سرتیتر

بیانیه در حمایت از دانشمندان چین و رد تئوری‌های توطئه

corona_hambastegi


ما این بیانیه را در همبستگی با همه دانشمندان و متخصصان بهداشت در چین، که در جریان چالش شیوع کووید۱۹ به نحات جان‌ها و حراست از بهداشت جهانی ادامه می‌دهند، امضاء می‌کنیم. ما همگی متحد با همتایان چینی خود در صف مقدم، علیه این خطر ویروسی ایستاده ایم. ما از دیگران دعوت می‌کنیم در حمایت از دانشمندان، متخصصان بهداشت عمومی، و متخصصان پزشکی ووهان و سراسر چین به ما بپیوندند. در این صف مقدم با همتایان ما بایستید! ما یک‌صدا سخن می‌گوییم. برای افزودن حمایت خود از این بیانیه، نامه ما را امضاء کنید.


منبع: لنست (هفته‌نامه پزشکی)
تارنگاشت عدالت


بیانیه در حمایت از دانشمندان، متخصصان بهداشت عمومی و متخصصان پزشکی چین در مقابله با کووید۱۹

ما دانشمندان بهداشت عمومی هستیم که از نزدیک ظهور ویروس کرونای جدید ۲۰۱۹ (کووید۱۹) را دنبال می‌کنیم و عمیقاً پیرامون تأثیر این بر بهداشت و بهزیستی جهانی نگران هستیم. ما دیده ایم که دانشمندان، متخصصان بهداشت عمومی، و متخصصان پزشکی چین، به طور اخص، با پشتکار و کارآمدی برای شناسایی سریع بیماری‌زایی که در پشت این شیوع قرار دارد، کار کرده اند و اقدامات مهمی را برای کاهش تأثیر آن، و درمیان نهادن شفاف نتیجه‌گیری‌های خود با جامعه بین‌المللی بهداشت انجام داده اند. این تلاش فوق‌العاده بوده است.

ما این بیانیه را در همبستگی با همه دانشمندان و متخصصان بهداشت در چین، که در جریان چالش شیوع کووید۱۹ به نحات جان‌ها و حراست از بهداشت جهانی ادامه می‌دهند، امضاء می‌کنیم. ما همگی متحد با همتایان چینی خود در صف مقدم، علیه این خطر ویروسی ایستاده ایم.

اشتراک سریع، باز، و شفاف داده‌ها در این شیوع اکنون به وسیله شایعات و اطلاعات نادرست پیرامون سرچمشه‌های آن تهدید می‌شود‍. ما متحداً تئوری‌های توطئه را که می‌گویند کووید۱۹ منشأ طبیعی ندارد، قوباً محکوم می‌کنیم. دانشمندان از کشورهای متعدد ژنوم‌های [همه کرموزم‌های گوناگون موجود در هسته سلول] عامل مسبب سندرم تنفسی حاد ویروس کرونا۲ (SARS-CoV-2) منتشر و تجزیه و تحلیل نموده اند،۱ و قاطعانه نیتجه گرفتند که این ویروس کرونا در حیات وحش سرچشمه گرفت۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰ ، همان‌طور که منشأ بسیاری از بیماری‌زاهای در حال ظهور دیگر نیز در حیات وحش است.۱۱، ۱۲

این هم‌چنین مورد حمایت رؤسای آکادمی‌های علوم، مهندسی، و پزشکی ایالات متحده و انجمن‌های علمی که نمایندگی می‌کنند، قرار گرفت.۱۳

تئوری‌های توطئه به غیر از ایجاد ترس، شایعات، و غرض‌ورزی که همکاری جهانی ما را در نبرد علیه این ویروس به مخاطره می‌اندازند، کار دیگری انجام نمی‌دهند‍. ما از فرخوان مدیرکل سازمان جهانی بهداشت برای ارتقای شواهد علمی و اتحاد علیه اطلاعات نادرست و حدسیات حمایت می‌کنیم.۱۴ ما می‌خواهیم شما، متخصصان علوم و بهداشت چین، بدانید که در نبرد علیه این ویروس، ما در کنار شما ایستاده ایم.

