رسانه ها

مانولیس گلیزوس مبارز ضد فاشیست یونانی درگذشت

مانولیس گلیزوس مبارز معروف کمونیست و ضد فاشیست یونانی که در برابر اشغال یونان توسط آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم دست به مقاومت مسلحانه زده بود در سن ۹۷ سالگی در آتن بدرود حیات گفت.
یکی از دلایل معروفیت مانولیس گلیزوس بدین خاطر بود که او و یک مبارز ضد فاشیسم دیگر پرچم صلیب شکسته آلمان فاشیستی را از آکروپولیس در شب ۳۱ مه ۱۹۴۱ به پائین کشیدند. پس از جنگ ، وی برای احزاب کمونیست و چپگرای یونانی دست به مبارزات انتخاباتی زده و چندین بار از سوی زحمتکشان و کارگران یونانی به عنوان نماینده راهی پارلمان یونان و پارلمان اروپا شد. او همچنین بارها به عنوان نماینده کشورش خواستار جبران خسارت مالی برای وام اجباری بود که یونان مجبور شد در زمان جنگ به دویچه رایش بانک اعطا کند شد و همچنین بر جبران صدمات مالی و روحی که اشغالگران آلمانی در دوران اشغال یونان مسئول آن بودند پافشاری کرد.


پوزش بخاطر دامن‌زدن به یک توهم


https://wp.me/p1gf1m-QYZ