نظری, کوبا, سرتیتر

دیکتاتوری: چه کسی تصمیم می‌گیرد؟

rohani_china


اصل تصویر از گتتی ایمیج getty image


چین و کوبای «خودکامه» که در داخل به طور کافی با ویروس برخورد کرده اند، اکنون به سراسر جهان تجهیزات و تیم‌های پزشکی می‌فرستند. ویتنام با برنامه‌ریزی منطقی برای بحران، و تأمین نیازهای همه کسانی که در قرنطینه و انزوا قرار دارند، حتا یک مورد مرگ نداشته است. در غرب «دمکراتیک» به ما گفته شده دست‌های خود را بشوییم، فاصله خود را حفظ کنیم، و دعا کنیم مالک ما را بیرون نیندازد.


منبع: صدای سوسیالیستی
نویسنده: شان اُ مالتوئیل

تارنگاشت عدالت


«قرنطینه چینی معنایش آن بود که دستور دادند تمام مغازه‌ها بسته شود، تمام ماشین‌ها از حرکت متوقف شود، تمام درب خانه‌ها بسته شود، هیچ کس حق ندارد از خانه خارج شود و غذای ۲۴ ساعت توسط مامورین به خانه‌ها انداخته می‌شد. این مدل قرنطینه چینی در ووهان بود. این مدل را هیچ کسی در دنیا نپسندید و هیچ کسی هم اجرا نکرد و نمی شد، هم اجرا شود. این مدل مخصوص خودشان بود.» (حسن روحانی در جلسه هیأت دولت) – نگاه کنید به مطلب زیر همین مقاله


«ایده‌های طبقه حاکم در هر عصر ایده‌های حاکم استکارل مارکس (۱۸۴۵)

نخبگان جامعه همیشهزمانی از منبر، امروز از رسانه‌های عمومیسعی کرده اند پذیرش انقیاد ما را با ما عجین کنند. طبقات حاکم جهان قرون وسطا برای توجیه حکومت خود، با قرینه‌سازی از نظم جهانی سلسله مراتبی خدا، مذاهب توحیدی مانند مسیحیت و اسلام را تحمیل نمودند. جوامع بنا شده بر بردگی یا سرواژ دیگر نمی‌توانستند پهلو به پهلوی مذاهب ماهیتاً تساوی‌گرایی که تحت شیوه‌های اولیهکمونی سازمان احتماعی رشد کرده بودند، عمل نمایند.

مسیحیت به مثابه ابزاری برای توجیه استثمار فئودالی رشد نمود. پرسش یک خدا از پرسش یک شاه فاصله کمی دارد.

در دوران مدرن، با گرفتن قدرت سیاسی از آریستوکراسی به وسلیه بورژوازی، خدا مرده است، سودمندی سیاسی خود را از دست داده است. حکومت دیکتاتوری سرمایه‌داران نه بر پایه شبه‌مذهبی، بلکه بر ستون‌های دوقلوی مالکیت خصوصی و لیبرالیسم قرار دارد. برای بقاء ما باید با کار خود ثروت یک اقلیت را افزایش دهیم و در مقابل، چندرغازی دریافت کنیم. ما از طريق سلطه آن‌ها متقاعد می‌شویم که این استثمار غیرمنطقی معقول است، و این‌که حکومت سرمایه موجه و منصفانه است. مادام که ما هر چند سال یکبار برویم برای این‌ رأی بدهیم که کدام نمایندگان آن طبقه قوانینی را امضاء کنندکه ما را سیه‌روزتر می‌کنند، می‌توانیم آن‌را دمکراسی بنامیم.

در قرن دوازدهم، پاپ آدریان چهارم از پادشاه انگلیس خواست ایرلند را تصرف کند، چون مسیحیت ما فاسد شده بود. از قرن شانزدهم، همه قاره‌ها به نام مسیحیت، به وسیله نسل‌کشی و برده‌سازی، برای منابع و کار غارت شدند. ملت‌هایی که از یک مذهب «متمدن» خوش‌آیند پیروی نمی‌کردند برای قدرت‌های اروپایی آماج حمله بودند.

امروز ملت‌هایی که باید متمدن‌ شوند آن‌هایی هستند که تلاش می‌کنند از حکومت مالکیت خصوصی فراتر روند. این کشورها همواره دیکتاتوری نامیده می‌شوند؛ و در چشم ثروتمندان آن‌ها یقیناً دیکتاتوری هستند.

