کوبا, تیتر, تیتر۱, سرمقاله, سرتیتر

کرونا ، بازی خطرناک امپراتور و ارتجاع تبهکار، در رویارویی با جنبش های داد خواهانه مردم خاورمیانه – طیاریزدان پناه لموکی

trump-johnson


کرونا ، بازی خطرناک امپراتور و ارتجاع تبهکار، در رویارویی با جنبش های داد خواهانه مردم خاورمیانه

طیاریزدان پناه لموکی


tayar_lamok

طیاریزدان پناه لموکی

گفتنی ست پس از دستیابی قدرت سیاسی توسط نو محافظه کاران بریتانیا به رهبری بوریس جانسون ، واکنش هایی بر انگیخته شد که در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آینده در امریکا ، در اتحاد با جانسون نخست وزیر بریتانیا ، به عنوان دو نماینده اجرایی جریان نو محافظه کاران امریکا وانگلیس ، تحول تازه ای را در جهان رقم خواهد خورد که خاورمیانه بزرگ ، از جمله کانون های محوری این دگرگونی ، خواهد بود بنا براین پرداختن به گزارش تحلیلی «مورنینگ استار «در رابطه با به کار گیری سیاست «دوران باز سازی محافظه کارانه » باید شاهد دسته بندی تازه ای در مواضع رهبران محافظه کاراسلام سیاسی ( اشرافی ) منطقه بود ، که ظاهرا همسو با رقابت های بین المللی این دو جریان ، سه جبهه تازه ای را به احتمالی شکل خواهند داد 1- وابستگان طرح قدیم ( تاچر – ریگان ) 2- پیوستگان » به دوران نو سازی محافظه کارانه » ( ترامپ – جانسون ) 3- ملازمه ای از هردوکه بسته به توازن نیرو و ویژگی های خاص منطقه ای به لحاظ تنوع فرهنگی – اجتماعی ، ظاهرا بن مایه ای شناور خواهد داشت .

پوشیده نیست علل شکست حزب کارگربریتانیا (به رهبری جرمی کوربین ) به نگاه دو تحلیگر مورد اشاره روزنامه مورنینگ استار ( جرالد سیب ،نویسنده وال استریت ژورنال و استیفن فیدلر ، نویسنده بخش مالی رویترز و فایننشنال تایمز ) تبیین تازه ای ست برای جلب نظر رای دهنگان خاموش که برای خود سهم و جایگاهی در پیروزی قدرت های حاکم نمی دیدند ، که در این دوره ( از زمان روی کار آمدن ترامپ ) به عنوان نقطه عطف ، عمیقا در راس توجه نخبگان سیاسی دو اردوگاه حزب حاکم در امریکا قرارگرفته اند ، درگزارش مزبور که احزاب تحول طلب خاورمیانه ،آن را باز تاب داده اند ، نام بعضی کشور های همسو با این جریان (که دارندگان سیاست نو محافظه کاری یا شرکای قدرت سیاسی اند ) ، را باید به آن افزود که در اروپا از جمله در مجارستان ، ایتالیا ، لهستان . و حتی دربیرون ازاروپا در هند ، ناندرا مودی ، در ژاپن ، شینزو آبه . در برزیل ژاییربولسو نارو ، در شیلی سباستین پینی یرا) «که بسیاری از ویژگی های این محاظه کاری جدید را دارا می باشند و تحت نام رویکردی نو، گسترده شده اند که حاکی از این است نظریه مزبوردر سال های اخیر در حد قابل توجهی جانبداران خود را یافته است موضوعی که بیش از پیش بیانگر فصلی ست که از لحاظ زمانی ، پیدایی آنان را در دستیابی به قدرت سیاسی در آسیا ، اروپا و امریکای لاتین ، وارد مرحله تازه تاریخی کرده است . بنابراین ، هدف از بیان این سخن ، تاکید به این نکته مهم است که احزاب ، سازمان ها و گروه های مختلف سیاسی تحول طلب ، ملی و میهنی در خاورمیانه بزرگ که در خط مقدم » جنبش های نوین اجتماعی » ، به ویژه در یک دهه اخیر ، علیه امپراتور،در کنارو میان مردم حضوری فعال دارند ، بسیار پر اهمیت است که بر حسب شرایط موجود ،به لحاظ تدوین تئوری ، با تبیین و تحلیل به روز شده چگونه درتجهیزخود خواهند کوشید .

