رسانه ها

کاظمی بسوی تشکیل کابینه عراق

wp-15865038307465476429121445384578.jpg


مصطفی کاظمی بسوی تشکیل کابینه تازه نخست وزیری عراق

روزنامه الاخبار چاپ لبنان

مترجم :احمد مزارعی، ۲۲ فروردین ۱۳۳۹


کاظمی دردرجه اول از حمایت اجماع شیعیان ودردرجه دوم از حمایت نیروهای ملی عراق  برخرداراست (خبر گزاری فرانسه)

اقای عدنان زرفی که درگذشته از طرف رئیس جمهور عراق برای نخست وزیری انتخاب شده بود عذرخواهی نموده وکناررفت، این اقدام زرفی طبیعی بود زیرا درگردهمایی که بتوسط «ائتلاف»فتح»وائتلاف پارلمانی که همگی از تایید کنند گان حشد الشعبی میباشند شامل هادی عامری ، عمار حکیم رئیس گروه حکمت، نماینده مقتدی صدرورئیس ائتلاف نصر حیدرعبادی، اینان همگی کناره گیری زرفی را تایید وبه فوریت کاظمی را که دردرجه اول از تایید اجماع شیعیان وثانیا نیروهای ملی عراق ونیروهای بین المللی ومنطقه ای برخرداربود برای نخست وزیری انتخاب نمودند.براین اساس رئیس جمهوری اقای برهم صالح نیز اقای کاظمی را برای تشکیل حکومت دعوت نمود تا این مرحله انتقالی را به انجام رساند.(1)

بطور عملی انتخاب کاظمی برای این مرحله بهترین گزینه بود زیرا اوایل این ماه اقای قاانی رئیس گردان قدس وابسته به سپاه پاسداران طی مسافرتی که به بغداد ومشورت با رهبران سیاسی عراقی داشت تصمیم بر انتخاب کاظمی گرفته شد وبه این شایعه که گویا سپاه پاسداران ایران مخالف انتخاب کاظمی میباشد پایان داده شد.انتخاب کاظمی همچنین با معیارهائی که ایت الله سیستانی برای شخصیت نخست وزیر عراق معین کرده بود، مطابقت داشت.برعکس ، اقای زرفی که با نظر رئیس جمهور عراق به تنهائی برای نخست وزیری انتخاب شده بود مورد جدل واختلاف بود ومورد تایید شخصیتهای برجسته سیاسی عراق همچون ائتلاف عامری ، نوری مالکی ، فیاض وخنجر که همه از رهبران برجسته میباشند نبود. زرفی درجریان حمله واتش زدن سفارت ایران درشهر نجف وضریح ایت الله محمد باقر صدر(2) شرکت داشته وازهمه مهمتر اینکه اقای زرفی از سال 2004 ، طرفدار پیشبرد سیاستهای امریکا درمنطقه وعراق بود.

با درنظر گرفتن رودررویی سیاسی ونظامی ایران وعراق با امریکا درمنطقه ،امکان نداشت چنین شخصی درعراق بتواند به پست نخست وزیری دست یابد.اضافه بر همه اینها درسندی که از طرف «ویکی لیکس» به صورت تلگرافی ازطرف وزارت خارجه امریکا مخابره شده ودرروزنامه الاخبار منتشر شده است،نشان میدهد که اقای زرفی درجلساتی که با افسران عالیرتبه امریکا درتاریخ دوم ماه جولای 2009، درعراق برگزار کرده بوده ، قول داده بوده است «تا شهر نجف را به دوره قبل ازدرگیریها منتقل کند» به این معنی که (نجف رادرخدمت سیاستهای امریکا قراردهد) زرفی که زبان انگلیسی را بسیار خوب حرف میزند وشناسنامه امریکائی دارد به همتایان امریکائی خود قول داده بوده است که دردوره نخست وزیریش کوشش خواهد کرد تا » با شبکه های جاسوسی ایران وسوریه درشهر نجف مبارزه کند» وی همچنین دردوره ای که استاندار نجف بوده به امریکائیها قول داده بوده است که درنظر دارد :»باکمک امریکائیها یک شبکه اطلاعاتی جداگانه تاسیس کند که مستقل عمل کند» وی اینرا نیز میدانسته است که اینکار غیر قانونی بوده وحق نداشته است تا با اموال دولتی به کارهای خلاف منافع ملت عراق وبه نفع امریکا دست بزند.