ما از دیگران دعوت می‌کنیم در حمایت از دانشمندان، متخصصان بهداشت عمومی، و متخصصان پزشکی ووهان و سراسر چین به ما بپیوندند. در این صف مقدم با همتایان ما بایستید!
ما یک‌صدا سخن می‌گوییم. برای افزودن حمایت خود از این بیانیه، نامه ما را امضاء کنید.References

1. 1.
o Gorbalenya AE
o Baker SC
o Baric RS
o et al.
Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: the species and its viruses—a statement of the Coronavirus Study Group.
bioRxiv. 2020; (published online Feb 11. DOI: 2020.02.07.937862 (preprint).)
View in Article
2. 2.
o Zhou P
o Yang X-L
o Wang X-G
o et al.
A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin.
Nature. 2020; (published online Feb 3.)

DOI:10.1038/s41586-020-2012-7
View in Article
3. 3.
o Lu R
o Zhao X
o Li J
o et al.
Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding.
Lancet. 2020; (published online Jan 30.)

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30251-8
View in Article
4. 4.
o Zhu N
o Zhang D
o Wang W
o et al.
A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019.
NEJM. 2020; (published online Jan 24.)

DOI:10.1056/NEJMoa2001017
View in Article
5. 5.
o Ren L
o Wang Y-M
o Wu Z-Q
o et al.
Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in humans: a descriptive study.
Chin Med J. 2020; (published online Feb 11.)

DOI:10.1097/CM9.0000000000000722
View in Article
6. 6.
o Paraskevis D
o Kostaki EG
o Magiorkinis G
o Panayiotakopoulos G
o Tsiodras S
Full-genome evolutionary analysis of the novel corona virus (2019-nCoV) rejects the hypothesis of emergence as a result of a recent recombination event.
Infect Genet Evol. 2020; (published online Jan 29.)

DOI:10.1016/j.meegid.2020.104212
View in Article
7. 7.
o Benvenuto D
o Giovanetti M
o Ciccozzi A
o Spoto S
o Angeletti S
o Ciccozzi M
The 2019-new coronavirus epidemic: evidence for virus evolution.
J Med Virol. 2020; (published online Jan 29.)

DOI:10.1002/jmv.25688
View in Article
8. 8.
o Wan Y
o Shang J
o Graham R
o Baric RS
o Li F
Receptor recognition by novel coronavirus from Wuhan: an analysis based on decade-long structural studies of SARS.
J Virol. 2020; (published online Jan 29.)

DOI:10.1128/JVI.00127-20
View in Article
9. 9.
o US Center for Disease Control and Prevention
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) situation summary.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/summary.html
Date: Feb 16, 2020
Date accessed: February 8, 2020
View in Article
10. 10.
o Andersen KG
o Rambaut A
o Lipkin WI
o Holmes EC
o Garry RF
The proximal origin of SARS-CoV-2.

http://virological.org/t/the-proximal-origin-of-sars-cov-2/398

Date: Feb 16, 2020
Date accessed: February 17, 2020
View in Article
11. 11.
o Bengis R
o Leighton F
o Fischer J
o Artois M
o Morner T
o Tate C
The role of wildlife in emerging and re-emerging zoonoses.
Rev Sci Tech. 2004; 23: 497-512
View in Article
12. 12.
o Woolhouse ME
o Gowtage-Sequeria S
Host range and emerging and reemerging pathogens.
Emerg Infect Dis. 2005; 11: 1842-1847
View in Article
13. 13.
o NASEM
The National Academies of Science Engineering and Medicine of the USA. NAS, NAE, and NAM presidents› letter to the White House Office of Science and Technology Policy.

https://www.nationalacademies.org/includes

NASEM%20Response%20to%20OSTP%20re%20Coronavirus_February%206,%202020.pdf
Date: Feb 6, 2020
Date accessed: February 7, 2020
View in Article
14. 14.
o WHO
Director-General’s remarks at the media briefing on 2019 novel coronavirus on 8 February 2020.

https://www.who.int/dg/speeches/detail/director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-novel-coronavirus—8-february-2020

Date: Feb 8, 2020

Date accessed: February 18, 2020

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30418-9/fulltext

* تا لحظه انتشار ترجمه فارسی این بیانیه، حدود نوزده هزار نفر آن‌ را امضاء کرده‌اند:

https://www.change.org/p/government-agencies-and-people-of-the-world-support-for-the-public-health-professionals-of-china-combatting-covid-19?recruiter=1043558664&recruited_by_id=91961730-5252-11ea-8109-1d516ccba104&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard


https://wp.me/p1gf1m-Rfm