تیتر۱, سرمقاله, سرتیتر

حق پاسخ چین : طرح ده پرسش دربارۀ کروناویروس جدید از آمریکا – وانگ فوهوآ – حمید محوی

virus-corona_1280


گاهنامۀ هنر و مبارزه

۲۸ مارس ۲۰۲۰

حق پاسخ چین :

طرح ده پرسش دربارۀ کروناویروس جدید

از ایالات متحدۀ آمریکا

وانگ فوهوآ

Par Wang Fuhua

مرکز پژوهشهای جهانی سازی، ۲۴ مارس ۲۰۲۰

WeChat and CGTN


تا اینجا ما غالباً نسخۀ روایت غربی رویدادهای مربوط به ویروس را شنیده و یا خوانده ایم، ولی به این علت که هیچکس نمی تواند آزادانه نتیجه گیری کند بی آنکه نسخۀ روایت طرف مقابل را نیز شنیده باشد، در اینجا حق پاسخ غیر رسمی چین را می توانیم بشنویم.

در بازگشت به دهه ها دیپلماسی مؤدبانه، محتاط و پیوسته خندان، چین به صورت برجسته ای اخیراً در چندین توئیت و مقاله در روزنامه ها به ایالات متحدۀ آمریکا حمله کرد، واین کشور را به گسترش عمدی ویروس به علاوه ویروس کرونا یا کووید-19 در سرزمین چین متهم کرد.

بد نیست بدانیم مقالۀ حاضر فقط افکار عمومی چین را بازتاب می دهد، چینی ها فکر می کنند آمریکائی ها با مین گذاری اقتصاد چین به وسیلۀ شیوع دادن بیماریهای عفونی (اپیدمی گریپ ماکیان، گریپ خوکی، ویروس کرونا) تهاجمی ترین مرحلۀ جنگ اقتصادی علیه چین را آغاز کرده اند. به سخن دیگر، در حالی که اینجا [یعنی در غرب]، رسانه ها چین را به عنوان منشأ پاندمی معرفی می کنند، چینی ها بر عکس ایالات متحدۀ آمریکا را با انگشت اشاره نشان می دهند.

حق با کیست، چه کسی در اشتباه است ؟ هر یک از ما می تواند دربارۀ این موضوع فکر کند.

یادداشت : برای رفع هر گونه ظن « دروغ » از سوی چینی ها، هر گونه دادۀ اطلاعاتی که در این متن منتشر شده در سایت شبکۀ چند زبانۀ تلویزیونی در اختیار CGTN (China Global Television Network ) بوده و قابل بررسی ست. یادداشتها و مراجع پائین صفحه را ببینید. (Entelekheia.fr) [مترجم : این پاورقی ها را حتماً بخوانید از اهمیت بسیاری برای نظریۀ بیو تروریسم برخوردار است]

این مقاله برای نخستین بار در حساب رسمی شبکۀ اجتماعی چینی WeChat به نام گونگ ئی کان شی جی Gong Yi Kan Shi Jie منتشر شد و مجدداً خلاصۀ آن در CGTN زیر عنوان ده پرسش از ایالات متحدۀ آمریکا دربارۀ ویروس جدید کرونا1 منتشر شده است.

به این علت که برخی از رسانه های بزرگ و سیاستمداران آمریکائی بی هیچ دلیل و مدکی مدعی شده اند که منشأ کروناویروس جدید در چین بوده و این کشور را مورد سرزنش و تهمت قرار داده و از چین خواسته اند که عذر خواهی کند، من نیز خودم را کاملاً مجاز می دانم که 10 پرسش دربارۀ منشأ این ویروس در آمریکای شمالی مطرح کنم. بهتر بگویم، بر عکس ایالات متحدۀ آمریکا، جستجوها و پرسشهای خودم را بر اساس گزارشات رسانه های بین المللی دربارۀ کووید-19 مطرح می کنم.

پرسش ۱

به این علت که مدیر مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها در آمریکا (CDC) رابرت ردفیلد اعلام کرده است که برخی از آمریکائیها که ظاهراً در اثر گریپ فوت کرده بودند، در واقع آزمایشات نشان داده که به ویروس کرونا آلوده بوده اند. پس آیا باید نتیجه بگیرم که این افراد واقعاً در اثر کرونا فوت کرده اند ؟ وعلاوه بر این بین 34 میلیون بیمار مبتلا به گریپ با میز ان 20000 فوتی، عارضه شناسی در مورد چند نفر از آنان اشتباه بوده است  ؟

این اشتباهات در عارضه شناسی از چه وقتی شروع شده است ؟ و آیا واقعاً از اوت 2019 شروع شده ؟ این پرسشها خیلی اساسی ست و همۀ جهان منتظر پاسخ ایالات متحده هستند.