گزارش مزبور، برای نشان دادن ویژگی ها و مغایرت های سیاسی محافظه کارانه جدید در تطبیق با دوره جهانی سازی ( گلوبالیزاسیون ) یا سیاست های محافظه کارانه رونالد ریگان – مارگارت تاچر مربوط به چهل سال پیش ، با این تیتر آغاز می شود ، » راست گرایان در امریکا و بریتانیا و کشور های دیگر: خشم و نارضایتی محرومان را خوب درک کرده اند … » که. » انتخابات بریتانیا نشانگر بازسازی [همین سیاست ] ست «و در ادامه می افزایند دوران تازه ای آغازشده است که رای دهندگان تازه ای را وارد میدان کرده است و دسته بندی ها و نگرش ها و سیاست های تازه ای را پیش کشیده اند گزارش مزبور در ادامه انگشت رو نکته حساسی می گذارد که عامل به میدان آوردن » رای دهندگان تازه [ نفس ] است » با این نمایه که :1 – جریان های سیاسی در غرب اکنون به طور قابل ملاحظه ای عوام گرایانه تر و ملی گرایانه تر شده است ، تا حدی که رای دهندگان در حوزه های انتخاباتی کارگرنشین را به خود جذب کرده اند 2- خویشتن داری مالی ، که زمانی از شعارهای اصلی محافظه کاری بود ، دیگر کم تر اهمیت دارد 3- بازنویسی قوانین حاکم بر اقتصاد جهانی ، اهمیت بیش تری یافته است » مقاله ، نهضت راست گرا یانه را چنین تصویر می کند که در حال چرخش به سوی ملی گرایی حمایت گرایانه و تنگ نظرانه و در خود است 4- که به جهانی سازی پشت می کند 5- مقید به ریاضت مالی و جزم گرایی بازار نیست 6- با سردادن شعارهایی در مورد تغییر دستگاه حاکم موجود و تحقیر قشر ممتاز لیبرال ، خود را به طبقه کارگر نزدیک می کند . مثل تاچر و ریگان که در دهه های گذشته سردمداران جریانی تازه بودند ، امروز دونالد ترامپ و بوریس جانسون سردمداران برجسته این محافظه کاری نوع جدید هستند 7- امثال ترامپ و جانسون فرصت طلبانه با احساسات رای دهنگان قشر میانی خرده بورژوا و طبقه کارگر بازی می کنند که زندگی شان درزیر تعدیل ساختار جهانی طبقه حاکم و اوج آن در فروپاشی 2007 – 2009 تباه شده است . » امری که در خاورمیانه ، به طور مضاعف مصداق دارد . 7 – هر دو ( ترامپ و جانسون ) رو خشم و انزجار یقه آبی ها پایه گذاری کرده اند [ یقه آبی ها نمادکارگران مشاغل «یدی » و با مزد ساعتی که در حاشیه شهرهای کوچک و مناطق روستایی آمریکازندگی می کنند و در حد خود جمعیت بزرگی را تشکیل می دهند ، پیش از ترامپ به طور معمول میزان مشارکت سیاسی آنان بسیارپایین بود ، این بخش از جامعه امریکا ، چند دهه ای بود که در عرصه سیاسی امریکا صدایی نداشتند . منتها پس از روی کارآمدن ترامپ که با پشتبانی آنان امکان پذیر شد تحولی در زندگی آنان به وقوع پیوست چنان که در دستاورد های دهگانه که از ترامپ در سال 2018 » رئال پالتیک » منتشر کرده است نشان می دهد که افزایش دستمزد کارکنان و کارگران طبقه متوسط امریکا در مجموع به طور میانگین در سال 2018 سه در صد رشد داشت و برای نخستین بار طی دهه ها مزد کارگران یقه آبی از کارگران یقه سفید ها پیشی گرفت » voa 11/ دی 97 ، » ] دانسته است [یقه سفید ها نیز نماد قشر مدیران ، کارمندان دفتری ، فن سالاران ، دانشگاهیان ، اهالی رسانه ها ؛ هنرمندان ، ورزشکاران و در یک کلام طبقه متوسط شهرهای بزرگ امریکا هستند به طور کلی طبقه متوسط از قشر ممتاز مالی و سیاسی محسوب می شوند ] گفتنی ست طبقه ای که ترامپ به آن توجه کرد : » طبقه کارگری هستند که خشمی جهنمی دارند . اینان کسانی هستند که به طور عمده وارد کالج نمی شوند و در بخش هایی از کشور زندگی می کنند که دچار کینه نژدای هستند ، واحساس می کنند صدایی ، آن ها را نمایندگی نمی کند ، از دیگر ویژگی آنان خواهان برخورد با بیگانه ها از جمله مسلمانان و مهاجران غیر قانونی هستند در واقع اینان سفید پوستانی هستند که تا پیش از ترامپ از در آمد بسیار پایینی برخور دار بودند . بنا براین برایشان مهم نبود که جریان های اقتصادی جهانی چگونه دارند زندگی و معیشت زحمتکشان و کارگران را در میهن نابود می کنند . مورد دیگر در بریتانیا ست که بنا به نوشته این دو نویسنده » برکزیت نماد نارضایتی ها در بریتانیا بود همان طور که در امریکا روابط تجاری با چین و مکزیک نماد هایی بودند که ترامپ از آن بهره گرفت که در مورد چین جنگ تعرفه ها نمودی جهانی یافته بنا به تحلیل » مخالفان سیاست آمریکا ، اگر چه ممکن است محدویت تجاری در حمایت از صنایع داخلی کشور از لحاظ حفظ و ایجاد اشتغال در کوتاه مدت موثر باشد و با جلب نظر طبقه کارگر یک دستاورد سیاسی محسوب [گردد . منتها ]با توجه به ابعاد بزرگ اقتصاد آمریکا و چین تاثیر نا مطلوب محدویت تجاری بر شرایط اقتصادی جهانی در بلند مدت به زیان همگان تمام خواهد شد ( سایت صدای چین 4/1/99 ) صرف نظر از نگاه مخالفان سیاست ترامپ ، چه در بخش تعرفه ها جهت دفاع از صنایع داخلی و چه در بخش افزایش حقوق کارگران ، برخی ازحکومت های ارتجاعی کشور های خاورمیانه در پی فشارجنبش های اجتماعی فزاینده در دور دوم این خیزش اجتماعی که نیروهای تحول طلب ( به طور اعم کلمه ) در ارتباط با دیگر نیروی های ملی میهنی ، جهت آگاهانه کردن جنبش های اجتماعی دور دوم «موسوم به بهار عربی «، آن را در دستور کار خود قرار دادند .که به نوعی در یافت سیکنال پذیرش نومحافظه کاران جهانی ست .

