت طبیعی و تولیدی خلق‌ها را می‌دزدند، و درگیری‌ها و جنگ‌های خونین را هدایت می‌کنند حتا در این شرایط، در تلاش دیوانه‌وار برای تضمین منافع اقتصادی‌شان و علیه نیازهای کارگران ادامه دارد. تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه خلق‌ها کوبا، ونزوئلا و ایران، مداخلات امپریالیستی علیه سوریه، فلسطین، یمن، تولید و تجارت اسلحه، درگیری‌ها و تضادها ادامه دارد.

گمانه‌زنی در مورد بهداشت و لوازم اساسی علیه ویروس کرونا، رقابت برای یافتن واکسنی که بتواند سود عظیمی برای شرکت‌های ذیربط در کشور کاشف آن بیاورد، تشدید می‌شود.

کارگران و خلق‌ها در مقابل تضادها و سوداگری سرمایه‌داری، همبستگی و انترناسیونالیسم پرولتری خود را مطرح می‌کنند: به پیروی از سرمشق کوبا، که پزشکان متخصص را به چهارده کشور مبتلا به همه‌گیری اعزام نموده است، سرمشق کارگران ایتالیا که در حمایت از پزشکان و کارگران اعتصاب کردند، به پیروی از سرمشق کارگران در همه کشورها که در نبرد با شعارهای رزمنده در همبستگی با همه خلق‌ها استوار ایستاده اند.

کارگران مهاجر در شیکاگو، که در ماه مه ۱۸۸۶ برای ایجاد روز کار ۸ ساعته مبارزه کردند و جان خود را فدا نمودند، راه را برای طبقه کارگر جهان برای مطالبۀ پیوسته حقوق خود هموار نمودند.

جنبش کارگری بین‌المللی دارای سمت‌‌گیری سوسیالیستی بر اساس خطوط فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری میراث مبارزاتی خود را گرامی‌ می‌دارد و تحت هر شرایطی، علی‌رغم دشواری‌ها به مبارزه برای تأمین نیازهای معاصر کارگران و محو استثمار، برای رهایی طبقه کارگر و رهایی آن از بربریت سرمایه‌داری ادامه می‌دهد.

وظايف عاجل ما
برادران و خواهران کارگر، شاغلین و بیکاران، بازنشستگان، مهاجرین و آوارگان، دانشمندان جوان، خلق‌های بومی، زنان و مردان، در پیشاپیش مشکلاتی قرار دارند که ما با آن‌ها رو‌به‌رو هستیم، ما باید یک بار دیگر در صف مقدم مبارزه بایستیم، توانایی خود را برای نبرد برای برانداختن استثمار اجتماعی با مطالبات فوری و اضطراری تلفيق کنیم:

حکومت‌ها و دولت‌ها باید بودجه‌های لازم را برای حمایت از بخش مراقبت بهداشتی عمومی تأمین کنند، برای این‌که همه مردم به پوشش رایگان، کامل و مناسب دسترسی داشته باشند.

لغو خصوصی‌سازی‌ها در بخش استراتژیک بهداشت.

سازمان‌های بین‌المللی باید از ابراز امیدواری و تجویز نسخه دست برداشته و به اصول بنیادین خود عمل نمایند.

واکسن سالم و رایگان برای همه.

لغو اخراج‌ها.

احترام به دستمزد، بیمه و حقوق کاری همه کارکنان.

دفاع از آزادی‌های دمکراتیک و سندیکایی.

دفاع از حق اعتصاب.

تقویت انترناسیونالیسم و همبستگی کارگران و خلق‌ها.

متوقف ساختن سوداگری و قیمت‌های بالا.

دفع پدیده‌های نژادپرستانه و نوفاشیستی.

همکاران گرامی،
با گرامیداشت هفتادوپنجمین سالگرد فدراسیون‌ جهانی اتحادیه‌های کارگری، بیایید مبارزات طبقاتی خود را تقویت نموده، شعار خود را عملی نماییم: «هیچ‌کس نباید تنها بماند!» همه کارگران، متحد، می‌توانیم برای تأمین نیازهای معاصر خود مبارزه کنیم. فدراسیون‌ جهانی اتحادیه‌های کارگری ۷۵ سال پيشتاز بوده و هست. وظیفه ما ادامه دادن است و ادامه خواهیم داد.

زنده باد انترناسونالیسم پرولتری!
زنده باد اول ماه مه!
مبارزه ادامه دارد!


https://wp.me/p1gf1m-RCu