رسانه ها

آمریکا و چین در میدان آزمون «بحران کرونا» – خسرو صدری

تا همین چند سال پیش، بی بی سی و امثالهم از زبان کسانی که «اقتصاددان» معرفی می شدند، سعی داشتند به ما «بیاموزند» که :پیشرفت اقتصادی از یک طرف و بازارآزاد و دولت ضعیف، از طرف دیگر دو روی یک سکه و لازم وملزوم یکدیگرند. پیشرفت اقتصادی چین در این چند ساله خط بطلان بر این » تز» ها کشید و زعمای این قوم را در آمریکا برآن داشت تا با زیر پاگذاشتن مقررات خود وضع کرده تجارت آزاد جهانی، تلاش کنند تا شاید آهنگ چنین پیشرفتی را کند نمایند. در زمینه تبلیغاتی هم دولت ترامپ جبهه جدیدی را علیه چین گشوده و با گرفتن انگشت اتهام به سمت ح.ک.چ ، سعی دارد تا این ارگان را مسبب تیره شدن روابط دو کشور واوضاع بد اقتصادجهان ونیزگسترش»ویروس کرونا»معرفی کند .در حالی که امروز این اپیدمی در چین مهار شده و در آمریکا در حال گسترش است ، چنین به نظر می رسد که شیوه برخورد این دو قدرت بزرگ با بحران کرونا، می تواند میزان کارآیی دو سیستم متفاوت و رقیب را در برابر این چالش جهانی محک بزند.
تا همین امروز می توان گفت که دولت چین به خوبی توانسته است یک پنجم جمعیت جهان را از لبه پرتگاه یک خطرغیرمنتظره نجات دهد. دولت آمریکا ولی فرصتی سه ماهه برای تدارکات مبارزه با این بحران داشته است. واینک این گوی است و این میدان برای اثبات برتری لیبرالیسم اقتصادی. نتیجه عملی چنین آزمونی در مقابل چشم جهانیان قرار گرفته و تاثیرش با هزاران مقاله و مصاحبه و تز و تئوری برابری خواهد کرد. اهمیت چنین نتیجه ای در آن است که جهان بعد از غلبه بر کرونا، هر لحظه می تواند با تهدید مشابهی روبرو شود. از این رو مجبور است تجربه پشت سرگذاشته را با دقت مرور کند.
به نظر من دولت قوی، در شرایط مشابه توان بیشتری برای بسیج نیروی های مادی و معنوی جامعه دارد. آژیر دولت سرمایه داری آمریکا ولی زمانی به صدا در می آید که سرمایه داران حامی دولت احساس خطر کنند.
درحادثه «چرنوبیل»، اعضای سازمان جوانان ح.ک.ا.ش با به خطر انداختن جان خود، از گسترش مواد رادیواکتیو جلوگیری کردند. این روزها در چین و همچنین در کشور خودمان، شاهد فداکاری پزشکان و پرستاران در مبارزه با «ویروس کرونا» هستیم. درقاموس نظام سرمایه داری آمریکایی ولی چیزی به نام «فداکاری» به چشم نمی خورد. به توصیه ها و آثار روانشناسان خادم این نظام رجوع کنید تا ببینید که حتی کلمه ای در باره چنین مقولاتی وجود ندارد. من تقریبن تمام مصاحبه ها و کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی ، که نمونه چنین «مصلحین» ی است، را تا دوسه سال پیش مطالعه کردم. شما حتی یک بار هم کلماتی چون «از خودگذشتگی» و «فداکاری» در آن ها نمی بینید. در عوض تلاش بی وقفه ای وجود دارد برای تبدیل انسان به «روبات» و پیچ و مهره ای بی روح و خدمتگزار نظام سرمایه داری.

روزنامه گاردین، امروز 12 مارس2020 مقاله ای به نوشته دو پزشک متخصص منتشر کرده است با عنوان :» شهرهای آمریکا باید خوش شانس باشند تا تجربه «ووهان» را تکرار کنند»! در این مقاله اقدامات دولت چین برای جلوگیری از سرایت وسیع بیماری از»ووهان » به نقاط دیگرکشور، اقداماتی قاطع و شجاعانه عنوان گردیده و خاطر نشان می شود :اگر دولت آمریکا بخواهد همچنان به انکار دستاوردهای مثبت چین در مهار کرونا، به جای آموختن از آن ها ادامه دهد، کوچکترین شهرهای آمریکا باید خیلی خوش شانس باشند تا تجربه «ووهان» 11 میلیون نفری با 6 دهم درصد مبتلا را تکرار کنند.
خسرو صدری