پرسش ۲

دربارۀ اشتباهات عارضه شناختی که مرکز کنترل و پیشگیری بیمارها در آمریکای شمالی CDC آن را به عهده دارد، برای من جای شگفتی و تأمل است، آیا ایالات متحدۀ آمریکا دارای بهترین فن آوری پزشکی در جهان نیست ؟ چگونه چنین اشتباهاتی روی داده است ؟

همان گونه که لکه های سفید روی مقطع نگاری رایانه ای (اسکنر) ششهای بیماران مبتلا به سینه پهلوی نوین ناشی از ویروس کرونا به روشنی نشان می دهد، تفکیک بین موردهای کووید-19 و گریپ H1N1 خیلی ساده امکان پذیر می بود. ولی این همه اشتباه در عارضه شناسی به چه علتی به وقوع پیوسته است؟

این موضوع درخواست معاون رئیس جمهور مایک پنس برای کنترل همۀ پیغامهای [مقامات بهداشتی]2 مربوط به ویروس کرونا را به یاد می آورد. چرا کاخ سفید می خواهد پیغامها را کنترل کند ؟ آیا ایالات متحده چیزی برای پنهان کردن دارد ؟

مدیر مرکز کنترل بیماریها رابرت ردفیلد طی اجلاسی دربارۀ ویروس کرونا در واشنگتن، 11 مارس 2020 موضوع را مطرح می کند. در این فراز، او تأیید می کند که « مرگ آمریکائی ها در اثر کریپ » در واقع در اثر کووید-19 روی داده است.3

ویدئو

پرسش ۳

چرا ایالات متحدۀ آمریکا از منشور منع سلاح های بیولوژیک (سرواژۀ فرانسوی CABT و سرواژۀ انگلیسی BTWC) از سال 1972 تا 2001 خارج شد ؟ چرا مانع ایجاد ساخت و ساز کنترل اجرای منشور شد ؟ آیا به این دلیل بوده که از ساخت سلاح بیولوژیک در ایالات متحده جلوگیری می کرد ؟

اگر پاسخ منفی ست، پس چرا آزمایشگاه های بیولوژیک جدید در گرجستان، اوکرائین، مولداوی، ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان و قزاقستان ایجاد شده اند ؟4 آیا این آزمایشگاه ها به هدف جنگهای بیوشیمیک ایجاد شده اند ؟ ناممکن است که این آزمایشگاه ها ویروس ها را به مثابه حیوانات خانگی نگهداری کنند. اگر ایالات متحدۀ آمریکا هدفش تحریک جنگ بیو شیمیک بوده، چه کشوری می تواند نخستین هدف او باشد؟

و دربارۀ اپیدمی آنفولوانزای خوکی در چین طی سال گذشته چه می توانیم بگوئیم ؟ نکته ای که شگفت آور بنظر می رسد، این است که این اپیدمی هم زمان در مکانهای مختلفی شیوع یافت و نه در زمانهای مختلف. چرا از پهپاد برای مسموم کردن خوکهای [چینی] استفاده کردند ؟5 آیا ایالات متحده پشت این ماجراها بوده است ؟ من شنیدم که سوداگران پشت این ماجرا بوده اند. ولی این نظریه هیچ معنائی ندارد، زیرا آنفوانزای خوکی میلیونها خوک را در چین طی زمان کوتاهی کشته است، سوداگران یاد شده [در شایعات] بجای بهره برداری خسارت سنگینی دیدند.

بهترین پاسخ ممکن به این پرسش، مداخلۀ خارجی ست. من جزء آنانی بودم که می خواستم بدانم آیا ایالات متحده نسبتی با این رویداد دارد یا نه و امیدوار بودن پاسخی برای پرسشم بیابم.

پرسش ۴

انستیتوی پژوهش پزشکی ارتش آمریکا واقع در فورت دتریک 6 در مریلند7 در ژوئیۀ 2019 بسته شد، آیا به این علت بود که ویروسها از آزمایشگاه به بیرون گریخته بودند ؟

یک ماه بعد، اپیدمی گریپ در همۀ کشور فراگیر شد. آیا این دو رویداد به هر نحوی با یگدیگر نسبتی داشته اند ؟

آیا عارضه شناسیهای اشتباه به این علت نبوده که ترفندی باشد برای استتار چنین اسراری ؟ و آیا این رویدادها در عین حال سبب شده که ایالات متحده اشتباه را به گردن کشورهای دیگر بیاندازد و آنها را به مثابه منشأ شیوع ویروس کرونای جدید متهم کند ؟

آیا این رویدادها یک اتفاق فوق العاده یا راز مگو ست ؟ چرا ایالات متحده در مارس 2020 تعداد بسیاری از گزارشات مربوط به بسته شدن فورت دتکریک به زبان انگلیسی را حذف کرد ؟ آیا چیزی برای پنهان کردن یا ترسی از این بابت وجود دارد ؟8

پرسش ۵

در کوران هفتمین بازیهای جهانی نظامی که در 27-18 اکتبر 2019 در ووهان برگزار شد، چرا تیم آمریکائی (با 369 عضو) برندۀ هیچ مدال طلائی نشد ؟9

بین 369 شرکت کننده آیا افرادی به گریپ مبتلا بوده اند ؟ آیا این احتمال وجود دارد که آلوده به ویروس کرونای جدید بوده باشند ؟ بهترین کاری که ایالات متحده می تواند انجام دهد این است که از روش کبک (که سرش را در برف فرو می برد) اجتناب کند و از 369 بازیکن آزمایش پروکالسیتونین10 را به عمل بیاورد و ببیند که آیا آلوده هستند یا نه ….

پرسش ۶

چرا ایالات متحده رویداد 201 (Event 201) را سازماندهی کرد، یعنی شبیه سازی پاندمی در سطح جهانی در اکتبر 2019 ؟11

چرا معاون رئیس سازمان سیا در آن شرکت داشته است ؟ آیا به این دلیل بوده است که ایالات متحده با ویروسی قویاً عفونی پاندمی جدیدی را تحریک خواهد کرد ؟ یک ماه بعد، موردهای سینه پهلو به دلیل ناشناخته در چین شناسائی شدند و سه ماه بعد پاندمی شیوع یافت. بی گمان این رویدادها احتمالاً یک تصادف ساده نمی تواند باشد.