برای شرکت‌های آمریکایی فن‌آوری، بزرگ‌ترین دمکراسی ممکن در ایرلند و برمودا غالب است. ثروت انباشت شده آن‌ها می‌تواند بدون مالیات و حسابرسی از این جزایر خارج شود. تیم کوک مدیر کل اَپل اوايل امسال با تجلیل از دمکراسی فراوان ما، که طی ۴۰ سال با پولشویی منافع امپریالیستی خود را برای ما به اثبات رسانده است، ایرلند را به مثابه سرزمینی که «در آن بادهای نوآوری و فرصت آزادانه می‌وزند» ستود.

اگر می‌خواهید بدانید در کجا بادهای دمکراسی چنین آزاد نمی‌وزند، لازم نیست فراتر از دشمنان اصلی ایالات متحده نگاه کنید.

در چین، شرکت‌ها و بانک‌ها تحت نظارت و کنترل دولت قرار دارند. در کوبا و جمهوری دمکراتیک خلق کره اقتصاد به طور دمکراتیک برای خیر عمومی برنامه‌ریزی می‌شود. این دولت‌ها به جای اجازه دادن به تعدادی انحصارات برای سودجویی از کالاها و خدمات اساسی، با ارايه خدمات بهداشتی همگانی و آموزش در کنار غذا و مسکن ارزان تضمین می‌کنند که هر کس ضروریات زندگی را دریافت کند.

براساس بینش سرمایه‌داری از دمکراسی، [در این کشورها] شنیع‌ترین حکومت دیکتانوری غالب است. حاکمان از بازار آزاد پیروی نمی‌کنند: اقتصاد به سود زحمتکشان و نه سهامداران می‌چرخد. چه تکان‌دهنده و هولناک!

ونزوئلا نفت خود را ملی کرد، و به زودی هوگو چاوز و نیکولاس مادورو به شریرترین دیکتاتورهای جهان ملقب شدند. اما به رغم چندین کودتای نافرجام در دو دهه گذشته، هیچ‌یک از آن‌ها حتا کم‌ترین حمایت مردمی را به دست نیاورده است. مانند کوبا، چین و کره، مردم پیوسته ایمان خود را به دولتی که خود ساخته اند، ابزار می‌دارند.

آیا این مغزشویی کمونیستی است؟ یا شاید مغزشویی جای دیگری صورت می‌گیرد؟

این اشتباه نیست که بدنام‌ترین «دیکتاتوری‌های» چپ، کارآمدترین برخورد را نیز با اپیدمی کووید۱۹ داشته اند. در واقع، این توانایی آن‌ها در برخورد با چنین بحران‌هايی است که برای آن‌ها عنوان «دیکتاتوری کمونیستی» را آورده است.

چین و کوبای «خودکامه» که در داخل به طور کافی با ویروس برخورد کرده اند، اکنون به سراسر جهان تجهیزات و تیم‌های پزشکی می‌فرستند. ویتنام با برنامه‌ریزی منطقی برای بحران، و تأمین نیازهای همه کسانی که در قرنطینه و انزوا قرار دارند، حتا یک مورد مرگ نداشته است.

در غرب «دمکراتیک» به ما گفته شده دست‌های خود را بشوییم، فاصله خود را حفظ کنیم، و دعا کنیم مالک ما را بیرون نیندازد.

دولت سرمایه‌داری یک زایدۀ اقتصاد است؛ تحت سوسیالیسم اقتصاد به وسیله دولت سازماندهی می‌شود. در چشم بورژوازی، این تمایز اساسی بین دمکراسی و دیکتاتوری است.

دولت سرمایه‌داری آزاد است، بدین معنی که هر کس با پول کافی می‌تواند آن‌را بخرد. دولت سوسیالیستی دیکتاتوری است، بدین معنی که نمی‌توان آن‌را آزادانه خرید و فروخت، اما تحت کنترل توده‌ها می‌ماند، به سود آن‌ها عمل می‌کند. اگر ما با عینک منافع طبقاتی به جهان نگاه کنیم دیدن روشن‌تر این واقعیت را شروع خواهیم کرد.

