کوبا, رسانه ها

داروی کوبائی در ایتالیا بکار گرفته میشود

ایتالیا در تلاش برای وارد کردن داروی کوبائی برای مبارزه با کرونا

نگاه کنید به

داروی ساخت کوبا، سلاح اسپانیا در برابر کرونا

انجمن دوستی فرانسه و کوبا از امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه درخواست کرد که هر چه سریعتر اقدام به خرید داروی هبرون که میتواند در سرعت بخشیدن به بهبود بیماران ویروس کرونا کمک کند و ساخت کوبا است کرده و آن را در اختیار بیماران ویروس کرونا در فرانسه قرار دهد.

این داروی کوبایی امتحان خود را در مقابله با آثار مخرب ویروس کرونا در بدن مبتلایان در چین نشان داده و با موفقیت مانع پیشروی ویروس کرونا در بدن مبتلایان به این بیماری گشته است. این دارو به عنوان دوای کرونا بکار نمی‌رود اما می‌تواند در بهبود سریع بیماران بسیار مفید واقع شود.

این دارو که بر اساس تحقیقات دانشمندان کوبایی از روی سلولهای بدن انسان ساخته شده و در حال حاضر تنها دارویی است که می‌تواند مانع پیشروی کرونا در بدن شده و آن را تضعیف کند.

انجمن دوستی فرانسه و کوبا یادآوری کرد که دولت ایتالیا در حال تهیه و پخش کردن این داروی کوبائی در کشور ایتالیا می باشد که در میان تمامی کشورهای اروپایی بیشترین قربانیان ویروس کرونا را داشته است.