رسانه ها

اعلام توافق روسیه با ترکیه درمورد اتش بس درادلب

سایت المیادین لبنان

مترجم:احمد مزارعی،ششم مارچ 2020


تفاهمنامه مشترک روسیه وترکیه ، درمورد ادلب سوریه میان دوطرف درموسکوبه امضا رسید، این توافق متضمن اجرای اتش بس ازنیمه شب امشب وایجاد یک گذرگاه بطول دوازده کیلومتر میان طرفین سوریه وترکیه میباشد.

تفاهمنامه مشترک روسیه وترکیه بر «تصفیه همه گروههای تروریستی درادلب که از طرف شورای امنیت سازمان ملل مشخص شده است تاکید میورزد»

درپایان کنفرانس مشترک که درمورد حوادث اخیر ادلب بحث شد، طرفین شرکت کننده روسی وترکیه ای بر تفاهمنامه ای توافق کردند که متضمن اجرای اتش بس ازنیمه شب امشب وایجاد گذرگاهی امن بطول دوازده کیلومتر دردوطرف اتوبان سریع «ام 14″میباشد.

دراتفاقیه ای که بتوسط لاورف وزیر خارجه روسیه قرائت شد ، چنین امده است:

«ما برموارد زیر توافق کردیم:

اولا : اجرای اتش بس وهرگونه عملیات دشمنانه درطول مرزمنطقه حفظ ارامش (منطقه ای درادلب که درقرارداد استانه وسوچی درگذشته روی ان توافق انجام گرفته شده است) درادلب که از نیمه شب امشب ششم ماه مارچ 2020، اغاز میگردد.

دوم : ایجاد دو گذرگاه امن بطول شش کیلومتر از طرف شمال وشش کیلومتر از طرف جنوب اتوبان سریع شماره «ام 4».

بر اساس این تفاهمنامه :»درمدت هفت روز معیارهائی که برای گذرگاههای امن مشخص شده است بتوسط وزارت دفاع ترکیه وروسیه به اجرا درمیاید.تفاهمنامه همچنین تاکید میورزد بر «پاکسازی همه گروههای تروریستی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل درادلب مشخص شده است باید به اجرا دراید»(1)

اضافه براینها ، همچنین روی نکات دیگری نیز اتفاق انجام گرفت مبنی براینکه از تاریخ پانزدهم ماه مارچ جاری » پلیسهای گشت مشترک دوکشور روسیه وترکیه دردوطرف طول اتوبان سریع «ام 4″ ، از روستای طرمیه دردوکیلومتری غرب شهر سراقب وتا روستای عین الهبر به گشت زنی میپردازند».

لاورف درادامه افزود این پروتکل اضافی که بر «اتفاقیه سوچی» اضافه شده است ازتاریخ امضای ان درموسکو به مورد اجرا درمیاید ومتن این توافقنامه که به سه زبان روسی ، ترکی وانگلیسی نوشته شده بتوسط وزرای دفاع دوکشور امضا میشود.

رئیس جمهور روسیه نیز از جانب خود اعلام داشت که این وثیقه مشترک درمورد ادلب پس از جلساتی که شش ساعت بطول انجامید ، به امضا رسید.

وی درمصاحبه مطبوعاتی مشترکی که با همتای ترکی خوددرمورد کنفرانس مسئله سوریه داشت اینچنین اضافه کرد:

«این اقدام ما بنا بر ضرورت پایبندی به اصول استقلال وحفظ وحدت سرزمینی وسیادت سوریه وهمچنین عدم تضعیف مبارزه با تروریسم به انجام رسید».(2)

پوتین اشاره کرد که عملی که اعضای دو هیئت به ان دست زدند به «نتیجه ای ایجابی» منجر گردید.

ازسوی دیگر رئیس ترکیه نیزاعلام داشت که از نیمه شب امشب نظام اتش بس به اجرا درخواهد امد که درادامه اقدامات دیگری نیز درپی خواهد امد :»ترکیه حق خواهد داشت که دربرابر هر نقض اتش بسی به عکس العمل دست بزند».

وی گفت اولین مسئولیت بعهده نیروهای سوریه خواهد بودکه «اتفاقیه سوچی را نقض کردند». وی تاکید کرد که «در پرتو وضعیت جدید مقررات تازه ای با ید وضع گردد».

اردوغان افزود»هدف اصلی ما درادلب برقراری ارامش است ، اما نظام دولتی سوریه میخواهد مارا درموقعیت اضطراری قرار بدهد» البته بقول خودش .

رئیس ترکیه اشاره کرد که روابط میان کشورش وروسیه تاریخی طولانی داشته وبه قرنها باز قبل میگردد وهمیشه براساس «همکاری بیسابقه ای استوار بوده واین رابطه امروزنیز میتواند درحل مشکلات ادلب وشرق فرات تاثیر داشته باشد»

توضیحات مترجم (1) بنظر میرسد مهمترین مواد توافقنامه ادامه مبارزه با تروریسم است که روسیه اصراردراجرای ان دارد، غالب تروریستهای شصت هزارنفری درادلب ازجمهوریهای مسلمان نشین روسیه هستند، امریکا واروپا وهمچنین خود ترکیه همیشه اصرار درحفظ اینها برای مبارزات اتی خود بر علیه روسیه داشتند. اما ترکیه دروضعیتی نیست ونخواهد بود که بتواند به این سیاست ادامه دهد، نه اوضاع جهانی وداخلی واقتصادی ترکیه هم این سیاست را بر نمیتابد.

(2)پایبندی به اصول استقلال وحفظ وحدت سرزمینی وسیادت سوریه وهمچنین عدم تضعیف مبارزه با تروریسم که بتوسط رهبران دوکشور پذیرفته وامضا شده است ، برای برقراری ارامش وهمچنین اطمینان دولت سوریه بسیاربسیار مهم است وروسیه تحت هیچ شرایطی نمیتواند ازاین موضوع عقب نشینی کند، زیرا سوریه واستقلالش برای امنیت ملی روسیه بسیار ضروری است.

(3) برعکس ادعای دروغین اردوغان ، تاریخ گذشته میان روسیه وترکیه همیشه با جنگ وناامنی همراه بوده وحتی چند هفته پیش اردوغان دردیدارش از اکراین مجددا از کریمه وتعلقش به ترکیه یاد کرد ، اما امروز فشارهای سیاسی واقتصادی، ترکیه را انچنان درتنگنا قرارداده است که مجبور است کوتاه بیاید وامیدی هم به بهبودی نمیرود.