9- نویسندگان مقاله مورد نظر اشاره می کنند که ترامپ و جانسون با دادن قول هایی در زمینه آزادتر کردن مصرف بودجه های عموی ، در پاسخ مثبت دادن به خشم رای دهندگان طبقه متوسط و طبقه کارگر به خاطر از خود گذشتگی هایی که از زمان فروپاشی مالی 2008 به اجبار به آنها تن داده بودند و سختی های کشیده بودند ، سیاست های پیشنهادی خودرا برای این گروه اجتماعی جذاب تر نمودند بدین خاطر بودجه های بیش تر برای خدمات پزشکی و بهداشتی دولتی ، مدرسه ها ، نظم عمومی و پلیس ، و زیر ساخت ها » در واقع » پرچم سنتی حزب طبقه کارگر چپ گرا را [ ازدست شان ] ربودند و از آن به نفع خود [مصادره کرد ند] » بی بی سی طی گزارشی در باره ترامپ آورده است : ترامپ با زیر پا گذاشتن یکی از بنیادی ترین اصول محافظه کاری قرن بیستم – یعنی کاهش بدهی و کسری بودجه دولت » کسری بودجه دولت فدرال را به رقمی در حدود هزار میلیارد دلار افزایش داد ، ولی او فقط به این علت می تواند چنین کاری کند که نرخ های پایین بهره بانکی به او امکان می دهد که وام گرفتن دولت کم هزینه تر باشد همین رسانه در گزارشی دیگر آورده است بانک مرکزی امریکا برای مقابله با تبعات اقتصادی و گسترش ویروس کرونا نرخ پایه بهره بانکی را در این کشور نزدیک به صفر رسانده و از یک بسته محرک های اقتصادی به ارزش 700 میلیارد دلار خبر داده است از سوی دیگر، بانک مرکزی آمریکا از خریداری اوراق قرضه با هدف ترزیق نقدینگی به بازار خبر داده است (بی بی سی 25/12/98 /) بنا براین انتقاد بایدن و سندرز از ترامپ نسبت به : نحوه مدیریت بحران شیوع ویروس کرونا که با انتقاد تندی مطرح شده کهباید یاد بگیریم که به مردم آمریکا دروغ نگوییم و خواستار آن شد ند در باره ماهیت این بحران باید صادق بود یعنی انجام رایگان گسترده و رایگان آزمایش ابتلا به ویروس کرونا در سطح امریکا نسبت به کسب کار های آسیب دیده که همه گیری شد .کوشش بیش تری را مد نظر داشت «/ بی بی سی 26 /12 / 98 ) که در صورت عملی شدن تمام مشوق های آمده از جانب ترامپ با توجه به کارنامه ای که در سال 2018 از وی منتشر شده ، جریان سندرزبایدن را احتمالا دچار چالش خواهد کرد یا آگاهانه یک واگذاری قدرتی صورت خواهد گرفت زیرا «همزمان فرمانداران ایالت ها و دولت های محلی در امریکا تمهیدات جدیدی را برای مقابله با گسترش ویروس کرونا [ اگر چه دیر هنگام ] اعلام کرده اند» (همان ما خذ ). آقای جانسون نیز بنا به همین گزارش با استفاده از امتیازی مشابه ، سرکیسه را شل کرده است

تنها پاشنه آشیل ترامپ در این مرحله ، اجماع بخش قابل توجهی از جهانیان در باره منشا انتشار ویروس کروناست که شدیدا موقعیت ترامپ و جریان مربوط به نو محافظه کاران را در معرض خطر قرار داده است .که در ذیل به شرح مختصری از آن اشاره خواهد شد