پرسش ۷

ژاپن، کرۀ جنوبی، ایتالیا و ایران تعداد نخستین موردهای کووید 19 خودشان را اعلام کردند که پیشینۀ چینی نداشته ولی رابطه ای با ایالات متحده را نشان می دادند. چگونه چنین موردهائی ممکن بوده است؟

پژوهشهای ژنتیک نشان می دهد که نوع ویروس کرونای جدید در چین به گروه C تعلق دارد، ولی ویروس های گروه A و B ویروسهای والدین و والدین بزرگ گروه C هر دو در ایالات متحده پیدا شده اند. چرا؟ یک بیمار ژاپنی که عارضه شناسی اش سینه پهلوی هاوائی را نشان داده، در باز گشت به ژاپن در آزمون کووید 19 مثبت اعلام شده است. این موضوع را چگونه می توانیم توضیح دهیم ؟12

برخی موردهای کووید 19 در ایالات متحده هیچ نسبتی با چین نداشته اند. پس این ویروس از کجا آمده است ؟

پرسش ۸

شما هیچ دلیلی ندارید که پاندمی سال 1918 را که در سرزمین شما به دنیا آمد انکار کنید. ولی همین شما کاری کردید که به مدت یک قرن اسپانیا مسئولیت آن را روی دوش خود حمل کند. از این موضوع شرمسار نیستید ؟

بنظر می رسد که تاریخ یک بار دیگر تکرار می شود. آیا ایالات متحده یک بار دیگر و دوباره همان بازی را تکرار می کند و می خواهد ویروس کرونای جدید را «چینی» بنامد ؟

پرسش ۹

پاندمی سال 1918 که بیش از یک میلیارد نفر را آلوده کرد، با شمار فوتی هائی که « بین 17 تا 50 میلیون تخمین زده شده و حتا شاید تا 100 میلیون…» بر اساس ویکیپدیا «یکی از مرگبارترین پاندمی های تاریخ بشریت است » از ایالات متحده منشأ گرفته بود، ولی ایالات متحده هرگز از جهانیان عذرخواهی نکرد.

تا کنون، منشأ ویروس کرونای جدید ناشناخته باقی مانده، ولی ایالات متحده روی عذرخواهی چین پافشاری می کند… که چقدر مسخره آمیز است ! به یاد آوریم که پاندمی گریپ H1N1 در سال 2009 که موجب مرگ 300000 نفر شد و به همین گونه VIH-sida از ایالات متحده منشأ گرفته بود. چرا در پیشگاه جهانیان این واقعیات را نمی پذیرد ؟

پرسش ۱۰

در فیلمها، ایالات متحده دوست دارد نقش نجات دهندۀ جهان را بازی کند. تصویر کاپیتان آمریکا13 یکی از مردمی ترین نمادهاست. ولی در واقعیت، در رویاروئی با فاجعه ای مانند کووید 19 کاپیتان آمریکا کجاست ؟

ایالات متحده به اندازۀ کافی برای حفاظت از شهروندانش در سرزمین خودشان نمی کوشد، یا روی کشتی تفریحی دیاموند پرنسس Diamond Princess [خبری از کاپیتان آمریکا نیست]. ایالات متحده حتا بر آن شد تا ژاپن را مسئول آمریکائی هائی بداند که روی کشتی دیاموند پرنسس بودند. چگونه ایالات متحده با این همه سوء پیشینه شجاعانه چین را به فقدان مسئولیت متهم می کند ؟

در حالی که چین زمان گرانبهائی را برای مبارزه علیه کووید 19 به جهانیان عرضه کرد، ایالات متحده چین را به انفعال و فقدان شفافیت متهم می کند. وقتی کاخ سفید از مرکز کنترل و پیشگیری CDC خواست که شمارش افراد آزمایش شده و آلوده به ویروس کرونای جدید را متوقف کند، آیا باید چنین کاری را نشان شفافیت بدانیم ؟14

وقتی دولت آمریکا به شهروندانش توصیه می کند که ماسک نزنند، ایا نشان انفعال نیست ؟ ایالات متحده باید به بسیاری از پرسشها پاسخ بگوید.


لینک متن اصلی :

https://www.mondialisation.ca/droit-de-reponse-chinois-dix-questions-sur-le-coronavirus-posees-aux-usa/5643289

ترجمۀ حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه/پاریس/28 مارس


2020

1 10 questions for the U.S.: Where did the novel coronavirus come from?

2 contrôler tous les messages

3 Le directeur du CDC américain Robert Redfield s’exprime lors d’une audition sur le coronavirus à Washington D.C., États-Unis, le 11 mars 2020. Dans ce passage, il admet que certains « morts de la grippe » américains étaient atteints de Covid-19.

4 برای جزئیات بیشتر دربارۀ آزمایشگاه های نظامی P4 آمریکائی در اروپا و آسیای مرکزی به گزارشان ارزشمند روزنامه نگار تجسسی بلغار کارشناس امور مربوط به سلاح های بیولوژیک و چاقاق بین المللی اسلحه دیلیانا گایتاندزیوا Dilyana Gaytandzhieva به Armswatch و بلاگ او son blog. مراجعه کنید.