«آه، پس صدای سوسیالیستی از دیکتاتوری حمایت می‌کندمن فریاد لیبرال‌ها را می‌شنوم که برای برخی گزارش‌های هوادار دمکراسی دنبال نسخه خود از تایمز ایرلند می‌گردند. ما یقیناً از دیکتاتوری حمایت می‌کنیم! ما ممکن است پاسخ دهیم تا اندازه‌ای که همه دولت‌ها دیکتاتوری یک طبقه مشخص هستند؛ و ما از دیکتاتوری طبقه کارگر حمایت می‌کنیم.

در واقع، این دیکتاتوری دمکراسی برای اکثریت علیه تعدادی اندک است، برخلاف دمکراسی برای تعدادی اندک علیه اکثریت. این تعداد اندک کم‌تر و قدرتمندتر می‌شود، و به نحو فزاینده‌ای حتا به یک پوشش دمکراتیک بر حکومت دیکتاتوری خود علاقه کم‌تری نشان می‌دهد. شاهان و کلیساها، غوطه‌ور در انحطاط و فساد خود، با زور از صحنه تاریخ زوده شدند، توده‌ها فراتر از شیوه تفکر مسوم خود رشد کرده، آن‌را به شدت رد نمودند. ما در روندی بسیار شبیه آن زندگی می‌کنیم.


منابع برای مطالعه بیش‌تر:


Institute of Economics, USSR Academy of Sciences, Political Economy (1955), chap. 2 and 3 (https://tinyurl.com/umm6mqu).
V. I. Lenin, The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky (1918) (https://tinyurl.com/rwhguy3).
V. I. Lenin, The State and Revolution (1917), chap. 5 (https://tinyurl.com/qfvskbn).
Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy (1859), Preface (https://tinyurl.com/k4ukmtd).
Karl Marx, The German Ideology (1845), chap. 1 (https://tinyurl.com/nwqepv3).«مدل قرنطینه چینی» در ایران قابل اجرا نبودقرنطینه چینی معنایش آن بود که دستور دادند تمام مغازه ها بسته شود، تمام ماشین ها از حرکت متوقف شود، تمام درب خانه ها بسته شود، هیچ کس حق ندارد از خانه خارج شود و غذای ۲۴ ساعت توسط مامورین به خانه ها انداخته می شد. این مدل قرنطینه چینی در ووهان بود. این مدل را هیچ کسی در دنیا نپسندید و هیچ کسی هم اجرا نکرد و نمی شد، هم اجرا شود. این مدل مخصوص خودشان بود. عده ای در داخل کشور به ما فشار می آوردند که شما مدل چینی را اجرا کنید ما مدل چینی را اجرا نکردیم.


مهر

روحانی در جلسه هیات دولت؛

«مدل قرنطینه چینی» در ایران قابل اجرا نبود

رئیس جمهور با اشاره به روند نزولی ابتلا به کرونا از روز گذشته گفت: اجرای مدل قرنطینه چینی در ایران و در هیچ کشوری قابل اجرا نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیات دولت گفت: مردم خانه را برگزیدند و رفتن به طبیعت را برای یک فرصت مناسب آینده گذاشتند. باز هم باید از مردم خوب و عزیزمان سپاسگزاری و تشکر کنیم که هم در مراسم آغاز سال و تعطیلات نوروزی و هم در مراسم پایان تعطیلات نوروزی همه دستورالعمل های بهداشتی را مورد مراعات قرار  دادند و امروز در آمار مبتلایان به این ویروس خطرناک در اکثر استان ها سیر نزولی را مشاهده می کنیم البته  دیروز که آمار استان ها را می خواندم، آمار همه استان ها سیر نزولی بود و این برای من بسیار خوشحال کننده بود که مسیری که پزشکان، متخصصان و مردم ما انتخاب کردند یک مسیر  درست بوده است. تصمیمات بسیار خوبی دولت و ستاد ملی کرونا اتخاذ کرد.

وی گفت: اولین جلسه ای که به ریاست خود من در  این روزها تشکیل شد مربوط به ۶ اسفند است. اولین جلسه ستاد ملی کرونا را برگزار کردیم و در همان جلسه برای فاصله اجتماعی و دعوت مردم به لغو سفرهای نوروزی تصمیم گیری کردیم. علاوه بر این استانداران اعلام کردند امکاناتی که سال های پیش در اختیار مسافران قرار می دادند امسال دیگر قادر نیستند آن امکانات را در اختیار آنها قرار دهند، بسیاری از مراکز دیدنی، تفریحی، مدارس و دانشگاه ها تعطیل اعلام شد و این دعوت مسئولین از مردم به خوبی اجابت شد.

