سرتیتر

این ویروس بطرز حیرت­انگیز گزینشی… – دمیتری شدوف – ا. م. شیری


این ویروس بطرز حیرت­انگیز گزینشی…

دمیتری شدوف

(DMITRY SEDOV)

ا. م. شیری


در مورد منشاء تصنعی کووید-١٩

کروناویروس هر قدر گسترده­تر شایع می­شود، همانقدر دامنه شکست آن واضح­تر و سؤالات بیشتر و بیشتر در مورد منشاء پیدایش کووید-١٩ مطرح می­شود.

ویروس کشورهای دور از مسائل عمده سیاست جهانی را دور می­زند و در سرزمین­هایی شایع می­شود، که با منافع بازیگران جهانی تلاقی پیدا می­کنند. البته، سایر کشورها نیز تحت تأثیر اپیدمی قرار می­گیرند، منتها، خطر خاصی آنها را تهدید نمی­کند.

و این هم آماری به نقل از منبع آلمانی تا ٢۴ مارس:

کشور مبتلایان بهبود یافتگان فوتی­ها در حال حاضر بیمار

آمریکا ٨۵۶١٢ ١٨۶٨ ١٣٠١ ٨٢۴۴٣

ایتالیا ٨٠۵٨٩ ١٠٣۶١ ٨٢١۵ ۶٢٠١٣

اسپانیا ۵٧٧٨۶ ٧٠١۵ ۴٣۶۵ ۴۶۴٠۶

آلمان ۴٧٢٧٨ ۵۶٧٣ ٢٨١ ۴١٣٢۴

فرانسه ٢٩١۵۵ ۴٩۴٨ ١۶٩۶ ٢٢۵١١

ایران ٣٢٣٣٢ ١١١٣٣ ٢٣٧٨ ١٨٨٢١

سویس ١١٨١١ ١٣١ ١٩۴ ١١۴٨۶

بریتانیا ١١۶۵٨ ١٣۵ ۵٧٨ ١٠٩۴۵

هلند ٧۴٣١ ٣ ۴٣۴ ۶٩٩۴

اطریش ٧١٢٩ ٢٢۵ ۵٨ ۶٨۴۶

بلژیک ۶٢٣۵ ۶٧۵ ٢٢٠ ۵٣۴٠

کره جنوبی ٩٣٣٢ ۴۵٢٨ ١٣٩ ۴۶۶۵

کانادا ۴٠۴٣ ٢٢٨ ٣٩ ٣٧٧۶

ترکیه ٣۶٢٩ ٢۶ ٧۵ ٣۵٢٨

چین ٨١٣۴٠ ٧۴۵٨٨ ٣٢٩٢ ٣۴۶٠

پرتغال ٣۵۴۴ ۴٣ ۶٠ ٣۴۴١

این ویروس کشورهای چین، ایران، ایتالیا و اسپانیا را بعنوان هدف اصلی برگزید. فرانسه در میان کله اسپانیا و ایتالیا واقع است. ویروس در کشورهای همسایه آنها یا بطور کلی شایع نشد و یا کمتر تحت تأثیر قرار داد. اما در مغولستان، اگر چه در این کشور به تعداد خود مغول­ها­ شهروند چینی­ زندگی می­کند و حرکت در مرز دو کشور جریان دارد، اما، تا ٢٣ مارس فقط یک مورد ابتلا به ویروس ثبت شد.

جمهوری خلق چین- رقیب راهبردی ایالات متحده آمریکاست. چین برای مقابله با شیوع کروناویروس فعالیت یکسری مؤسسات تولیدی را متوقف کرد، رشد تولید ناخالص ملی کُند شد، ارزش یوآن کاهش یافت. اما، جمهوری خلق چین موفق شد بکمک ساختار مرکزی و مجهز مبارزه با بیماری­های عفونی دامنه شیوع این ویروس را محدود سازد. در عین حال، پکن با خرید «اوراق قرضه آشغال» خود که ارزش آنها سقوط کرده بود، این ضرر و زیان را در بازارهای مالی جهان تا حد محسوسی جبران نمود. اینک تعداد مبتلایان در جمهوری خلق چین بسرعت به صفر می­رسد. دولت در حال حاضر نظارت بر حرکت مردم و کالاها بین استان هوبی و بقیه بخش­های کشور را لغو می­کند. تلفات انسانی جمهوری خلق چین (٣٢٧٠ نفر از جمعیت ١ میلیارد و ۴٠٠ میلیون نفری) نسبتا ناچیز بود. نتیجه­ نهایی نشان داد که کشور برای اقدامات گسترده و مؤثر در مواقع اضطراری آماده است.