با این همه بنا به تحلیل این دو نویسنده از زمان فروپاشی مالی 2007 – 2009 تاکنون بخشی از نیروهای راست گرا درس های تازه ای از تاریخ آموخته اند و رویکرد سیاسی تازه ای را در پیش گرفتند ، بدین صورت که از جهانی سازی ، رعایت مصالح بین المللی ، ریاضت ، و بازار های بی قید و بند روی گردانده اند و دوری می کنند . آنان فرصت طلبانه و حیله گرانه این چرخش سیاست های خود را فراهم کردن آسایش برای خرده بورژوازی و طبقه کارگر آسیب دیده ، ناراضی ، و خشمگین وانمود می کنند . » این طرح مانند این است که برخی کشورهای منطقه به ظاهر در فکر جهان گشایی اسلامی هستند با توجه به ورشکسته شدن طبقه متوسط و کارگر ممکن است بنا به برخی نشانه ها در تبعیت از سیاست نو محافظه کاران دست به اصلاحات سیاسی – اقتصادی تازه ای بزنند یعنی به گروه محافظه کاران نوین بپیوندند . یا به مواضع سنتی ( تاچر – ریگان ) پایبند ی نشان دهند . بنا براین در صف آرایی نوین ، مهم خواهد بود که دانسته شود تقابل و یا رو در رویی در هرم قدرت اسلام سیاسی منطقه با سیاست نوین نو محافظه کاران ، نزدیکی هایی رقم خواهد خورد ، یا نه .؟ تا برای جلوگیری از تلاطم های اجتماعی ، ورشکستگی های مالی ، رویگردانی مردم از غالب حکومت های کشورهای خاورمیانه ،» که مانند بازار شام به هم خورده است » شاید نوعی سازش پنهان شکل بگیرد . بنابراین نیروهای تحول طلب و ملی – میهنی ، در تبیین مسایل سیاسی منطقه با این پیچیدگی رو در رویند که چرخش روبه راست گرایی افراطی حکومت های غالب کشور های خاورمیانه با شعارهای پوپولیستی تو خالی در پیوند با فرقه گرایی مذهبی و راه اندازی نیروهای مزدور، که تا کنون دشواری هایی را در بر داشته ، به طریقی به سوی حکومت های متعارف به سبک امپراتور خواهند رفت و یا با حمایت از شبه نظامیان منطقه با نوعی تناقض ، به راه خود تداوم خواهند داد . در آن صورت برنامه نیروی های تحول طلب و ملی – میهنی چه رویکردی در پیش خواهند گرفت ؟ به طور قطع نیازمند موضع گیری نوین با ارائه برنامه ای مدون است ، نه برخورد ژورنالی همراه با ناسزا های چاوداری

تردیدی نیست که ماهیت هر دو جریان راست های مسلط در جهان دارای منشا واحد غارتگری ست ، بنا براین جانبداری و یا مخالفت با یکی از دو جریان موجود بیانگر ترقی خواهی باسمت گیری مردمی از جانب غالب حکومت های ارتجاعی منطقه به حساب نمی آید . بلکه باید نشان داد که هردو جریان راست جهانی دارای دو زبان سلطه گرایانه هستند که ترجمان روشنگرانه هر یک از دو زبان به صورت تحلیلی با نیرو های ترقی خواه و مستقل مردمی است

به هر ترتیب ، گزارش در ادامه می افزاید : البته هنوز محافظه کارانی هم هستند که همچنین به بنیاد گرایی بازار و رویکرد جهانی ریگان – تاچر چسبیده اند با عنوان هایی مثل جهانی سازی و نولیبرالیسم نامیده می شوند . ولی روشن است که محافظه کاری نوع تازه ای در حال اوج گیری ست .

گزارش ، بخش نقش بیگانه هراسی ، نژاد گرایی و تحریک احساسات ضد مهاجرت را برجسته کرده . و در استدلال خود بر آنند که » در همه پرسی برگزیت در سال 2016 ، 40 در صد رای دهند گان بر این عقیده بودند که مهاجرت مهم ترین مساله رای دهندگان بوده است ، ولی در آستانه انتخابات اخیر که منجر به پیروزی جانسون شد ، فقط 10 در صد رای دهندگان هنوز مهاجرت را مساله اصلی می دانستند .

گفتنی ست ، دولت بریتانیا دربیانیه ای ، تازه ترین سیاست خود را در باره مهاجرت اعلام کرد دولت بریتانیا گفته است اقتصاد این کشور پس ازپایان دوران آزادی حرکت در پایان سال 2020 ، از اتکا به آن چه نیروی ارزان کار در اروپا خوانده می شود فاصله خواهد گرفت براساس این طرح ، صدور ویزا برای کارگران پناه جو با تخصص بالاتر آسان تر خواهد بود [ بنا براین ] ویزا در اختیار کارگران پناه جو ی غیر متخصص قرار نخواهد گرفت طبق این طرح کارگران خارجی باید انگلیسی صحبت کنند و پیشنهاد کار تخصصی را از سوی » حامی تایید شده » داشته باشند حقوق پایه کارگران ماهر که خواهان کار در بریتانیا هستند ، از 30 هزار پوند به 25 هزار پوندکاهش یافته است حقوق پایه برای مشاغلی که دارای » کمبود خاص » هستند ، از جمله پرستاری ، مهندسی عمران ، روانشناسی و رقص باله کلاسیک به حد اقل 20480 پوند خواهد رسید .» ( بی بی سی 30/11/98 ) در واقع چهره واقعی نسل نو محافظه کاران جدید ، به رغم شعار های سوسیال دمکراسی که به صورت اجماع به جای لیبرالیسم سیاسی جا خوش کرده در این نکات ظریف آشکار می شود . و به تبعیت از آن غالب حکومت های ارتجاعی منطقه برای جلب و جذب سرمایه خارجی از جمله به ارزان سازی بیشتر نیروی کار و مزد شناور به پادویی روی آوردند

