گوناگون

آمریکا بیش از پیش به سوی نظامی گری پیش می رود – مانلیو دینوچی – حمید محوی

trump_war


گاهنامۀ هنر و مبارزه

22 فوریه 2020

آیندۀ ایالات متحدۀ آمریکا

بیش از پیش به سوی نظامی گری پیش می رود

مانلیو دینوچی

روزنامۀ المانیفستو، روزنامۀ حزب کمونیست ایتالیا

مرکز پژوهشهای جهانی، 18 فوریه 2020


معرفی «بودجه برای آیندۀ آمریکا» از سوی دولت ایالات متحدۀ آمریکا اولویتهای دولت ترامپ در ترازنامۀ فدرال برای سال مالیاتی 2021 را نشان می دهد ( که از اول اکتبر امسال آغاز می شود ).

پیش از همه کاهش مخارج اجتماعی را می بینیم : برای مثال، کاهش %10 برای بخش بهداشت و خدمات انسانی. در حالی که مقامات بهداشتی اعلام کرده اند که فقط گسترش گریپ در ایالات متحده از اکتبر تا فوریه یک جمعیت 10000 نفری از جمعیت 330 میلیونی ایالات متحده را به کام مرگ کشانده است. رسانه ها این موضوع را به سکوت برگزار کردند، در حالی که همین رسانه ها برای 1770 قربانی ویروس کورونا از جمعیت 1،4 میلیاردی در چین که قادر بود با اقدامات استثنائی خسارات این بیماری همه گیر را محدود کند، در سراسر جهان زنگ خطر را به صدا درآودند.

نمی توانیم نسبت به اهداف واقعی اردوی تبلیغاتی آزار دهنده که روی هر چیز چینی سایۀ وحشت می افکند مظنون نباشیم، در مورد انگیزۀ بودجۀ ایالات متحدۀ آمریکا، می خوانیم که « آمریکا در مقابل خود با چالش دولت ملتهای رقیب به ویژه با چین و روسیه روبرو می باشد

چین متهم است که « با سلاح های سایبری علیه ایالات متحده و هم پیمانانش جنگ اقتصادی به راه انداخته » و « می خواهد منطقۀ هندآرام را به نفع خود بیاراید، و این روند برای امنیت و منافع اقتصادی ایالات متحدۀ آمریکا خطرناک است». برای این که « منطقه از نفوذ شرورانۀ چین آزاد شود» دولت ایالات متحدۀ آمریکا 30 میلیون دلار تأمین مالی برای « مرکز بسیج جهانی برای مقابله با تبلیغات و تحریف چینی ها» در نظر گرفته است. در چارچوب « رقابت استراتژیک فزاینده»، دولت ایالات متحدۀ آمریکا اعلام کرده است که « بودجه برای تأمین مالی برنامه هائی که برتری جنگی ما نسبت به چین، روسیه و دیگر رقبای ما را افزایش می دهد اولویت قائل می شود

به همین علت رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که « برای تضمین امنیت داخلی و گسترش منافع ایالات متحدۀ آمریکا در خارج، بودجۀ من 740،5 میلیارد دلار برای دفاع ملی در نظر گرفته است» (در حالی که به بخش بهداشت و خدمات انسانی 94،5 میلیارد دلار تعلق می گیرد).

بودجۀ نظامی شامل 69 میلیارد دلار برای عملیات جنگی در فرا دریاها، بیش از 19 میلیارد دلار برای 10 رزم ناو و 15 میلیارد دلار برای 115 شکاری اف 35 و هواپیماهای دیگر، 11 میلیارد دلار برای توانمند سازی سلاح های زمینی.

برای برنامه های علمی و فنی پنتاگون 14 میلیارد دلار که به گسترش جنگ افزارهای هایپر سونیک و انرژی مستقیم، سامانه های فضائی و نسل پنجم ارتباطات سّیار سلولی (شبکۀ G5) اختصاص خواهد یافت.

این نمونه ها بخشی ست از فهرست طولانی مخارج (با پول عمومی) که شامل کل پیشرفته ترین سامانه ها و سلاح ها می شود، با منافع عظیم برای لاکهید مارتین و دیگر صنایع نظامی.

به بودجۀ پنتاگون هزینه های متنوع دیگری با خصوصیات نظامی در بودجۀ بخش های دیگر اضافه می شود. در سال مالیاتی 2021 بخش انرژی 27 میلیارد دلار برای حفظ و مدرنیزاسیون انبار اتمی دریافت خواهد کرد. بخش امنیت ملی 52 میلیارد دلار برای سرویس مخفی خود دریافت خواهد کرد. بخش مربوط به امور رزمندگان قدیمی 243 میلیارد دلار (%10 بیشتر از سال 2020) برای نظامیان بازنشسته دریافت خواهد کرد.

با احتساب امور یاد شده و فراتر از آن، مخارج نظامی ایالات متحدۀ آمریکا در سال مالیاتی 2021 از 1000 میلیارد دلار عبور خواهد کرد. مخارج نظامی ایالات متحده در واقع نقش موتور برای دیگر کشورها خواهد داشت که البته در سطح بسیار نازلتری قرار می گیرند. با احتساب مخارج نظامی ایالات متحده 3 تا 4 برابر بیشتر از مخارج نظامی چین و بیش از 10 برابر مخارج نظامی روسیه است.

بر این اساس کاخ سفید اعلام کرد که « بودجۀ نظامی آمریکا فرادستی این کشور را در بخش جنگ تضمین می کند : نیروی هوائی، زمینی، دریائی، فضائی و سایبرفضائی» و با اعلام این گزارش که ایالات متحده به زودی در دو سایت قادر به تولید 80 کلاهک اتمی جدید در سال خواهد بود.

«آیندۀ آمریکا» می تواند به معنای پایان جهان باشد.

Manlio Dinucci


 منبع اصلی :

https://www.mondialisation.ca/lavenir-des-etats-unis-damerique-de-plus-en-plus-arme/5641777

https://ilmanifesto.it/il-futuro-dellamerica-sempre-piu-armato/ 

ترجمۀ حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه. پاریس 22 فوریه 2020