تیتر, سرمقاله, سرتیتر

حفظ نظم سرمایه داری مهم تر از جان مردم است!

Pinochet_-_Kissinger


نظرات کرونائی کیسینجر

راشا تودیترجمه رضا نافعی

آینده ما

حفظ نظم سرمایه داری مهم تر از جان مردم است!


کیسینجر سیاستمدار امریکائی، این عالیجناب خاکستری پوشِ محافظ سیاست علائق امریکا با توجه به بحران کرونا لب به سخن گشوده وگفته است: اکنون هنگام آنست که ایالات متحده امریکا خود را برای  » نظام حاکم بر جهان پس از کرونا » آماده سازد.

به هیچ وجه مبالغه نیست اگر کیسینجر جنایتکار جنگی را نمونه بارز خودپرستی ترانس اتلانتیکی بدانیم.

بی حساب نبود که هلموت اشمید رئیس جمهور اسبق آلمان او را بعنوان واسطه ای سمج برای به کرسی نشاندن آرمان آزادی امریکائی توصیف کرد.

کیسینجر چه  به عنوان مشاور امنیت ملی و وزیر امور خارجه آمریكا در دوره ریاست جمهوری ریچارد نیكسون و جرالد فورد  و چه به عنوان  عالیجناب خاکستری پوش  از  ده ها سال پیش در خدمت رویاهای ژئوپولیتیک واشنگتن بوده  و از واشنگتن تا برلین ، به دریافت  جوایز متعدد  نائل آمده است.

نام کیسینجر فقط به عنوان یکی از معماران تجاوز آمریکا که منجر به جنگ ویتنام و کشته شدن میلیون ها نفر شد ، در تاریخ ثبت نشده است. کشاندن  جنگ به کامبوج و لائوس، کشورهای همسایه ویتنام  – و همچنین بمباران هایی با صدها هزار کشته – نیز در کارنامه  این سیاستمدار آلمانی – امریکائی درج شده است که همه را از پس پرده  صحنه گردانی می کرد .

افزون بر این ها، او بعنوان مردی دوراندیش و پیشگام یک  نظم  هژمونیک جهانی به رهبری ایالات متحده ، تصمیم دموکراتیک مردم شیلی را مبنی بر انتخاب آلنده سوسیالیست به ریاست جمهوری کشور خود تصمیمی دور از عقل و کاملا غیر منطقی  دانست.   بر اساس این داوری پس از آن که جلوگیری از انتخاب آلنده به ریاست جمهوری شیلی با شکست مواجه شد از منظر کیسینجر حمایت از کودتای فاشیستی در شیلی وماموریت دادن به سازمانهای اطلاعاتی برای پشیبانی ازکودتاگران و انجام  عملیات مخفی برای سرنگون ساختن دولت قانونی النده  کارهائی بودند عاقلانه و منطقی. میلیون ها دلار بسوی شیلی سرازیر شد تا سازمانهای اطلاعاتی امریکا بتوانند آن کشور را بی ثبات و متشنج سازند. پس از سقوط و مرگ آلنده، یک خونتای نظامی تحت رهبری ژنرال آگوستو پینوشه، ژنرال مورد تایید واشنگتن، قدرت را در شیلی به دست  گرفت.

بنابراین تردیدی  نبود که  کیسینجر 96 ساله  در باره بحران کرونا و اهمیت آن برای «نظم بین المللی» اظهار نظر خواهد کرد. کیسینجر فاش کرد که دنیا پس از همه گیر شدن کرونا ، چنان نخواهد ماند که پیش از آن بود  و اگر بحران حل نشود ممکن است جهان به آتش کشیده شود.

این سخنران سیار که برای حضور و سخنرانی در هرمجلسی دستمزدی اَبَر کلان  دریافت می دارد در مقاله ای ترویجی  برای وال استریت ژورنال به آگاهی خوانندگان رساند که ضربه وارده از سوی ویروس کرونا «در مقیاس  و خشونت بی مانند  است »  و نظم جهانی را برای  همیشه تغییر خواهد داد.

کیسینجر همچنین در اظهارات خود تایید کرد که واکنش دولت آمریکا در برابر بحران کرونا در کشور را می توان «محکم» توصیف کرد.

 اما برغم این تایید،  مشاورامنیتی پیشین  نوشت که کار مبرمی که  اینک آغاز باید گردد طرح نقشه برای دوران نوین است «.

کیسینجر روشن ساخت که   پرداختن به بحث و جدل  در باره  گذشته فقط انجام کارهایی را که امروز باید انجام شوند  دشوارتر می سازد.

بنا به دستور العمل های آمرانه کسی که مشاور چندین رئیس جمهور امریکا بوده از این پس نخستین گام برداشتن در عرصه فنون و فنآوری جدید برای کنترل عفونت ها و یافتن واکسن های مناسب برای مقابله با آن ها  در مقیاس  گروههای بزرگ انسانی الزام آور است.  کسیسنجر حداقل در مقاله ای که بعنوان نویسنده مهمان در وال استریت ژورنال نوشته و پیشنهاد هائی که مطرح ساخت نمیتواند خطری برای آزادی و حقوق شهروندان مشاهده کند.

از سوی دیگر، چگونه می تواند غیر از این باشد؟ کیسینجر ژئواستراتژیست است. نگرانی او بیش از هر چیز دیگر اینست که پس ار فروکش کردن بیماری همه گیر کرونا چه بر سر نظم جهانی خواهد آمد؟

کیسینجر توضیح می دهد تلاش های بحرانی کنونی، هرقدر هم  گسترده و لازم باشند،  نباید مانع اغاز عاجل راه اندازی پروژه ای موازی برای گذار به نظم اجتماعی  پس از کرونا گردند.

در گام دوم ، تمرکز باید روی «بهبود بخشیدن به زخم های اقتصاد جهانی» باشد. این بار تأثیرات روی تجارت جهانی پیچیده تر از زمان بحران مالی 2008 است که «سیاستمداران برجسته جهان (…)از آن درسهای مهمی آموخته اند». در این مورد هم کیسینجر به تفصیل توضیح نمی دهد که  آن «درسهایی»  که او آنها را آموزه های راهنما از بحران مالی می خواند کدام هستند؟

اما حتی حساس ترین  و آسیب پذیرترین بخش های جمعیت  نیز جایی در نظرات کیسینجر پیدا می کنند. برنامه های مربوط به مبارزه با ویروس کرونا  باید این  هدف را نیز دنبال کنند که «تاثیرات هرج و مرج   قریب الوقوع بر گروههای آسیب پذیر جهان»   کاهش داده شود .

کیسینجر در  رویکرد ی که ارائه کرده روشن نساخته که چگونه میتوان طرح او را در وضعیت فعلی جهان  با سیاست امریکا سازگار کرد. به این معنی که  نه تنها تحریم های دولت امریکا را علیه ایران و ونزوئلا حفظ کرد بلکه حتی بر شدت آنها نیز افزود.

بکذریم. متفکری که سیاست خارجی عرصه تفکر اوست با توجه به بحران کرونا نسبت به اقدامات ملی گرایانه و تحولاتی که با ایده اصلی جهانی سازی آنگلوآمریکایی ناسازگار باشد، هشدار می دهد. بنابراین، اکنون زمان آن رسیده است که از «اصول نظم جهانی لیبرال» محافظت شود. دموکراسی های جهان باید از ارزش های روشنگری خود دفاع   و آن را  حفظ کنند.

 «هشدار دهنده اعلام کننده آن جهانی است که به ویژه در حوزه  ترانس اتلانتیک محترم شمرده می شود.


https://wp.me/p1gf1m-Rev