رئیس جمهور گفت: امروز وزیر راه اعلام کرد مسافرت مردم توسط قطار ۹۴ درصد، اتوبوس ۷۵ درصد، هواپیما ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده و اساسا به طور کلی در همان روزهای اول فروردین هم مسافرت کاهش پیدا کرد به طور متوسط حدود ۸۰ درصد سفرهای  نوروزی در روزهای اول فروردین کاهش یافت.

روحانی تاکید کرد: عبور از پیک ابتلا به بیماری کرونا هم در اکثر استان ها مربوط به روزهای اول فروردین می شود، یعنی الان که آمار را نگاه می کنیم در استان های مختلف دوم و سوم فروردین از پیک عبور کردند ، بعد از آن تصمیم گیری شد که اماکن مقدسه تعطیل شوند، با اینکه کار بسیار سختی بود برای همه ما ولی برای صحت و سلامت مردم این تصمیمات اتخاذ شد.

وی ادامه داد: وقتی دیدیم لازم است سخت گیری های بیشتری انجام شود در تصمیماتی که در ۶ فروردین اتخاذ کردیم کمیته اجتماعی، امنیتی را مامور کردیم که این موضوع را مورد بررسی قرار دهد و همان روز تصمیمات لازم اتخاذ و به مردم اعلام شد. مرحله دوم فاصله گذاری اجتماعی را شروع کردیم که مقررات سخت تری برای مردم بود اما در عین حال مردم همکاری کردند.

رئیس جمهور گفت: در اجرای مرحله دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی  ۳۰ درصد کاهش مجدد در مسافرت ها را شاهد بودیم. نظر همه متخصصین و پزشکان ما این است که طرح فاصله گذاری اجتماعی هم مرحله اول و هم مرحله دوم اقدامات لازم و مفید و ضروری برای کشور بوده است.

روحانی اظهار داشت: کشورها مختلف شیوه های مختلفی در برابر این ویروس اتخاذ کردند. ما از تجربه همه کشورها استفاده کردیم ولی هیچ وقت خودمان را اسیر راه و مسیر آنها نکردیم. از همان روزهای اولیه ای در ماه اسفند بعضی ها پیشنهاد می کردند قرنطینه چینی را پیاده کنیم، لازم است توضیحی برای مردم بدهم که قرنطینه چینی یعنی چه. قرنطینه چینی معنایش آن بود که دستور دادند تمام مغازه ها بسته شود، تمام ماشین ها از حرکت متوقف شود، تمام درب خانه ها بسته شود، هیچ کس حق ندارد از خانه خارج شود و غذای ۲۴ ساعت توسط مامورین به خانه ها انداخته می شد. این مدل قرنطینه چینی در ووهان بود. این مدل را هیچ کسی در دنیا نپسندید و هیچ کسی هم اجرا نکرد و نمی شد، هم اجرا شود. این مدل مخصوص خودشان بود.

وی ادامه داد: دولت چین  روش با شیوه ها و سیاست هایی که دارد می تواند به مردم بگویند برای ۱۵، ۲۰ روز درب خانه هایشان باید پلمب شود، این روش در ایران و کشورهای دیگر امکان پذیر نیست. بنابراین از آن شیوه ما و هیچ کشور دیگری تبعیت نکردیم. عده ای در داخل کشور به ما فشار می آوردند که شما مدل چینی را اجرا کنید ما مدل چینی را اجرا نکردیم.

رئیس جمهور اظهار داشت: یک روشی بود که برخی کشورهای اروپایی روزهای اول شروع کردند و کم کم مقداری از آن عقب نشینی کردند ، این روش، امنیت جمعی بود، می گفتند کاری نداریم این ویروس منتشر می شود و یک عده مبتلا می شوند، یک  عده به بیمارستان می روند یک عده خوب می شوند یک عده بر آنها اثر نمی گذارند، عبور می کند، یک ماه، دو ماه. عده ای مریض می شوند عده ای فوت می شوند این هم شیوه ای بود که ما از این شیوه تبعیت نکردیم آنها مدتی این شیوه را ادامه دادند اما خودشان در ادامه دچار مشکل شدند.

