کوبا, سرتیتر

پیام تشکر حزب کمونیست ایتالیا از کوبای سوسیالیستی

گرانما ارگان حزب کمونیست کوبا گزارش داد، حزب کمونیست ایتالیا بخاطر تلاش فداکارانه پزشکان داوطلب کوبائی در منطقه لومباردی ایتالیا که بیشترین تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را در میان تمامی مناطق مورد هجوم ویروس کرونا در ایتالیا در خود جای داده است، و برای بزرگداشت این عمل انسانی و سپاسگزاری از فعالیت پزشکان کوبائی پیامی به فرمانده رائول کاسترو و رئیس جمهور میگوئل دیار کانال ارسال کرده است.
در این نامه از همبستگی و همکاری بی دریغ پزشکان کوبائی با ایتالیا در برهه‌ی زمانی که مردم این کشور در شرایط اضطراری قرار دارند تشکر شده است.
دراین نامه می خوانیم »پس از سالها آسیب زدن به سیستم بهداشتی و پزشکی ایتالیا بدلیل به کار گیری سیاست های نولیبرالی سرمایه داری و با وجود از خود گذشتگی کارکنان بخش درمان و پزشکی در خط اول جبهه مقابله با ویروس کرونا« مردم ایتالیا مورد هجوم ویروس کرونا قرار دارد و هزاران نفر جان خود را از دست داده‌اند.
به نام کمیته مرکزی و تمامی اعضای حزب کمونیست ایتالیا ما کمال تشکر خود را نسبت به جزیره ی کوچکی که سال‌های طولانی است که زیر شدیدترین تحریم های بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی حهتن گلویش فشرده میشود، ابراز میداریم.
یک ملت که درس بزرگی از همبستگی و انسانیت را به جهان می‌آموزد. پزشکان شما بیماران را در ۶۴ کشور جهان شفا داده‌اند!
با سپاس و تکیه بر آموزش‌های فرمانده کبیر فیدل کاسترو که ارزش و برتری جامعه سوسیالیستی را به ما آموخت!
ما با ارسال این نامه رفیقانه پزشکان، حزب کمونیست کوبا، خلق کوبا و تمام آن کسانی را که برای پیشبرد جامعه سوسیالیستی و دفاع از میهن خود در برابر حملات ایستادگی می‌کنند را در آغوش می‌کشیم.
در آخرین قسمت این نامه ما خواستار انتشار این پیام هستیم که، با اتحاد هرچه فشرده تر برای بنا‌نهادن دنیائی بر اساس صلح و عدالت اجتماعی تلاش خواهیم کرد و تاکید می‌کنیم که امروز بخاطر فداکاری پزشکان کوبائی است که در ایتالیا نیز انسانها به این حقیقت پی برده‌اند که«سرمایه داری هرآنچه انسان‌ها به آن نیازی ندارند را تولید می‌کند و سوسیالیسم هرآنچه نیازمندیم را»