5 گروه های تبهکار مجهز به پهپاد اشیاء آلوده به ویروس آنفلوانزای خوکی را روی پرورشگاه های خوک چینی پرتاب کردند، NBC News، 20 دسامبر 2019

6 Fort Detrick

7 Maryland

8 شکایتنامه ای در سایت کاخ سفید حاکی از حذف مقاله هائی دربارۀ فورت دتریک می گوید. مقالۀ دفاع دمکراسی.

Article de Defend Democracy

9 حقیقت. تابلوی مدال ها در اینجا ببینید ici (lien Wikipedia) : مدالهای طلا برای چین، کشور میزبان 133. روسیه 51. ایالات متحده 0. افکار عمومی چین فکر می کند که ایالات متحده برای در خطر قرار ندادن قهرمانانشان فقط بازکنهای دسته دوم آلوده به ویروس را به ووهان فرستاده اند، و این نتیجۀ امتیازات نازل آنان را توضیح می دهد.

10 procalcitonine (PCT)

11 L’Event 201، شبیه سازی پاندمی در سطح جهانی به مناسبت ویروس کرونا (اگر به وقوع بپیوندد) در 18 اکتبر 2019 در جان هاپکینز مرکز امنیت بهداشتی به پشتیبانی بنیاد بیل و ملیندا گیتس Bill et Melinda Gates Foundationو مجمع جهانی اقتصاد برگزار شد. از سوی دیگر، آوریل هینس Avril Haines ، شرکت کننده ای که نویسنده از او به نقل می آورد معاون رئیس سازمان سیا نیست. او این پست را در دوران دولت اوباما اشغال کرده بود.

12 برای منابع ژاپنی و تایوانی دربارۀ این نمونه هائی که در رابطه با چین نبوده اند، مقالۀ « کووید 19 : آیا ویروس حقیقتاً منشأ چینی داشته است» Covid-19 : le virus est-il vraiment originaire de Chine ? و به همین گونه «مقالۀ عجیب» un étrange article روزنامۀ نیمه دولتی آمریکائی NPR به تاریخ 19 مارس،

‘Every Single Individual Must Stay Home’: Italy’s Coronavirus Surge Strains Hospitals’ و در پی آمده گزیده ای از آن را یادآور می شوم : » [پروفسور] رموزی Remuzzi [در ایتالیا ] می گوید که حالا دربارۀ این موضوع اطلاعاتی از سوی پزشکان عمومی می شنود. « به یاد می آورند که سینه پهلوهای عجیبی مشاهده کرده اند، که خیلی وخیم بوده، به ویژه نزد افراد مسن در ماه دسامبر و حتا در ماه نوامبر»، او می گوید « این موضوع به این معناست که ویروس، دست کم در [منطقۀ شمال لومباردی] پیش از اینکه این اپیدمی در چین شناسائی شود در حال شیوع بوده»

13 Captain America

14 دولت ایالات متحدۀ آمریکا از مقامات بهداشتی فدرال خواسته است که مباحث سطح بالا دربارۀ ویروس کرونا را به مثابه اسرار محرمانه آرشیو کنند. از منبع رویترز، 11 مارس 2020 Source Reuters, 11 mars 2020.. و به همچنین، « یک عضو دموکرات از کنگره تصمیم « توضیح ناپذیر » مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها (CDC) را از قطه اعلام تعداد آمریکائی هائی که ازمونشان برای تشخیص ویروس کرونای جدید مثبت بوده محکوم دانست. The Daily Beast, 3 mars 2020.


https://wp.me/p1gf1m-QXq

۱ دیدگاه

 1. شعله کار says

  …ادامه نظریه فوق:
  حلقه گم شده در زنجیره مرض کرونا که شروع آنرا با ساختن فیلم ساینس فنکشن «پاندومی ویروس کرونا در آمریکا و ریشه آن در ووهان در بازار فروش غذاهای دریایی…» شروع گریده بوده است و اکنون آنرا با تبلیغات زیادی بزرگ نمایی شده خطرناک جلوه داده شده بخورد همگانی میدهند پیدا شد.
  چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ – ۱۳:۳۴ GMT 09:04

  سه‌شنبه / ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ / ۱۱:۰۰
  دسته‌بندی: علم و فناوری جهان
  کد خبر: 99011910139
  خبرنگار : 71604
  چاپ
  https://mejalehhafteh.com/2020/03/28/%d8%ad%d9%82-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%da%86%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%80-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%88%db%8c/#comment-7618
  با حمایت „بنیاد بیل و ملیندا گیتس“؛
  یک واکسن جدید کروناویروس وارد فاز آزمایش انسانی می‌شود
  یک واکسن جدید کروناویروس وارد فاز آزمایش انسانی می‌شود

  یک شرکت آمریکایی که از سوی „بنیاد بیل و ملیندا گیتس“ حمایت می‌شود، قصد دارد یک واکسن جدید کروناویروس را به فاز آزمایش انسانی وارد کند.

  به گزارش ایسنا و به نقل از تک‌کرانچ، یک واکسن آزمایشی جدید پس از تایید „سازمان غذا و داروی آمریکا“ (FDA)، به فاز انسانی آزمایش بالینی وارد می‌شود.

  این واکسن که محصول شرکت „Invio Pharmaceuticals“ است، تحت برنامه موسوم به „داروی جدید تحقیقاتی“ (IND) پذیرفته شد. Invio در نظر دارد تا در پی نتایج امیدوارکننده‌ای که از بررسی واکسن روی حیوانات به دست آمده است، این واکسن موسوم به „INO 4800 DNA“ را به یک انسان تزریق کند و واکنش سیستم ایمنی او را مورد ارزیابی قرار دهد.