روحانی گفت: اما در عین حال که متخصصین ما از ابتدا  طرحی را برای ایران طراحی کرده بودند، وزارت بهداشت مسئولیت طراحی این طرح را بر عهده  اشت ما طبق آن طرح قدم به قدم طرح های مختلف را در مراحل مختلف اجرا کردیم و پیاده کردیم البته هر روز که می گذرد در این ۱۰، ۱۲ روز  اخیر یک قدم جدیدتری برداشتیم و کار را مقداری سخت تر کردیم.

وی تاکید کرد:چاره ای نبوده، مردم عزیز ما باید بدانند تمام این اقدامات به خاطر حفظ صحت و سلامت آنها بوده اگر امروز هم برای سفر آنها حضور آنها در طبیعت مشکلاتی ایجاد شده  به خاطر سلامت شان بوده و دلیل دیگری در کار نیست. دیروز تصمیمی گرفتیم که شاید این تصمیم مقداری کارها را سخت تر کرد  و تصمیم گرفتیم هر کس مبتلا به این ویروس شد الزاما باید به خود او، خانواده اش و محل کارش اطلاع داده شود. با اینکه ممکن بود با برخی دستورالعمل ها منافات داشته باشد و برخی اطلاعات محرمانه بیمار است و نباید جای دیگر اعلام شود اما به خاطر سلامت مردم دیروز این تصمیم را اتخاذ کردیم.

روحانی اظهار داشت: طبق آمار وزیر بهداشت در مجموع ۶۵۳۲  تخت بیمارستانی در کشور وجود دارد که از این میان چهار هزار تخت درگیر است و بقیه تخت ها خالی است .

رئیس‌جمهور گفت: ما روزهای بحران را زیاد دیده ایم و از ابتدا بر مبنای بدبینی شدید تصمیم گیری کردیم. فروشگاه ها پر از کالا است، انبارها پر است .

روحانی ادامه داد: با اینکه برخی کشورهای غربی از ما فرصت بیشتری داشتند ولی هم تخت کم آوردند و هم وسایل تنفسی کم آوردند و کارخانه‌های خود را وادار به تولید تجهیزات کردند. این کشورها در تهیه مواد غذایی و با مشکلات مواجه شدند و دیروز یک مقام آمریکایی گفته بود که ماسک هایی که پزشکان و پرستاران استفاده می‌کنند باید مجدداً ضدعفونی شده و مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس جمهور اظهار داشت : کشورهای بزرگ و صنعتی و پرمدعا در این آزمایش دچار مشکل شده‌اند اما کشور ما با مشکلی مواجه نشد که علت آن انسجام، هماهنگی و کار پزشکی دقیق بود.

وی ادامه داد: در این روزها بخش تولید برای تامین نیازمندی‌های مردم بو خش بیمارستانی تلاش خوبی را انجام دادند. در جلسه هیئت دولت و وزیر صنعت اعلام کرد در این روزها تولید مواد ضدعفونی ۸ برابر افزایش یافته است، تولید ماسک در بخش‌های دولتی ۴ برابر افزایش یافته است. البته بسیاری از بخش‌های خصوصی نیز در حال تولید ماسک هستند

روحانی گفتبر اساس اعلام وزیر صمت ماسک های مورد نیاز بخش بهداشت به اندازه کافی تولید می‌شود و در اختیار بیمارستان ها قرار می گیرد و ما هیچ مشکلی نداریم علاوه بر این سایر نیازمندیها شامل گان و لباس های حفاظتی و کیت تشخیص برای آزمایشگاه ها به اندازه کافی توسط بخش دولتی و خصوصی در حال تولید است.

رئیس جمهور با تاکید بر این که کار بزرگی در کشور صورت گرفته است گفت: همه دست به دست هم دادیم و این کار بزرگ را پیش بردیم . بسیاری از  رسته های کاری در  این ایام دچار مشکل شدند که شامل بخش های حمل و نقل، گردشگر،ی رستوران‌ها و  و بسیاری از مشاغل دیگر هستند.