شایسته اشاره است گزارش مزبور در بخش دیگر به دمکرات ها ی دستگاه حاکم آمریکا ( دموکرات های شرکتی ) می پردازد که بر این نظرند در انتخابات آینده ترامپ شکست خواهد خورد زیرا فقط قول های تو خالی می دهند و راه حل هایشان دروغین و قلابی ست این که دمکرات ها فکر کنند با شکست ترامپ روی آوری مردم به حزب دمکرات ها خواهد انجامید و خط ریگان – تاچر که بن پایه سیاستش در وهله نخست سر سپردگیش به شرکت های عظیم ، و به اقتصاد قطره چکانی از بالا به پایین و به ریاضت مالی ، و دولت رفاه از درون تهی شده روی می آورند و با این اعتقاد راسخ که بازار حاکم نهایی در همه تصمیم گیری ها اقتصادی باشد ، سخت در اشتباه اند . مدلی که برخی حکومت های خاورمیانه با تشکیل دو گروه حزبی محافظه کار و رفرمیست ها اقدام کردند که در نهایت مردم حاشیه نشین میلیونی در پی شناخت فساد مالی گسترده ، فقر ، بیکاری ، پولشویی مافیای اقتصادی و سرکوب خونین جنبش های داد خواهانه مردمی از جانب هر دو جریان ، به طور قهر آمیز از آنان روی گرداندند .

