رسانه ها

بیانیه مشترک اتحادیه‌های کارگری اروپایی


منبع: چپ، پرتال خبری حزب کمونیست ترکیه


ما، سندیکاهای امضاء کننده این متن به نقش قهرمانانه کارگران، دانشمندان در مراقبت بهداشتی، بیمارستان‌ها، بهسازی و یک سری از خدمات که تحت شرایط خطرناک، خستگی، کمبود نیروی انسانی و نظام‌های ناکارآمد پیشگیری، برای حراست از جان کارگران و همه مردم می‌رزمند، درود می‌فرستیم.

پی‌آمدهای این واگیری تصادفی یا یک پدیده طبیعی نیست.

وضعیت ویروس کرونا پی‌آمدها و خطرات تراژیک سیاست‌هایی را نسبت به مردم نشان می‌دهد که به مراقبت بهداشتی به مثابه یک مسؤولیت فردی و به مثابه عرصه‌ای برای سودجویی عظیم نگاه می‌کنند. این عواقب به کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌ها و خدمات همگانی، فقدان زیرساخت، بودجه ناکافی، کمبود شدید کادر پزشکی و پرستاری اشاره دارند.

رهنمودهای اتحادیۀ اروپایی که تأمین اجتماعی مردم، نظام‌های پیشگیری و بهداشتی را به سود شرکت‌های بزرگ بیمه درمانی از بین می‌برند، گزینه‌های سیاسی با پی‌آمدها و خطرات تراژیک برای مردم اروپا می‌باشند. دولت‌ها به جای در پیش گرفتن اقدامات برای مقابله با کمبودها در نظام‌های مراقبت بهداشتی همگانی، کمک پولی و مالی به شرکت‌های بزرگ را اعلام می‌کنند.

مشخصه وضعیت کنونی علاوه بر وجود شماری از شرکت‌ها که به هیچ اقدام ضروری برای حراست از کارکنان دست نمی‌زنند، پدیده سودجویی در تولیدات دارویی است که شرکت‌های بهداشتی-دارویی را ثروتمندتر می‌کند.

ما، به مثابه اتحادیه‌های کارگری مؤظفیم کارگران کشورهای خود را از آخرین رویدادها و برنامه‌ریزی‌های ضدکارگری که به تازگی به دلیل ویروس کرونا ترويج گرديده اند، مطلع نماییم. موضع کارفرمایان و دولت‌ها در کشورهای ما شماری از خطرات و مشکلات مشترک را برای کارگران، شبیه اقدامات ضدکارگری که در بسیاری از کشورها تحمیل و برنامه‌ریزی شده، برجسته می‌سازد.

در یک سو، اقداماتی است که پی‌آمدهای مالی و هزینه وضعیت ناشی از ویروس کرونا را با اخراج، عدم تمدید قرارداد- به ویژه برای کارگران گردشگری- بر دوش کارگران قرار می‌دهد. و در سوی دیگر، کارفرمایان با حمایت دولت برای پیشبرد تحمیل اقدامات و برنامه‌های ضدکارگری، مانند انعطاف‌پذیر کردن ساعات کار روزانه کارگران منطبق با ترجیح کارفرما، تحمیل کار موقت، همراه با اقداماتی مانند کار از راه دور حتا پس از شیوع ویروس کرونا، فرصت به دست آورده اند.

ما، به ویژه دولت‌هایی را محکوم می‌کنیم که حتا در این شرایط به جای اقدامات لازم برای حراست از بهداشت مردم، سندیکاها و سندیکالیست‌هایی را تحت پیگرد قرار می‌هند که ضمن دفاع از بهداشت کارگران، عدم وجود پرسنل کافی و وجود مشکلات در خدمات و نظام‌های مراقبت درمانی را محکوم می‌کنند.

جان و سلامت کارگران را نمی‌توان تابع سود قرار داد. کارگران بهای پی‌آمدهای بحران را پرداختند؛ آن‌ها بهای خصوصی‌سازی‌ها و نابودی نظام‌های مراقبت بهداشتی همگانی را نخواهند پرداخت

فهرست مطالبات
• تأمین پرسنل بیمارستان‌ها و خدمات با استخدام کادر دايم پزشکی- پرستاری و غیره.

• تجهیز کامل تمام خدمات همگانی با مواد ضدعفونی کننده و حفاظتی و هم‌چنین ارايه این مواد به طور رایگان به جمعیت برای جلوگیری از سودجویی غیرقابل قبول.

• تضمین روزهای مرخصی اضافی با حقوق و بیمه کامل از جانب دولت:

– برای کارگرانی که بیمارند.
– برای کارکنانی که مجبور شده اند به دلیل اقدامات پیشگیرانه، کار نکنند.
– برای کسانی که مجبور شده اند به دلیل اقدامات پیشگیرانه تعطیلی مدارس و مهد کودک‌ها، با کودکان خود در خانه بمانند.
– توقف فوری اقداماتی مانند تخلیه عدوانی خانه‌ها، حراج خانه‌ها، قطع آب و برق به دلیل بدهی‌های خانواده‌ها
– مراقبت ویژه از آوارگان – مهاجرین و خانواده‌های آن‌ها در جهت بهبود شرایط زندگی و کار. اقامتگاه‌های مناسب و بهداشتی برای پناهندگان و نه اردوگاه. خدمات درمانی کامل و رايگان. غذای رایگان و با کیفیت.

• کل هزینه را دولت‌ها و گروه‌های سرمایه‌دار بزرگ گوناگون متحمل شوند و نه کارگران در بخش خصوصی و عمومی.

مردم اروپا تا کنون هزینه هنگفتی برای کاهش شدید در نظام‌های مراقبت درمانی عمومی، تجاری کردن مراقیت بهداشتی و بیمه اجتماعی و تحمیل روابط کاری ددمنشانه پرداخته اند. ما برای پی‌آمدهای سیاست دولت‌های اتحادیه اروپایی – گروه‌های سرمایه‌دار نخواهیم پرداخت.

اگر همه اقدامات بالا فوراً اجرا نشوند، در صورت وقوع یک اپیدمی جدی یا هر وضعیت بهداشتی اضطراری در هر کشور، پی‌آمدها می‌توانند حتا خطرناک‌تر باشند.

سازمان‌های سندیکایی امضاء کننده:

France – Federation Commerce-Services CGT

France – UD CGT Val de Marne 94

France – UD CGT 13

Italy – USB

Italy – SGB

Greece – PAME

Serbia – SLOGA

Spanish State, Basque Country – LAB

Spanish State, Galizia – CUT

Spanish State – Coordinadora Sindical de Clase

Spanish State, Catalonia – Intersindical-CSC

Cyprus – PEO

Russia – Migrant Workers Union

Poland – WZZ WALKA

Austria – Left Bloc in OGB

Sweden – SEKO Klubb 111

Turkey – Nakliyat Is

Turkey – Toley Is

Turkey – Konut Is

Czech Republic – OSCMS

امضاهای جديد:

Romania – Worker’s Romania» Association

Italy – Confederazione Sindacale Sarda-CSS

Italy – FLMUniti-CUB

Turkey – PE Network

Turkey – Sosyal Is

Spanish State – Alternativa Sindical de Trabajadores

Spanish State – Central Sindical Unitaria de Pensionistas y Jubilados (CSU de PyJ)

Spanish State – Canary Islands – Frente Sindical Obrero de Canarias

Spanish State – Aragon- Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT)

https://news.sol.org.tr/covid-19-pandemic-european-trade-unions-release-joint-statement-176614