وی با بیان اینکه تصمیم گرفتیم این شرایط سخت را تا ۲۰ فروردین ادامه دهیم گفتعلیرغم تحریم، سختی ها و مشکلات دولت حدود ۱۰ میلیارد دلار برای رفع مشکلات کسب و کارهایی که دچار مشکل شده اند، در نظر گرفته‌است. بخشی از این ۱۰ میلیارد دلار به صورت تسهیلات و بخشی به صورت کمک های بلاعوض بسته های معیشتی و حمایتی به افرادی که دارای مشکل شده اند، پرداخت می شود.دولت  در شرایط تحریم توانست این مقدار تسهیلات در نظر بگیرد. ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات فوری برای رونق کسب و کار ها در نظر گرفتیم.
رئیس جمهور افزود: اقدامات صدا و سیما برای تدریس دانش آموزان و آموزش مردم، اقدامات وزارت بهداشت بکنترل و درمان بیماران اقدامات بسیار مهم اقدامات بسیار مهمی بود .

روحانی تاکید کرد: ملت ایران به ادعا های رسانه‌های بیگانه و ماهواره‌ها و فضای مجازی که تبلیغ می کردند که ملت ایران خسته شده است و عقب نشینی کرده اند، نشاط ندارد و دولت ایران کارآمدی ندارد پاسخ قاطع دادند. امروز باید عملکرد دولت و ملت ایران را با کشورهای پیشرفته دنیا مقایسه کنند و ببینند که در این آزمایش شرایط کشور ما چگونه بوده است اقدامات دولت پاسخ محکم به دروغ گویان همیشگی بود که البته این دروغ‌ها را ادامه می‌دهند.

روحانی اظهار داشت: خودشان در کشورهایی هستند که تخت بیمارستانی برای بیمار هایشان وجود ندارد اما از ترس جرأت نمی‌کند که از رسانه‌های خود بیرون برود اما باز هم نسبت به جمهوری اسلامی ایران اظهارات ناروا و دروغ می‌زنند.

وی تصریح کرد: این دوران آزمایش بزرگِ تاریخی بود و در تاریخ ایران و جهان عملکرد ملت ایران، مسئولان و همه فداکاران در خط مقدم، نیروهای مسلح، صدا و سیما باقی خواهد ماند. همه به میدان آمدند و تلاش کردند.

رئیس‌جمهور همچنین از جناح‌های سیاسی تشکر کرد و گفت: جناح های سیاسی سلیقه‌های مختلفی دارد، به جز معدود افرادی ،همه هم نوا و هم زبان حمایت کردند.این در حالی است که یکی از کشورهای اروپایی اطلاعیه داد و جناح ها خواست که چند هفته سکوت کنند تا دولت بتواندکار کند. اما دولت جمهوری اسلامی نیاز به انتشار این اطلاعیه پیدا نکرد، همه مردم و جناح‌های سیاسی با بیداری و هوشیاری کار بسیار بزرگی را انجام دادند .

روحانی با اشاره به  خباثت آمریکایی‌ها تصریح کرد: آمریکایی‌ها پیش از این ماجرا تحریم‌های غیر قانونی علیه ملت ایران داشتند. مسئله کرونا اختصاص به کشور خاص ندارد و جهان درگیر این بیماری شده است و باید در سطح جهان با این بیماری و جلوگیری از همه گیری آن مقابله کرد.متاسفانه آمریکایی‌ها در این شرایط حاد و سخت جهانی نیز درس عبرت نگرفتند و نفهمیدند چه کار باید بکنند، زمان خوبی بود و آمریکایی ها می توانستند عذرخواهی کنند زیرا موضوعی انسانی مطرح بود و هیچ‌کسآنها را ملامت نمی کرد که چرا عقب نشینی کردید، بهترین فرصت تاریخی برای آمریکایی‌ها بود که از مسیر غلط خود برگردند و یک بار هم که شده به ملت ایران بگویند ما ضد ملت ایران نیستیم.

وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها همیشه علیه  ملت ایران عمل کردند اما امروز آشکارتر و واضح تر از همیشه ضد ملت ایران عمل کردند.

رئیس جمهور اظهار داشت: سرمایه اجتماعی بزرگی را امروز به دست آوردیم، مردم به یکدیگر اعتماد دارد، مردم به دولت اعتماد دارند و دولت به مردم اعتماد دارد. باید این سرمایه بزرگ اجتماعی را حفظ کنیم و در این سال که سال جهش تولید است همه چیز را برای عبور از این شرایط آماده کنیم تا جهش دست تولید اتفاق بیفتد .