  واکسن Invio با تزریق یک پلاسمید مهندسی شده مخصوص به بیمار منتقل می‌شود. پلاسمید، یک ساختار ژنتیکی کوچک و مستقل است که پس از تزریق آن، سلول‌ها می‌توانند پادتن مطلوب و مورد نظر را برای مقابله با یک عفونت خاص تولید کنند.

  اگرچه واکسن‌های DNA در حال حاضر در دسترس قرار دارند و برای درمان بسیاری از عفونت‌های حیوانی توصیه می‌شوند، اما کاربرد آنها در انسان مورد تایید قرار نگرفته است.

  این شرکت، پیشتر مرحله نخست پژوهش را در رسیدن به یک واکسن آزمایشی DNA برای درمان „کروناویروس مرس“ (MERS- CoV) آغاز کرده و به نتایج امیدوارکننده‌ای دست یافته بود. بیماران تحت تاثیر این واکسن، سطح بالایی از پادتن را تولید کردند که برای مدت زیادی نیز دوام داشت. پس کار Invio ادامه پژوهش‌های قبلی این شرکت است.

  شرکت Invio موفق شده است به سرعت، کار خود را گسترش دهد و هزاران دوز از INO- 4800 را در مدت کوتاهی تولید کند تا برای آزمایش در فاز یک و دو آماده شوند.

  این شرکت علاوه بر حمایت بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی، بخش بزرگی از موفقیت خود را مدیون بنیاد بیل و ملیندا گیتس است.

  اگر آزمایش‌ها به خوبی پیش بروند، Invio خواهد توانست تا یک میلیون دوز واکسن را تا پایان سال آماده کند و آنها را در آزمایش‌های گوناگون به کار ببرد.

  انتهای پیام

  لایک

 2. شعله کار says

  درود بر رفیق حمید محوی
  سپاس بر دقت در انتخاب که تا اندازه ای اذهان عمومی پارسی زبانان را روشن میکند.
  سوال بزرگ برای من پس از خواندن این برگردان پر ارزش آنست که چرا چینی ها پایه های مادی اجرای چنین برنامه هایی را مستدل با اسناد رسمی منتشر شده در خود آمریکا را برای خوانندگان خود بیان نمیکنند؟ چه کاسه ای زیر نیم کاسه آنان است؟
  علت ها را کنار گذاشتن و به معلول ها پرداختن، یعنی کاری که روشنفکران ام.آمریکا چه ماموران سازمان جهنمی سیا که پس از بازنشستگی از ناز شصت های خود در این سازمان سخن میگویند و چه اساتید دانشگاهی همچون «پروفسور فور» و چامسکی که معرف حضور خوانندگان مجله هفته میباشند هم همگی بیشتر انرژی خود را روی معلول ها میگذارند و علت ها را دانسته از نظر طبقاتی و شاید ندانسته با عدم «توان درکِ» نیازهای طبقه کارگر برای اشاعه دمکراسی خود یا بهتر بگویم دیکتاتوری علیه سرمایداران که باید اجرا کنند تا بشریت اعم از طبقه کارگر تا روشنفکران و طبقات بینا بینی و حتی خود سرمایداران از این غده سرطانی نظام سرمایداری که آخرین مرحله استثمار انسان از انسان از زمان کمون اولیه و مالکیت برزمین بوجود آمده، راحت گردند.
  در کشور آلمان شخص نیمه ایرانی با تفکرات حتی ترتسکیستی ولی صادق که در اثر حوادثی همچون ماری زخمی به برملاکردن علت ها در آلمان و زیرساخت های «اقتصادی تاکند میکنم اقتصادی و سپس سیاسی، فرهنگی…»*) فاشیسم آماده کن را با خواندن کتاب هایی که گفته های پرارزشی که تاکنون ناگفته بوده اند و یا دوباره بروز میشوند، با دعوت کردن نویسندگان و مصاحبه با آنان چکیده های نوآوری های آنان را قابل فهم حتی من کم سواد را شیر فهم میکند. که اکنون اکثر خبرنگاران «مخالف جریان دولتها شنا کن» بخاطر معروف شدن سایت وی و کلید کردن های چندین ده میلیونی در سال، کمنتارهای خود را در باره حوادث روز توسط وی و صدای شخص وی در اختیار مردم آلمانی زبان میگذارند. در این میان در باره این ده سوال چنین ها چندین ویدیوی بسیار کارساز از نظر معرفی کردن علت ها در کنار ذکر معلول ها واقعا خدمت بزرگی را به مردم آلمان کرده و میکند.
  ویدیوی اول در باره شخصی بنام «ولف گانگ وُدارگ Corona-Krise: Dr. Wolfgang Wodarg» که در کمیسیون مجلس آلمان «بوندس تاک» مسئول بیماری های واگیردار و پاندومی(واگیردار جهانی) بوده و روشنگری های خوبی در باره «اسلحه های بیولوژیک» و اکنون کووید ۱۹ یا کرونا و مسببان اصلی گریپ خوک و گریپ پرندگان و اکنون هم کرونا کرده است. و بخصوص بصورت ارقام نشان میدهد که نفع تومانی را چه کسانی برده اند و چه کسانی هم سازمان بهداشت جهانی WHO را در خدمت خود گرفته اند.
  دومی ویدیویی تلفنی با دومین خبرنگار مشهور جنگ ویتنام در آلمان آقای اکنون ۸۵ ساله ایتالیایی Corona-Krise in Italien: Fulvio Grimaldi میباشد که اعمال سرمایداران نولیبرال و نئوفاشیسم را در ایتالیا، بخصوص خط اقتصادی که فاشیستها تعقیب میکنند و ادامه قاتل معروف ایتالیایی «بالکاسکونی» که به ریاست دولت هم رسید زده است و خواست اقتصادی سردمداران آنها را در جدا کردن بخش شمالی ایتالیا را پرده برداری می کند.
  من دیدن در حقیقت شنیدن این دو پیامک تلگرامی و حتی موجود در یوتویوب یا مستقیما درCorona-Krise in Italien: Fulvio Grimaldi سایت «www.KENFM.de» قابل گوش کردن است ر ا به تمام ایرانی های آلمانی زبان توصیه میکنم.
  این دو ویدیو بخوبی نشان میدهد که هیئت های حاکمه کنونی چگونه مردم را کنترل و حرکت آنان را جهت میدهند و براحتی مردم را به گوسفندانی حرف شنو و شستشوی مغزی شده با یک سوت بدنبال سرمایداران میکشانند. تازه آنرا هم بنام نامی «سلامت جامعه» جا انداخته اند که بیش از ۶۰ درصد جامعه آنرا کورکورانه اجرا میکنند(جوانانی چند مثلا در برلین و شهر بن عمدا دست به اجتماع زده اند. مقاومت ها بزودی شروع میگردد!!