با این حساب تمام عواملی که دربالا شمرده شد دست بدست هم دادند واقای زرفی را ازبازی در معادله سیاست عراق خارج نمودند ودرروزنهم اوریل جاری ، که مصادف با روز تهاجم تجاوزکارانه امریکا وهم پیمانانش به خاک عراق بود تا ثروتهای کشور عراق را غارت کرده وهمزمان به محاصره جمهوری اسلامی ایران بپردازند (3). اقای زرفی هیچ راهی به جز انصراف وکناره گیری از سمت نخست وزیری نداشت، وبدینسان مرحله تازه ای از مبارزات ملت عراق درجهت استقلال وازادی خود گشوده شد.

توضیح زیرنویسها ی ضروری:

1 – برطبق قانون اساسی عراق ، رئیس جمهورمیتواند شخصی را برای منصب نخست وزیری پیشنها د کند ، اما اگر این شخص پیشنهادی دارای پشتیبانی اکثریت پارلمانی نباشد ، موفق نمیشود، هم امریکائیها وهم رئیس جمهور عراق برهم صالح که تمابلات امریکائی دارد این را میدانستند اما انها کوشیدند سنگی درتاریکی بیندازند شاید به هدف بخورد، چگونه؟ زرفی نخست وزیر پیشنهادی انها، بفوریت دست بکار شد وبا دادن وعده های وزارت ووکالت پستهای مهم کشوربه بخشی از سنیهای وکردها ،تا شاید انها درپارلمان کمک کنند وایشان اکثریت را بدست اورد که این محال بود ولی سنگی درتاریکی بود که سنگ برگشت وخورد هم به سررئیس جمهورعراق وهم به سر زرفی وهم به سرامریکائیها وبدین شکل قاانی برنده شد.

2- محمد باقر صدر بسیار مورد احترام ملت عراق از سنی وشیعه وحتی طیف گسترده ای ازروشنفکران عراق است زیرا خانواده وطایفه صدریها دریکصد سال واندی درگذشته همیشه اهل علم وقلم بوده ودرراه استقلال عراق وبرقراری عدالت مبارزات زیادی کرده وقربانیهای زیادی داده وامین مردم بوده اند ، بنا به مطبوعات عراق چند ماه پیش معممی از این خانواده خلافی مالی مرتکب شد ، عکس العمل مقتدی صدر نسبت به این شخص این بودکه وی را فورا خلع لباس نمود وقضیه پایان یافت.برای اینکه بدانید ایت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق نزدیک به چهل سال است درمنزلی قدیمی واجاره ای زندگی میکند.

3- در2002، پیش از حمله امریکا به عراق ، درهیئت حاکمه این کشوربحث بر سر این بود که اول به ایران حمله کنیم یا به عراق؟ چون نظر اریل شارون نخست وزیر اسرائیل وکابینه اش این بود که خطر اصلی در منطقه برای امریکا ایران است واشغال ان مقدم است . اسکات ریتر جنرال معروف امریکائی همه را قانع کرد که اگر به ایران حمله کنیم درباتلاق ایران میمانیم ، هم افغانستان وهم عراق را هم ازدست میدهیم.کتاب (target iran) نوشته ریترشرح این تصمیم گیری است. درهمین زمان عراقیها ی مخالف صدام ، دولت ایران وسوریه،  قرارداد محرمانه ای امضا کردند که با امدن امریکائیها ، جنگ چریکی درعراق علیه امریکا راه بیندازند وامریکارا ازعراق اخراج کنند که کردند ، قهرمان اصلی وسازماند ه این جنگ ضد امریکائی زنده یاد قاسم سلیمانی بود که باعث شد میهن عزیزمان از خطر جنگ واشغال نجات یابد، امریکای تجاوزکار وجنگ طلب همچنان دراین رویا بسر میبرد.


https://wp.me/p1gf1m-RbO