و اما در مورد کرونا ، شایسته اشاره است که چه یک ویروس طبیعی باشد و چه یک جنگ بیولوژیک (یا به قول سایت صدای چین در پی اتهام زنی امریکا که این ویروس چینی ( ترامپ ) و ویروس » ووهان » ( پمپئو ) با نهایت صراحت به آن پرداخته و اشاره کرده اند کهعلت دیگری که سیاست بازان آمریکایی با تمام نیرو در حال تلاش برای انگ زدن به چین هستند ، پنهان کردن منشاء واقعی این ویروس است . شواهد بسیاری دال بر آن است که منشا ویروس کرونای جدید به احتمال زیاد خود امریکاست نه چین » ( سایت صدای چین 27/12/98 ) دولت ترامپ در پی اتهام زنی به کشورچین به این که این کشور منشا نخست ویروس کروناست با دو جریان جدی جهانی رو برو شد نخست آن که متهم است منشا ویروس کرونا خود امریکاست نه چین در این باره نخست وزیر استرالیا ، اسکات موریسو ن با شرح گزارشی که در تیترآن از طرف وی آمده است به این که : آمریکا بزرگترین منشا ابتلای کرونا در استرالیا ست «، و بعد به شرح چگونگی ماجرای فراگیر شدن این ویروس می پردازد اول مارس موارد ابتلا به کرونا در استرالیا تنها اندکی بیش از 20 نفر بود و هر روز چند مورد به آن اضافه می شد . اما به دنبال افزایش سریع موارد ورودی از خارج و مستقر شدن این افراد در مجتمع های مسکونی ، از 18 مارس به این طرف روزانه بیش از صد و حتی صدها مورد جدید به بیماری کویدو 19 این کشور اضافه شد . تا ساعت دو بعد از ظهر 21 مارس تعداد مبتلایان قطعی در استرالیا به 1073 مورد رسید . » ایشان در بامداد 20 مارس به رادیو 2 جی بی گفت ، در موارد ابتلای قطعی به کرونا ویروس در استرالیا ، حدود 80 درصد از خارج وارد کشور شده اند و یا با چنین افرادی در تماس بوده اند و بیش تر آنان امریکایی هستند . وی خاطر نشان کرد که از نظر او هیچ شاهدی دال بر این که یک کشور خاص به صورت عمدی عامل این کار باشد در دست نیست ( 3/1/99 / سایت چین ) البته «مایک ریان» مسئول پرژه های اضطراری سازمان بهداشت جهانی نسبت به سخنان دونالد ترامپ مبنی بر این که کویدو 19 را ویروس چینی خواند ،واکنش نشان داد و تاکید کرد ما باید با احتیاط لب به سخن بگشاییم و از مرتبط ساختن ویروس با شخص پرهیز کنیم . مطمئن هرکه ویروس را به یک قوم و نژاد مربوط سازد ، پشیمان خواهد شد ، شیوع گسترده آنفلوآنزای H1N1 در سال 2009 از امریکای شمالی آغاز شد . اما شیوع این بیماری را » آنفلونزای آمریکا شمالی » نخواندیم .» ( 28 اسفند 18 مارس ، مقر سازمان ، ژنو ) . چالش های به وجود آمده ازجانب ترامپ با ادعای کرونای چینی و پمپئو به ویرس ووهان حتی از جانب آنتونی فائوچی رئیس پژو هشکده ملی آلرژی و بیماری های عفونی امریکا و کارشناس کاخ سفید به عنوان یک اتهام بی اساس تلقی شد و سخنان وی را با واقعیت سازگار ندانست (5/1/99 ) آن چه در بریتانیا در این باره مطرح است قابل توجه ست . بی بی سی طی گزارشی در باره تعطیلی مدارس و میخانه در بریتانیا به این نکته اشاره دارد که : ده روز پیش ، بیش از 200 دانشمند و پژوهشگر در دانشگاه های بریتانیا نامه ای سرگشاده نوشتند و از رویکرد عمومی دولت بوریس جانسون در برخورد با همه گیری کرونا انتقاد کردند . منتها مشاور ارشد دولت ، پاتریک والاس در مصاحبه ای با رادیو بی بی سی گفت هدف ما این است که منحنی جمعیت مبتلا را به آرامی در طول زمان بکشیم و نقطه اوج آن را پایین بیاوریم نه این که به کلی آن را متوقف کنیم بی بی سی در واکنش نسبت به چنین نظری گفت : اما مشکل این جا است که ویروس جدید کرونا آبله مرغان نیست . شدیدا واگیر دار و مرگبار است و رویکرد ایمنی انبوه به آن مرگ انبوه است . » ( بی بی سی 2/1/99) سایت صدای چین گزارشی دارد از فعالیت 200 آزمایشگاه بیولوژیک آمریکا در جهان که بخشی از آن در اطراف ایران است . در این گزارش به نقل از ایگور نیکولین از جمله دانشمند و زیست شناس روسیه آورده است که ویروس کرونا ، سلاح بیولوژیک امریکاست که از آن برای کنار زدن دشمنان خود استفاده می کند او می گوید در اطراف مرزهای چین 25 آزمایشگاه بیولوژیک امریکایی فعال است . در قزاقستان ، قرقیزستان ، لائوس ، ویتنام ، تایوان ، کره جنوبی ، فیلیپین ، تایلند و مالزی و حتی در افغانستان و پاکستان ، در همه کشورهای اطراف چین ، آزمایشگاه های امریکایی وجود دارد . امریکا برای جلو گیری از وقوع فجایع در کشورشان این آزمایشگاه ها را به خارج از خاک امریکا انتقال دادند . ما می دانیم که اتفاقاتی مانند ویروس سیاه زخم در سال 2001 از پژهشکده بیماری های عفونی ارتش آمریکا در واشنگتن شیوع پیدا کرد . در جدید ترین خبر منتشر شده در این زمینه وزارت دفاع روسیه افشا کرد » پس از بررسی و تحلیل پرونده های مربوط به فعالیت یک تیم مخصوص در زمینه ساخت سلاح بیولوژیک ، مشخص شد که امریکا با هدف تهیه انواع ویروس برای کشتن انسان ها و شیوع انواع بیماری ،آزمایشگاه هایی را برای تولید سلاح بیولوژیک در کشور » گرجستان » تاسیس و فعال کرده است امریکا چندین نمونه گیری از شهروندان روس را در 300 آزمایشگاه جمع آوری کرده است تا از آن ها برای ساخت بیولوژیک در نزدیک مرز روسیه استفاده کند در بخش دیگر این گزارش اشاره به اسناد ویکی لیکس دارد که فرضیه دستکاری شده کوید – 19 ( کرونا ) در آزمایشگاه های بیولوژیک و حمله بیولوژیک امریکا به وسیله این ویروس به کشورهای رقیب را به شدت تقویت می بخشد … » در ادامه آمده است وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه 16 مارس اعلام کرد ، دلایلی وجود دارد که ثابت می کند ویروس کرونا از سوی دانشمندان امریکایی در سال 2015 تولید و شیوع پیدا کرده است … » گفتنی ست » سابقه ایالات متحده در به کارگیری حملات بیولوژیک در امریکا یک برنامه پژوهش و توسعه تسلیحات بیولوژیکی تحت مدیریت یک سازمان غیر نظامی در سال 1942 به دستور فرانکلین روزولت رئیس جمهور وقت در کمپ دتریک مریلند شروع شد و این شیوه جنگ تا امروز علیه کشورهایی که منافع این کشورها را به خطر می اندازند در دستور کار قرار گرفت ( عامل بیماری سیاه زخم ، تب خرگوشی ، تب مالت ، ویروس اسب ونزوئلایی ، عامل بیماری بوتولیسم ، ویروس ابولا )…. البته این جدا از حمله شیمیایی به هیروشیما و ناکازاکی ست .» ( 5/1/99 ) که شدیدا افکار عمومی جهان را در گیر این مساله کرده که امپراتوری سرمایه داری ذاتا ماهیتی ضد انسانی دارد ، با توجه به اسناد آمده در باره اندیشه سوداگرانه امپراتور، نخست لازم است به دو گزارش که عینیت بین المللی دارد ، اشاره شود . نخست خود کشور چین است که به محض تشخیص ویروس کرونا در ووهان دست به اقدام گسترده زده است ، دبیر کل سازمان ملل روز 19 بهمن ( 8 فوریه ) گفت مشخص است تلاش گسترده چین برای مهار این فاجعه و جلو گیری از انتشار آن به طور وسیع انجام[ گرفته] است وی ضمن هشدار دادن نسبت به بعضی تبلیغات و مواضع منفی علیه پکن گفت : ماباید از بد نام کردن چین بپرهیزیم چرا که می تواند باعث بدبینی میان همه شود .( 3/1/99/ سایت صدای چین ) چین علاوه بر کنترل کامل ویروس کرونا در کشورش ، گروهی از پزشکان چینی رابرای مبارزه با کرونا ویروس جدید ، به شهر روم پایتخت ایتالیا فرستاد آنان با یک محموله از کمک های پزشکی برای کمک به کارهای کنترل و جلوگیری از سرایت کروناویروس در ایتالیا از شهر شانگهای به روم پرواز کردند که پس از گروه های اعزامی به ایران و عراق سومین گروه پزشکان چینی هستند که به خارج اعزام می شوند دبیر کل سازمان جهانی بهداشت در سخنرانی خود در کنفرانس بهداشت در منطقه غرب اقیانوس آرام ، ضمن ارزیابی کامل از تجربه چین در جلوگیری و کنترل کرونا ویروس در حمایت ازچین جهت مبارزه با این ویروس تشکر کرد ( چین 5/1/99 )