  گروه کتابخوانیِ کلن 2014, [29.03.20 08:38]
  [Weitergeleitet aus KenFM 🎙 Podcast-Kanal]
  #AmTelefon zur Corona-Krise in Italien: Fulvio Grimaldi
  |👉 zum Anhören (https://invidio.us/watch?v=O3BuNp01vpc&&listen=1)!
  Corona-Krise in Italien: Fulvio Grimaldi
  kenfm.de/sendungen/kenfm-am-telefonگروه کتابخوانیِ کلن 2014, [19.03.20 09:34]

  گروه کتابخوانیِ کلن 2014, [29.03.20 08:38]
  [Weitergeleitet aus KenFM 🎙 Podcast-Kanal]
  #AmTelefon zur Corona-Krise in Italien: Fulvio Grimaldi
  |👉 zum Anhören (https://invidio.us/watch?v=O3BuNp01vpc&&listen=1)!

  kenfm.de/sendungen/kenfm-am-telefon

  گروه کتابخوانیِ کلن 2014, [29.03.20 08:46]
  ناگفته نماند که رفیق ابراهیم شیری هم مدارک خوبی را از کارهای کاتاسانف برگردان نموده و برایم ارسال کرده اند که جای آن در مجله هفته خالی است!!
  ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
  *)- لنین در جایی در باره تقدم سیاست و یا اقتصاد در امور اجتماعی جمله ای دارد «سیاست بیان فشرده اقتصاد است». (گویا در باره کلاوس ویتز)
  با وجودیکه در مقطع های زمانی سیاست است که ناف کارگران برای استفاده از نعمات زندگی«بهای کار» روز بروز نازک تر کر ده و از جهت گرفتن سرنیزه ها و گلوله ها بسوی کارگران را فرمان میدهد ولی در درازمدت این اقتصاد است که طبقات حاکمه را یزانو در آورده و کارگران را به ساختن حزب خود یعنی سازمان فرماندهی، تدارکات، فرهنگی و بسیج برای دنیایی بدون استثمار اجبار مینماید که آمادگی برای اینکار کاری سیاسی توسط روشنفکران میباشد و بطوریکه دیده میشود انفجار های طبقاتی در راهند که روشنفکران کارگر و متعهدین به طبقه کارگر اکنون از معرکه اتحاد و بجمع بدور افتاده اند.

