پرش به محتوا

ماه: فوریه 2020

ویروس کرونای جدید و ویروس جنگ سرد جدید

مراکز خبری بزرگ، به جای قدردانی از تلاش‌های چین، بر انتقادات انحرافی در درون چین، و بزرگ‌نمایی آن برای طرح این ادعا تمرکر نموده اند که نظام چین– سوسیالسم دهشتناک– […]