منتها دولت امریکا در روز 12 مارس وضعیت اضطراری در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد در بیانیه ترامپ آمده : رئیس جمهور وقت آمریکا ( بیل کلینتون ) در تاریخ 15 مارس 1995 ( 25 سال پیش ) به منظور مقابله با تهدید های غیر معمول و فوق العاده علیه منافع ملی ، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده ایجاد می کنند برای نخستین بار وضعیت اضطراری اعلام کرد [ بنا براین ] و ضعیت اضطراری ملی در باره ایران باید بعد از 15 مارس سال 2020 نیز ادامه پیدا کند » در توجیه این اقدام که در بیانیه انعکاس یافته به برجام اشاره کرد ه و ایران را به اشاعه موشکی ، فعالیت های مخرب در منطقه و حمایت از گروه های تروریستی متهم کرد » ( سایت صدای روسیه 3/1/98 } با توجه به این برخورد غیرانسانی و تحریم های بی سابقه و بی رحمانه ی اقتصادی و مالی و بانکی دولت شبه فاشیستی و نژاد پرست ترامپ » که موجب وخیم تر شدن زندگی مردم عادی میهن ما می گردد عامل به تعطیلی کشاندن بسیاری از واحد های تولیدی به دلیل محدویت های بانکی و ارزی و واردات مواد اولیه می شود که فقر و محرومیت دهها میلیون ایرانی را به همراه خواهد داشت از جمله کمبود جدی دارو و وسایل پزشکی در ایران است » نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین از تداوم تحریم ها ی امریکا علیه ایران و ونزوئلا در شرایط شیوع ویروس کرونا انتقاد کرد و گفت مقابله باهمه گیری ویروس کرونا در جهان همبستگی جهانی را می طلبد . میخاوئیل اولیانوف نوشت چرا ایران و ونزوئلا هم چنان تحت تحریم باقی مانده اند ؟ چرا فقط روسیه ، چین و کوبا در شرایط دشوار کنونی به ایتالیا کمک می کنند اتحادیه اروپا و امریکا کجا هستند ؟» (اسپوتنیک 4/ فروردین 1399 ) گفتنی ست رییس جمهور فرانسه ، ماکرون به بستن مرز فرانسه با انگلیس تهدید کرد که جنانچه نحست وزیر بریتانیا تدابیر قاطع تری برای محدود کردن شیوع کرونا ویروس در نظر نگیرد مرز کشورش با بریتانیا را می بندد تاثیر این پیام به نقل از یک مقام کاخ الیزه چنین آمده است : ما مجبوربودیم که اورا علنا تهدید کنیم تا او تکانی بخورد … » 3/1/99سایت صدای فرانسه ) بنا به گزارش های مستند آمده در فوق رهبری جناح راست افراطی جهان ( ترامپ – جانسون ) تعمدا و با نقشه از پیش تهیه شده تاکنون متهم اصلی اشاعه ویروس کرونا در جهان هستند تا با ایجاد وحشت و استرس سنگین جهانی بتوانند جنبش های رهایی بخشی که در آسیا ، افریقا و امریکای لاتین علیه امپراتوری سرمایه داری به طور فزاینده فراگیر شده را، کُند کنند و از نفس بیندازند . غالب حکومت های فاسد و تبهکار منطقه با وضعیت پیش آمده با تبعیت از نو محافظه کاران جدید ، چندان بی میل نیستند از فرصت پیش آمده یک نفسی تازه کنند . آنچه در جامعه خاورمیانه علیه کرونا پا به میدان گذاشته شده ، به طور غالب خود مردم هستند که در راس آنان پزشکان ، پرستاران ، بهیاران ،و کلیه کارکنان بیمارستانها ،و مراکز درمانی همراه با کمک های مردمی تماما در خط مقدم قرار دارند و تا پای جان ایستادگی می کنند ، باید گفت حماسه خاصی در خاورمیانه ، از خود گذشتگی های مردمی در کلیه ی مراکز درمانی رقم خورد ه است