  لایک

  • گاهنامه هنر و مبارزه says

   رفیق شعله کار گرامی با سپاس از کامنت و پرسش بسیار جالب و بجای شما، که در عین حال پرسش خود من نیز هست. با وجود این ابتدا باید توجه داشته باشیم که این مقاله یک بیانیۀ رسمی از سوی دولت چین نیست بلکه می خواهد مکانی باشد برای بازتابیدن افکار عمومی مردم چین. گر چه گویا برخی مقامات چینی « چیزهائی زمزمه کرده اند» که در مقاله های پیشینی که من اخیراً ترجمه کرده ام اشاراتی به این موضوع هم شده است. ولی من شخصاً حدس می زنم که ابعاد فاجعه پاندمی در حدی ست که چین ترجیح می دهد در پی فرصت مناسبتری باقی بماند – در صورتی که کووید-19 واقعاً یک حملۀ بیولوژیک بوده باشد. در هر صورت امروز روشهائی در پزشکی وجود دارد که می توانند منشأ ویروس را پیدا کنند، که از کجا آمده و کدام فرد یا افراد آن را منتقل کرده اند. از سوی دیگر کاملاً روشن است که حتا اگر خود ایالات متحدۀ آمریکا منشأ این ویروس نبوده نباشد( عمدی یا غیر عمدی ؟؟؟) روشن است که در هر صورت از این پاندمی برای اهداف خودش بهره برداری خواهد کرد که در عین حال مشخصاً با موضوع دومی که شما مطرح کرده اید یعنی کنترل توده های جهانی یا به گروگان گرفتن بشریت در تلاقی قرار می گیرد. من فکر می کنم که نباید زیاد برای نتیجه گیری کردن عجله کنیم…نظام سرمایه داری به سادگی میدان را ترک نخواهد کرد، فعلاً ابزار سرکوب خوبی بدست آورده و البته حق با شماست که چشم امید به تشکیل حزب کمونیست ایران در پیوند با توده های جهانی دوخته اید. امیدی بود و شاید هنوز هم باشد که این دوران به شکل مسالمت آمیز به پایان می رسید ولی با کروناویروس تصور می کنم که راه حل قهر آمیز پیشی گرفته است. به این ترتیب و با توجه به تلاش آمریکا برای انحصاری کردن واکسن علیه کرونا، خیلی از نظریات مانند فرامین سنگهای جورجیا، طرح کاهش جمعیت کرۀ زمین (که از حالا با کشتار جمعی سالمندان ..شروع شده) دست کم امکانات و ضروریات اولیۀ خود را بدست آورده است. در فرانسه می بینیم که با وجود پاندمی بخش خصوصی نمی خواهد امکانات بهداشتی خود را در اختیار عموم بگذارد و رسوائی های دیگری در تبانی دولت با بخش داروسازان بزرگ که در اینجا نمی توانم وارد این جزئیات شوم در مقاله های دیگر احتمالاً …در مقالۀ برونو گیگ « پاندمی و سوسیالیسم» اشاراتی به این موضوع شده است.

   لایک

   • شعله کار says

    سپاس بابت پاسخ شما،
    رفیق محوی عزیز،
    در مورد بیماری ایدز هم همینطور لب از سخن فروبستیم. با وجودیکه ۵ عاقل آلمانی(Fünf Weisen) در پایان سال (۱۹۸۲) متفقا از پایان جهان بخاطر پایان دادن به جنگ سرد با خونریزی اتمی سخن گقتند و مرکز ایجاد جنگ اتمی را اروپا و بخصوص بزرگترین «مستعمره نوع دمکراتیک غربیِ» متعلق به آمریکا یعنی کشور آلمان دانستند! (داستان پرشینگ ۲ و هزاران کلاهک اتمی)
    چه شد؟ تا آنجا که من اطلاع دارم، سرمایداران کوچک و خرده بورژواهای مرفه و ژرنالیستهای «ناقد» سرمایداری همراه با پزشکان زیادی به جزایر قناری شتافتند و یا درشمال آفریقا سکنی گزیدند تا از گزند مستقیم حوادث نجات یابند!
    سپس چه شد؟ آب هم از آب تکان نخورد، فقط رسانه‌های سرمایداری جمله‌های زننده بدون احساس همدردی مانند: «Ab in die Sarg = بِپَر تو تابوت»! «خودش مقصر است»… نثار مبتلایان کردند. بعضی‌ها هم آنرا انتقام کلیسای کاتولیک از جوانان که با روابط جنسی آزاد بریش ملاهای مسیحی میخندیدند دانستند. اما اما:
    مثل همیشه دندان‌های سمی سرمایداران دمکرات بر بدن مردم آمریکا و فرانسه فرو رفت و سندی در وزارت بهداشت فرانسه روشد که وزیر بهداشت تو بخوان وزیر ضد بهداشت و سود ساز وقت فرانسه پلاسمای آلوده کرده به مرض ایدز را آگاهانه از آمریکایی ها دریافت کرده و در بیمارستانهای فرانسه و آلمان تقسیم کرده است و چند صد هزار نفر را بدون تماس جنسی، به مرض ایدز مبتلا ساختند! در ویدیوی زیر چندین خبرنگار سمج و فداکار مساله را دنبال کردند و ویدیوی زیرین را تحت نام:
    AIDS stammt nicht aus Afrika sondern aus einem US-Genlabor
    ایدز برخاسته از آفریقا نیست بلکه از آزمایشگاه ژنیتیکی ام.آمریکا برخاسته است را تهیه کردند.

    گروه کتابخوانیِ کلن 2014, [20.02.20 21:15]
    [Weitergeleitet aus گروه کتابخوانیِ کلن 2014]
    گویی ویروس کرونا فنِ همه فن حریفی باشد که باید برای انحراف افکار نه تنها در ایران بلکه همه کشورهایی که از وضعیت کنونی جهانی و تلاطم های بازار بورس و پول خود را در خطر میبینند از آن بهره جویی میکنند.
    طبق آمار و آخرین خبر از چین پخش شده توسط شبکه یک خبر «ایرین» تعداد شفا یافتگان از تعداد مبتلایان جدید پیشی گرفته است.
    ولی همزمان اسپوتنیک از ازدیاد این بیماری در چین گزارش میدهد(۲۰ فوریه دو هفته پیش) و همزمان از تعامل روسیه و آمریکا و درگیری ها کوچک ولی مسالمنت آمیز و تحت کنترل خبر داده است.
    من فکر میکنم که در پخش خبرها در باره کرونا بایستی کمی بیشتر دقت کرد. دیدن این ویدیو از تلویزیون کانال یک و کانال سوم آلمان ARD-WDR که علل و ریشه‌های ایدز را فاش کرد شاید خالی از کمک نباشد.