ایران که با چین مرز مشترک ندارد و تردد مردم بین دو کشور زیاد نیست، از هجوم ویروس بشدت رنج می­برد. اما شیوع ویروس در ایران برای واشینگتن که از لغو تحریمهای اقتصادی علیه این کشور خودداری می­کند، سودمند است. مرگ و میر ناشی از اپیدمی در ایران تا دو برابر بیش از شاخص جهانی افزایش یافت و به ٧ و ٨ دهم درصد رسید. دولت آمریکا گفته است که به ایران اجازه فروش نفت برای خرید دارو و تجهیزات نخواهد داد.

ممکن است سوریه نیز با وضعیت مشابه ایران مواجه شود. هر دو کشور در مرکز توجه واشینگتن قرار دارند.

نگاهی به دو کشور اروپایی ایتالیا و اسپانیا بیاندازیم که بیشتر تحت تأثیر ویروس قرار گرفتند. دولت ایتالیا به مخالفت با بروکسل برخاست و حاضر به سازش در مسئله پرداخت بدهی دولتی و کسری بودجه نیست. کمیسیون اروپا از تأئید پیشنهاد نسخه ایتالیایی در این باره امتناع کرد. خطر خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا مطرح شد. در متن این نیز فاجعه تشدید واگیری در کشور کاج­ها و بازنشستگان در حال آشکار شدن است.

ایتالیا بلحاظ تعداد مرگ و میر رکورد زد. بیش از ١٠٪ مبتلایان درگذشتند. مقیاس بیماری واگیر در کشورهای اطریش، سوئیس، آلمان بطور غیر قابل مقایسه­ای کم­تر است.

در اسپانیا نیز که در نتیجه جدایی­ طلبی کاتالونیا متلاطم است، وضعیت مشابهی مشاهده می­شود.

راجع به فاجعه­ای که در ایالات متحده آمریکا در حال وقوع است، صحبت جداگانه لازم است. طبق اطلاعات موجود، تا ٢۶ مارس ایالات متحده آمریکا از لحاظ تعداد مبتلایان به کروناویروس به جایگاه نخست در جهان دست یافت. در اینجا بیماری واگیر به استدلال مهم دموکراتها در روند مبارزات انتخاباتی علیه ترامپ تبدیل می­شود. برخی از رسانه­های جمعی پیش­بینی می­کنند که تعداد مبتلایان و فوتی­های آمریکا در تابستان و پائیز به ترتیب به میلیون­ها و صدها هزار نفر خواهد رسید و رقم ذکر می­کنند: از ٣٣٠ میلیون جمعیت آمریکا، ۵۵ هزار نفر مبتلا و ٣٧٩ نفر فوتی. بعنوان مقایسه: تعداد کشته شدگان حوادث رانندگی سه سال گذشته در آمریکا در سطح ۴٠ هزار نفر ثبت شده است. ولی درصد پائین بی­کاری و حمایت از اشتغال ملی برگ­های برنده در دست ترامپ هستند؛ ضربه اصلی به مؤلفه­های وضعیت اجتماعی- اقتصادی موجود آمریکا را بیماری واگیر وارد خواهد آورد.

تجربه چین ثابت می­کند، که شیوع کروناویروس قابل کنترل است. همه چیز بستگی دارد: اولا، به چگونگی نظام بهداشت، ثانیا، به کیفیت و سرعت تصمیمات مدیریتی اتخاذی توسط مقامات. شیوع ویروس در کشورهای انتخابی گواه آشکار منشاء مصنوعی آن است. شاهد دیگر در تأئید این موضوع، بگمانم، «اختراع» واکسن ضد کروناویروس بلافاصله پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و به قدرت رسیدن رئیس جمهور جدید «یا جدید قدیم» خواهد بود.

منبع:

https://www.fondsk.ru/news/2020/03/27/etot-na-udivlenie-izbiratelnyj-virus-50467.html

https://eb1384.wordpress.com/2020/04/05/

١٧ فروردین- حمل ١٣٩٩