نظری

روسها درمورد ادلب تصمیم قاطعانه گرفته اند…آیا ترکها تن درمیدهند؟ – شارل ابی نادر – احمد مزارعی

روسها درمورد ادلب تصمیم قاطعانه گرفته اند…ایا ترکها تن درمیدهند؟

نوشته سرگرد شارل ابی نادر، متخصص امور استراتژیکی نظامی

مترجم : احمد مزارعی، 22 فوریه 2020


از مذاکرات مشترک میان روسیه – ترکیه، که هفته گذشته در انکارا ، واخیرا اوائل این هفته درموسکو برگزارگردید ، مشخص بود که روسها تصمیم قطعی خودرا درمورد ادلب گرفته اند، موضعگیری روسیه درمورد حمایت ازعملیات گسترده نظامی ارتش عربی سوریه در شمال سوریه بسیار واضح وثابت بود ، وترجمان عملی این موضعگیری درمیدان عملیات نظامی نیزبسیارروشن بود بطوریکه احتمال هیچگونه شک وتردیدی دران دیده نمیشد: ارتش سوریه به خطوط ماقبل ازازادسازی دو شهرمعرت النعمان وشهر سراقب برنمیگردد ، ویا به خطوط قبل از ازادسازی اکثر روستاها وشهرکهای غرب حلب وادلب جنوب شرقی هم باز نخواهد گشت وهمچنین هیچ عقب نشینی از بند ذکر شده درقرارداد سوچی مبنی بر اینکه که باید جاده حلب دمشق (ام5) ، وحلب لاذقیه (ام4) ، به ارتش سوریه سپرده شود. واما نقطه مهمترکه شامل نقاط دیگری درقرارداد سوچی میشود این است که : واحدهای نظامی روسیه وظیفه دارند تا پایان مبارزه ارتش عربی سوریه برعلیه تروریسم به ارتش سوریه کمک کنند.

حتی تا یک روز پیش نقاط مذکور بمثابه نقاطی عملیاتی محسوب میشدند که دفاع ازانها وکمک به ارتش عربی سوریه بخشی از عملیات نظامی واحدهای روسیه به حساب میامد وهنگامی که کوشش شکست خورده ای از طرف تروریستهای مورد حمایت ترکیه برای استردادوتسلط بر شهرک نیرب که در شمال غربی سراقب وجوددارد انجام شد، واین منطقه بخشی ازنقاطی است که باید مورد حمایت واحدهای روسی قراربگیرد،لذا واحدهای روسی به کمک ارتش عربی سوریه شتافته وبا مورد هدف قراردادن روشن ودقیق جنگ افزارهای زرهی ترکیه بوسیله هواپیماهای سوخوی ، که بطور مستقیم ازتروریستها حمایت میکردند ، باعث کشته وزخمی شدن تعدادی از سربازان ترکیه گردید.

این تحول دراماتیک درمسیر عملیات زمینی اخیرارتش عربی سوریه ، که درزیر پوشش عملیات کمک وپشتیبانی متمرکز وموثر روسیه انجام میگیرد که در نتیجه ارتش سوریه توانست به پیشرفتهای بزرگی دست یافته ومناطقی بیشتر استراتزیک را از شمال سوریه با قدرت از سلطه تروریستها وحامیان ترکیه ای انها خارج کند وباعث ضرباتی مهم وبیسابقه ای به ترکیه گردد، البته ترکیه (اردوخانی)همچنان این شکستهارا انکار میکند ودردایره تهدیدهای خطرناکی بر علیه ارتش عربی سوریه حرکت میکند مبنی براینکه ازتش عربی سوریه باید از مناطقی که از اشغال تروریستها ازاد کرده است بیرون برود وبه حساب خودش ضرب الاجلی را هم مشخص کرده است که ارتش سوریه تا آن تاریخ باید ازمناطق مذکور خارج شود (که البته همچنان مدعی است که ضرب الاجل که البته تنها خودش تاریخش را میداند ،درحال نزدیک شدن است وبقول بابا طاهر عریان: همه وعده کری امروزوفردا نمیدونم که فردای تو کی بی. …؟؟؟)

درمقابل ، ارتش عربی سوریه همچنان بر امادگیهای خود برای ادامه عملیات نظامی میافزاید، وچندان به «صدای طبلهای توخالی شمال»بقول دکتر بشار اسد،وقعی نمیگزارد.