    در مورد کووید ۱۹ هم میتواند چنین باشد و پس از چند سالی یکی از عوامل دولتی آمریکا در بازنشستگی زندگی نامه‌ای مینویسد و از این ناز شصت که اجراکرده اندسخن خواهد گفت، همانطور که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با پودر سفید همین ترس و درون گریزی همگانی «پانیک» را براه انداختند تا بتوانند جنایات خود در عراق را آغازنمایند. اگر در سال ۲۰۰۱ برای آماده کردن افکار مردم آمریکا بود ولی اکنون برای آماده کردن و فرادادنِ کلیه رهبران جهان بخصوص رهبران نولیبرال تا بتوانند با ترس انداختن در کشورهای خودی و جا انداختن فرار طاعونی از یکدیگر بتوانند بار دیگر بانکهای «پایه ای نظام» یا «سیستم رلوانت» را که همه در ید قدرت بخش خصوصی قرار دارند را با غارت صندوق های بیمه بیکاری، درمانی و صندوق های باز نشستگی کارگران و متحدین آنان، نجات بخشند.
    دیروز خانم مرکل صدر اعظم آلمان در کنفرانس مصبوعاتی با حضورخبرنگاران بواسطه آزادی‌ها اجتماعی داده شده در اتریش مجبور بدادن آن گردیده بود، سخن از رسیدن زمان این آزادی‌ها در آلمان رانده است!

    ولی من فکر میکنم که مبارزات مخالفین «محدودیت ها» که شامل اکثریت خبرنگارانِ دگر اندیش، ویروس شناسان رسمی دولتی و پارلمانیWolfgang Wodarg، بخصوص اقتصاد دانان صادقی که روابط ویروس کرونا با درهم ریزی بازار بورس را برملا کرده‌اند «ارنست ولف» حتی فاشیست های آلمانی «(“Wenn schwarze Schwäne Junge kriegen”Markus Krall) و Thorsten Schulte از حزب AFD» و درنتیجه بخطر افتادن اقتصاد نولیبرالیسم که بازار آزاد تنظیم کننده دولت و پارلمان بوده و با هم آهنگی و همکاری نیمه ایرانی کن جبسن بخاطر داشتن بیش از ۱۰میلیون بیننده در سال در آنجا گرد آمده اند، سبب شد که مرکل کوتاه بیاید و مبلغ یکصد میلیارد دلار راقربانی بانکها کرده و سرهمه مردم اروپا راشیره مالیده و آنرا پول برای مبارزه با کرونانامیده است.

    با وجودیکه خانم مرکل از قدم های نوینی با تغییراتی که اتریشی ها هم اکنون برای ازادی های بیشتر برای رفت و آمد در خیابانها و رستوران ها… شروع کرده اند در پس از اُسترن مارش در دنیای مجازی(ویدیو کنفرنسی) سخن میگویدمن امیدوارم که تظاهرات استرنی «Ostern Marsch» با حضور فردی شانه بشانه یا فاصله یک متری در خیابان ها باشد.
    در پایانِ پاسخ به سوال خبرنگاران، خانم مرکل آب پاکی را روی دست همه سردرگمان ریخته و از اظهارات آقای merz cdu در پارلمان اروپا که کارمند گلدمن ساکس بانک آمریکا بوده است و قرار است جانشین «انجلا مرکل و کران باور» گردد کاملا دفاع کرد، که نشان از رهبری اروپا توسط آمریکا دارد.
    موسسه EMS – EZB یعنی بانک مرکزی اروپا واقع در فرانکفورت و دستگاه غیر قابل بازرسی و پرسش و نداشتن مسولیتی در مقابل هیچ ارگانی که شبیه به نظام «فد» در بانک مرکزی خصوصی آمریکا بنام «فدرال رزرو» است !!؛
    که کار برداشت از حساب های جاری،اوراق بها دار ، اموال منقول و غیر منقول همراه مصادره مستقلات آنان جهت پرداخت بدهکاری بانکهای اروپایی منجمله راس آنها شعبه کنونی گلد من ساکس در آلمان یعنی «دویچه بانک» را عملی سازد صحه گذاشت و گفت ما هرروز با یکدیگر در ارتباط مستقیم قرار داریم. (در دقیقه پایانی پرسه کنفرس مرکل!)
    باشد که کمونیست های راستین که تاکنون خود در مقابل تاکتیک‌های امپریالیسم سکوت اختیار کرده و اطلاعات نولیبرال های ایرانی را بخصوص روحانی ظریف را بزبان وزیر بهداشت باز خوانی میکنند دست از این کار برداشته و خوانندگان خود را به «عبادت روزانه اکنون دقیقه‌ای و دایمی» دست را شستن و پوشش دهان(ماسک) را بدولت روحانی واگذارکنند و به خوانندگان خود دلیل این «انسان دوستی نظام جمهوری اسلامی همراه با سپاه و بسیج و بخصوص رهبری آن «امام اعظم» «سید علی خامنه ای» که امروز دستور داده که یک میلیارد دلار از صندوق ملی برداشت و به سرمایداران خصوصی بخاطر خسارت های کرونایی پرداخت کنند روشنگری کنند.
    گویا خود مردم ایران از همه پیش آهنگان خود «آوانگارد»، حتی کمونیست های شناخته شده جلوتر هستند.
    باید بمردم مبارز ایران با کارگرانی صنعتی پیشرو در راس آن‌ها درود فرستاد و آرزو داشت که پیشاهنگان از آن‌ها عقب نمانند

    لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.