رسانه ها

آیا کرونا سلاح جنگی چین و آمریکا علیه یکدیگر است؟ – خسرو صدری

«کنت هارینگتون» ، تحلیل گر ارشد و مدیر سابق بخش های مختلف «سیا»، در مقاله ای با عنوان: «جاسوسانی که «کرونا» را پیش بینی کرده بودند»، می گوید : حدود 12 سال است که کارشناسان «سیا» بارها در رابطه با امکان شیوع یک پاندمی با عوارض سنگین اقتصادی و اجتماعی برای آمریکا به اوباما و ترامپ هشدار داده اند. او آن گونه در باره این گزارشات صحبت می کند که گویی رقبای آمریکا سال هاست که روی این نقطه ضعف کشورش کار می کنند. او از عبارات «شرایط جنگی» و «دشمن» هم در این رابطه استفاده می کند.
«هارینگتون» یادآور می شود که ترامپ بارها با بی تفاوتی از کنار هشدارهای کارشناسان امنیتی گذشته و آنان را حتی مسخره کرده است. اگر چنین سخنانی را جدی بگیریم ، که ظاهرا بخاطر موقعیتی که نویسنده داشته است باید هم جدی بگیریم ، منطقا به نتایج زیر می رسیم:
-ذخیره کردن سلاح بیولوژیک و استفاده از آن دیگریک «تابو» نیست و در دستور کار قدرتهای بزرگ قرار دارد؛
-اگررقبای آمریکا ، مطابق گزارش، سال هاست که برای ضربه زدن به این کشور، روی شیوع یک «اپیدمی» کار می کنند، مطمئنا چنین کاری را در ابعاد بسیار وسیع ترخود آمریکا نیز بر علیه آن ها انجام می دهد؛
-مسلما رقبای آمریکا هم مانند خود او گوش بزنگ هستند و تدارکات این کشوررا برای استفاده از سلاح بیولوژیک در صورت لزوم، رصد می کنند. وقابل قبول است که تمهیداتی هم برای واکنش به آن فراهم دیده باشند؛
-درچنین اوضاعی می توان فرضیه کسانی که شیوع کرونا در چین را ناشی از حمله بیولوژیک آمریکا دانسته اند، یک سناریوی قابل بررسی و پیگیری دانست. مستنداتی در این رابطه می توان یافت که محتمل بودن این سناریو را نشان می دهد. از جمله : -واکنش خونسردانه و حتی شادمانه هیئت حاکمه آمریکا در مقابل شیوع اپیدمی در چین. آن گونه که وزیر اقتصاد آمریکا نوید بازار کاربهتر در کشورش رابه «شکرانه» بحران در چین داد. ترامپ هم آن گونه حرف زد و عمل کرد که گویی کرونا «مرگی است فقط برای همسایه». شیوع شدید بیماری در چین و ایران آن موقع این سوال را مطرح کرده بود که چرا چین و دوستانش گرفتار چنین مصیبتی می شوند؟ یعنی در جوی بسر می بردیم که طرفداران آمریکا از شادی در پوست خود نمی گنجیدند. مسئولین ج.ا هم از احتمال «سلاح بیولوژیک بودن کرونا» صحبت کردند و برخی از آنان بیمارهم شدند. حتی گفته می شود که آقای خامنه ای هم اخیرا مبتلا شده است.
-در صورت واقعی بودن سناریوی اول می توان تصورکرد که شیوع اپیدمی در غرب و آمریکا، شاید ضد حمله چین بوده است. مستنداتش هم یکی گزارشات متعدد در مورد متفاوت بودن نوع ویروس پخش شده در شرق و غرب و تفاوت تاثیرگذاری و رفتار آن و دیگری هم غافلگیر شدن دولت آمریکا با شیوع بیماری در این کشورمی تواند باشد. در حالی که ترامپ سه ماه فرصت داشت تا خود را آماده این بحران کند و چنین کاری برای حفظ و تحکیم موقعیتش بخصوص در آستانه انتخابات حیاتی بود، ولی اوهیچ اقدامی انجام نداده و منکر نزدیک شدن بحران می شود. چنین واکنشی زمانی قابل قبول و فهم است که اصل را بر این بگذاریم که ترامپ می پندارد اگر ترکش بحران چین به آمریکا هم برسد، چاقو دسته خودش را نمی برد و آن ها راه مقابله با ویروس خودی را می دانند. و برای همین زمانی که با نوع دیگری از ویروس در کشورش روبرو می شود، شروع می کند به دیوانه بازی و خط و نشان کشیدن برای چین و متهم کردن این کشور. -این فرضیات اگر درست باشند در آینده بیش از یک واکسن برای ریشه کن کردن این بیماری نیاز خواهد بود؛
-ولی قاره اروپا و دیگر کشورهای جهان در کجای این سناریو می گنجند؟ این سوال که چرا در بعضی کشورها ویروس چنین قدرتمند و در جاهای دیگر ضعیف ظاهر می شود، هنوز بی پاسخ مانده است.
اروپا اما در پی آمریکا چند روزی است که در لفافه ولی با شدت به چین حمله می کند.انگلستان و فرانسه ، سفیرچین را فرا خوانده و همان فرافکنی های ترامپ را تکرار کرده اند. فیگارو ،17 آوریل در مقاله ای به شدت تند در باره چین ، با عنوان:» زمان بازنگری در مناسبات اروپا با چین»، در انتها می نویسد:»اروپا به زمین بازی چین و آمریکا بدل شده است»!
–ممکن است گفته شود که در صورت نقش داشتن آمریکا در شیوع کرونا درچین، چرا چینی ها دست به افشاگری نزدند؟ به همان دلیل که بعد ازواقعه 11 سپتامبر هیچ کشور یا مقام رسمی در جهان به روایت آمریکا در باره حادثه ابراز تردید نکرد. نمونه دیگرش هم سقوط هواپیمای اوکرایینی در تهران چند ساعت پس از حمله ج.ا به پایگاه آمریکاست. یک ابر قدرت قهار وقتی توطئه می کند، رد پای محکمه پسندی از خود باقی نمی گذارد.
مناسبات چین و آمریکا بعد از آمدن ترامپ ، از نظربسیاری از کارشناسان به وضعیتی جنگی تبدیل شده است.
Graham Tillett Allison «گراهام تیلت الیسون» نظریه پرداز مسائل سیاسی و امنیتی و دفاعی آمریکا، در سال 2012 در «فاینشنال تایمز» ، در مورد روابط چین و آمریکا تمثیلی بکار برد که بسیار رایج و ماندگار شد.
او از واژه ThucydidesTrap یا «تله توکیدیدس»، برای بیان اجتناب ناپذیری جنگ بین این دو کشور استفاده کرد. «توکیدیدس» مورخ یونانی و روایت گر جنگ های «پلوپنزی» بین » آتن» در حال قوی شدن و «اسپارت» در حال ضعیف شدن بود . به روایت مورخ: » قوی شونده را گریزی نیست از جنگی که ضعیف شونده براو تحمیل می کند»!

خسرو صدری


مجله هفته لازم می داند این نکته را یادآوری کند که انتشار مقالات نشانه تایید آنها از سوی مجله هفته نمی باشد و تنها برای تشویق فرهنگ بحث و گفتگو و انعکاس نظرات مختلف صورت می گیرد.