اما از تحرکات وفعل وانفعالات ارتش سوریه چنین برمیاید که با کمک پشتیبانی متمرکز نیروی هوائی روسیه وسوریه ، وظایف عملیاتی اینده به دوبخش تقسیم شده است ، یکم تکمیل نمودن ازادی شهرکهای غرب حلب تا منطقه اتارب ، داره عزه ورسیدن تا دو شهرک دانا و سرمدا . وقسمت دوم ازادسازی کامل جاده بین المللی (ام 4) ، ویا حلب – لاذقیه ، که ازشهرکهای نیرب ، اریجا، جسر الشغوروروستاهای لاذقیه . وبعید بنظر نمیرسد که از دومحور فعلی بسوی محور سوم بسوی روستاهای ادلب جنوبی درمنطقه کفر نیل بسوی جسر الشغور از طریق گذرکردن از منطقه سهل الغاب حرکت کنند.

درمقابل این سردرگمی ودرعین حال انکار غیر واقعی ترکیه از واقعیات ، هیچ امکانی برای ترکیه وجود ندارد مگر اینکه انچه را که تا کنون اتفاق افتاده بپذیرد. ترکیه پس از اینکه بنا به یک تفاهم اجباری با روسها در منطقه شرق فرات مستقر گردید وبیک نوار مرزی بسنده کرد واین بسیار با انچه که دررویا میپرورانید فاصله داشت. اما پس ازانکه نگاه بین المللی ، بویژه روسیه واروپا بر سیاست ترکیه درلیبی نظر افکند ودرهمین زمان یک کشتی حامل اسلحه ترکیه که محموله خودرا از شمال سوریه بارگیری کرده بود که برای تروریستها اسلحه منتقل میکرد، دربندر طرابلس لیبی مورد بمباران قرارگرفت وباعث شد تا «دم خروس» سیاستهای تروریستی اردوخان اشکار شود ، اکنون بنظر میرسد که یک هماهنگی بین المللی وبیشتر اروپائی درنظر دارد ورود اسلحه وتروریستها ی ترکیه را به لیبی منع کند ،، این هماهنگی البته هنوز کاملا تکمیل نشده است (1)

از طرفی دیگر وبا تغییرات بزرگی که درمیدانهای جنگی شمال سوریه به تحقق پیوسته است وامید به دستاوردهای بیشتری دراینده میرود ، امری که توانمندیهای ارتش عربی سوریه وهم پیمانانش وموضعگیری قاطع روسیه دردفاع از از پیروزیهای فعلی واینده سوریه را نشان میدهد، همه اینها نشاندهنده ان است که ترکیه دراین جنگ شکست خورده ویا درمسیر شکست خوردن است وبه انجا منجر خواهد شد که تمام برگهای سوریه ای ترکیه سوخته خواهد شد.

ازاینجا میتوان متوجه شد که درمقابل ترکیه تنها راه باقیمانده این است که با روسها وایرانیها تفاهم کند ، وبنظر میرسد که انها این موضوع را فهمیده اند ومیتوان درخلال این تصریحات به این وضعیت تازه پی برد:

یکم : اینکه سخنگوی وزارت دفاع ترکیه ، خانم شبنم اکتوب، این اخباررا که ترکیه درصدد است سیستم دفاعی پاتریوت امریکا را درترکیه بکار بگیرد تا بر علیه تهاجمات سوریه استفاده کند، نفی نموده ، بطوریکه وی به خبرنگار «اسپونتیک» اظهارداشت که این خبر صحیح نیست.واین بمعنی پیامی دوستانه وارام بخش برای روسها میباشد.

ودوم: درخلال گفته وزیر خارجه ترکیه مولود جاویش اوغلو در مصاحبه با کانال خبری «تی ار تی»ترکیه » ما باروسیه درمورد وضعیت درسوریه نزدیکیهائی درمذاکراتمان داریم که البته درسطح مطلوبی نیست ، اما ما این مذاکرات را درمورد ادلب فشرده تر ادامه خواهیم داد» همچنین پیامهای دوستانه دیگری نیز میان انها ردو بدل شده است.پایان

یک – زیرنویس : ترکیه درلیبی به گروه وفاق کمک میکند که برعلیه حفتر همپیمان اروپائیها وروسیه به جنگ بپردازند.ارسال اسلحه وبیش از چند صد تروریست جبهه نصره وترکستانیها به لیبی درحقیقت جنگ تروریستی بود که ترکیه درنظر داشت برعلیه اروپائیها وروسیه به راه بیندازد که روسیه واروپائیها متوجه شدند وروسیه نیز با جدیت بیشتری در سوریه به کمک ارتش عربی سوریه شتافت و…/