با توجه به مسائل مطرح شده از شیوه های سیاه و کثیفی که جناح راست شبه فاشسیت جهانی علیه کشتار علنی مردم برای کسب و حفظ ثروت تدارک دیده ، نیروهای تحوال طلب ( به طورعام کلمه ) و ملی – میهنی چاره ای جز وحدت آگاهانه در داشتن برنامه ای مشترک ندارند ، قابل تاکید است ، وحدتی که شرایط اجتماعی به ناگزیر آنا ن را کنارهم متحد کند ، بنا به تجربه انقلاب های صد سال اخیر خاورمیانه ، محکوم به شکست است

ضمن آن که ویروس کرونا مواضع سودگرانه نومحافظه کاران جهانی را به طورغالب ، پرده بر داری کرد در عین حال شکاف تازه جهانی را نیز فراهم آورد . در واقع ویروس کرونا عامل شکل گیری دو جریان جهانی شد . امریکا و متحدینش که نه به مردم خود ، و نه به دیگر ملل جهان ، به رغم تبلیغات کر کننده ابرها رسانه ها یش ، اعتنایی دارند بلکه بنا به گزارش های آمده درقتل و عام آنان برای بقای خود دریغ نمی ورزند در گزارش خبرگزاری چین آمده است دهم فوریه در حالی که آمریکا تلاش می کرد شیوع کرونا را در کشور خود کم رنگ جلوه دهد ، «چند مقام کمیته اطلاعات مجلس سنا سهام میلیون دلاری خود را فروختند ؟ مگر آنان از چیزی با خبر بودند سهام خود را فروختند و در سوی دیگر واقعیت را از مردم پنهان کردند ؟طبق گزارش واشیگتن پست ، در روز 20 مارس ، مقامات اطلاعاتی آمریکا در ماه ژانویه سال جاری چندین بار هشداردادند که ویروس کرونا جدید احتمالا سبب یک بحران جهانی می شود و تاکید بر ضرورت اقدام از سوی دولت کردند اما دولت امریکا تا 13 مارس در کشور وضعیت اضطراری اعلام نکرد ( 5/1/99 سایت چین ) این است بخشی از چهره واقعی دو جریان سیاسی اقتصادی حاکم بر امریکا که با شعار دمکراسی خواهی و حقوق بشری پس از جنگ سرد غالب نقاط حساس جهان را به ویژه در خاورمیانه با بکارگیری انواع سلاح شیمیایی ، بیولوژی و بمباران های هوایی توسط جنگنده های شکاری، برای تحمیل حکومت های ارتجاعی و سرکوب حکومت های ملی – دمکراتیک تحت شعار حقوق بشری و دمکراسی خواهی کشتار سنگینی را برپا داشته اند هیچ کشوری پس از تصرف امپراتور در خاورمیانه ، نه آرامشی به خود دیده و نه آسایشی دارند . مشتی چپ های برگشتی و روشنفکران طوقدار لقمه چین ،با همراهی مستقیم و یا غیر مستقیم در کنار غالب حکومت های ارتجاعی منطقه ، آتش بیار معرکه هستند تا امپراتور در چپاول و غارت اموال ملی ملت ها منطقه با هر سلاحی میدانداری کند

با این همه دونکته را نمی توان در مورد خاور میانه که مرکز جنبش های نوین اجتماعی ازسال 2010 تاکنون است پنهان داشت ، نخست : تحرک و تلاطم سخت و سنگین انسان های فرو دست علیه مافیای اقتصادی که اکنون از وحشت کرونا ، ناگزیر به حبس خا نگی تن دادند ،که اگربه اوجی برسند که کرونا را جنگ کثیف و سیاه امپراتور علیه فروکوفتن آنان برنامه ریزی شده ببینند چاره ای جز شکسن قفس حبس خانگی کرونایی نخواهند داشت بی درنگ از قرنطینه خواهند گریخت که بنا به تکانه های خفیف پراکنده موجود ، وقوع آن دور از ذهن نیست 2- تغییر ارزش در باورمندی های خرافی توده مردم خاورمیانه است ، شاید ضایعات ناشی از فراگیر شدن ویروس کرونا ، بسیار تکان دهنده باشد ، منتها خیزش های اجتماعی وقتی سر بر آورد، فروریزی باورمندی های کور کورانه خرافی که پوششی بوده که از جانب محتا له های تاریک اندیش برای سوار شدن بر ذهن آنان طی سده ها برنامه ریزی شده و به عنوان ارثیه ای ماندگار ،از اسلام سیاسی یا اشرافی به ویژه از دوره امویان و عباسیان در پاسداشت آن به رنگ زمان کوشیده بودند ، فروریخته و به انفجاری بنیان کن بدل خواهد شد بخصوص زمانی که نیایشگاه هاکه نماد دارالشفاهستند با بی اثر بودن اوراد وا دعیه تبلیغی نقش معکوس به خود بگیرندو به دارلفنا تبدیل گردند . تزلزل در این باورمندی نکته نیست که بتوان از آن به سادگی گذر کرد . در واقع ما دو زلزله درشرایط کنونی در خاورمیانه باورمند به ادیان کهن ، پیش رو داریم که نباید از نگاه تیز بین نیروهای تحول طلب و ملی – میهنی دور بماند .


https://wp.me/p1gf1m-QVW