روحانی با تاکید بر اینکه باید همه چیز را برای جهش تولید و فعالیت چند برابر آماده کنیم گفت: در این ایام مردم خسته شدند و در خانه‌ها ماندند. ما هم در ایام سر کار بودیم افتخار کردیم که بتوانیم کار را تلاشی انجام دهیم ،در روزهای آینده باید کار ما مضاعف شود و این دوران را جبران کنیم .

روحانی ادامه داد: می دانیم که کسبه دچار مشکل شدند ، امیدوارم که خداوند شرایطی را فراهم کند که در ماه‌های بعد بتوانیم جبران کنید و مردم هم یاری کنند از این دوران عبور کنیم.

روحانی خطاب به مسئولان گفت: نظارت بر قیمت‌ها را تشدید کنید. این شرایط تمام می شود، مغازه ها باز میشوند و همه سر کار می‌آیند، نباید اجازه دهیم که سوء استفاده شده و قیمت‌ها افزایش یابد، مردم باید با شرایط مناسب زندگی خود را ادامه دهند انشاالله خداوند ما را یاری کند که از این روزهای سخت بگذریم و روزهای خوب و شاد برای ما پیش رو باشد.

زالی عنوان کرد؛

فرودهای آماری کرونا نباید ما را فریب دهد/سناریوهای بازگشت بیماری

فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلانشهر تهران رعایت توصیه های بهداشتی توسط مردم در روز طبیعت را قابل تقدیر دانست و گفت: فرودهای آماری کرونا نباید ما را فریب دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، روز چهارشنبه، اظهار کرد: خوشبختانه امروز شاهد تحقق یک رفتار ستودنی و بسیار افتخار آمیز از سوی مردم استان به خصوص شهروندان تهران بودیم.

وی ادامه داد: امروز شاهد آن بودیم که مردم شریف تهران با یک نگاه مسئولانه و با مسئولیت پذیری اجتماعی توصیه‌های بهداشتی را در دستور کار قرار دادند و با توجه ویژه به این توصیه‌ها شاهد حداقل حضور افراد در شهر بودیم.

زالی با بیان اینکه مشاهدات میدانی موید عدم حضور و اسکان مردم در شهر به ویژه پارک‌ها و تفرجگاه‌ها در روز طبیعت بود، گفت: مردم انتخاب کردند روز طبیعت را در منازل در کنار خانواده خود بمانند.

وی افزود: این موضوع جای تقدیر و قدردانی دارد و امیدواریم همان طور که امروز مردم چنین حرکت مدنی ارزنده‌ای را از خود نشان دادند، به سمتی حرکت کنیم که مجموعه خدمات درمانی و بهداشتی کشور در کنار حس مسئولانه آحاد شهروندی هرچه سریع‌تر بتواند به ریشه کن کردن این مشکل کمک کند.

زالی درباره وضعیت اپیدمی در استان تهران، توضیح داد: با توجه به اینکه در بخشی از تحقق فاصله گذاری اجتماعی هستیم و در تعطیلات نوروزی بوده‌ایم، ممکن است شاهد یک کاهش نسبی در شیوع بیماری باشیم.

وی هشدار داد: البته باید احتیاط کنیم و این کاهش برای ما فریبنده نباشد، زیرا گاهی اوقات با توجه به نوسان پذیری اپیدمی‌ها، ممکن است با فرودهای آماری رو به رو باشیم اما این فرودها نباید ما را بفریبد زیرا ممکن است بیماری با کم کردن مداخلات شهری در تکانه‌های بعدی مجدد بازگشت کند.

زالی تاکید کرد: باید هوشیاری خود را حفظ کنیم و با استفاده از همه ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی و همراهی مردم شاهد تحقق برنامه‌های متعالی برای ریشه کن کردن قطعی ویروس در تهران باشیم.

وی درباره وضعیت تعطیلی استان تهران، گفت: دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا تا آخر روز بیستم فروردین را تعطیل اعلام کرده‌اند، البته ما در حال طراحی سناریوهای احتمالی هستیم، زیرا وضعیت بیماری با توجه به بازگشت مردم از سفرهای نوروزی در روزهای آتی نیازمند تخمین‌ها و گمانه زنی‌های فنی‌تر است و ما در حال تدارک این سناریوهای احتمالی هستیم.


https://wp.me/p1gf1m-R82