رسانه ها

درباره گذشته حزب توده – احمد مزارعی

tudeh_hezb


درباره گذشته حزب توده

ahmad_mazareieاینکه حزب توده توانست طیف بسیار گسترده ای ازنیروهای ملی، سوسیالیست ومیهنپرست را دردوره مذکوربخود جلب کند به این دلیل بود که بعد از شکست حزب کمونیست حیدر عمواغلی ویا ضربات سهمگین دوره ارانی وکلا جنبش ملی بعد از مشروطه کسی ، گروهی ، سازمانی و…/ نتوانسته بود محملی باشد که بتواند همه ان ارمانهای سرکوب شده دوره مذکوررا درخود جا بدهد من شکی ندارم که مثلا اگر عارف قزوینی وپروین اعتصامی ویا میزاده عشقی و…./هم تا دوره ازادیهای ملی زنده میماندند بخش اعظمشان به حزب توده میپیوستند، حز ب توده انچنان اساسنامه مقبولی تهیه کرد که بشود همه نیروهای ملی میهندوست زنان ازادیخواه زحمتکشان طیف بسیار بسیار گسترده معلمان وفرهیختگان را بخود جلب کند. همه متفکران ادبا شعرا هنرمندان تاتریستها سینماگران و…/ همه توده ای بودند بدون اینکه ملزم باشند «کمونیست» گردند . مایه ولایه انفجاری بزرگ فکری که از بعد از مشروطه کوچکخان پسیان لاهوتی و…/بررویهم انباشته شده واماده انفجار بود با چاشنی ترقیخواهانه حزب توده منفجر وبیکباره هزاران ودهها هزار مردو زن وجوان تحصیلکرده ودانشجو وخیل عظیم کارگران به میدان مبارزات حزبی وارد شدند. درایندوره حزب توده حتی برای بیسوادان کلاسها درس سیاسی راه انداخته بود که کادرهای حزبی میرفتند درمدرسه ویا منازل اقتصاد سیاسی وتاریخ جنبش کارگری ویا تاریخ جنگ جهانی اول ودوم را به زبانی ساده

به انها میاموختند. کارگر بیسوادی بروجردی را درابادان بنام اصغر گودرزی میشناختم که کلاسهای بیسوادان حزبی را به پایان برده وتسلط فراوانی بر تاریخهای معاصربا تحلیل مارکسیستی داشت ،اصغر درمیان کارگران به «اصغرکمونیست»معروف بود، البته بنا به مخفی کاری کمونیست را درمیان خودیهایشان بکار میبردند.. پینه دوز دیگری درخیابان امیری ابادان میشناختم که دوره کلاسهای بیسوادان را بوسیله کادرهای حزب توده از سر گذرانیده وهرروز تعدادی افراد معمولی را بدور خود جمع وبرای انها تاریخ مبارزه کارگری وکمونیستی را به زبان ساده خودش وانها توضیح میداد ، خودم قبل ازان طرفدار حزب «باهماد ازادگان » متعلق به کسروی بودم ولی با اشنائی به ادبیات نوین مارکسیستی به اینان پیوستم.درشیراز نیز تعدادی درشهر وروستا میشناختم که ارتباط دور ونزدیک خودرا با سیاستهای حزبی حفظ کرده بودند. هم اکنون به فکر افتادم که بروم وشاید پیدایشان کنم وتوحدیث مفصل بخوان ازاین مجمل.پاینده باشید.

خطری که ایران را تهدید میکند.

خطری که ایران را تهدید میکند ، سیاستها نیولیبرالی وخصوصی سازیها وهمچنین ابعاد وسیع گسترده اختلاسها وسرکوبها ی مردم بویژه جوانان ، بیکاری وحشتناک وورود بنجلهای گوناگون ومضر خارجی که هرروز بخشهای تازه ای از تولید داخلی را میخواباند وبر لشکر عظیم فقرا، ناامیدان ، درجامعه میافزاید. ابعاد اختلاس وهم اکنون مسابقه سبعانه به اصطلاح انتخابات که هدف منتخبان تنها غارتهای تازه ای از اموال عمومی است وقتی کاندیدی صدها ملیارد تومان خرج میکند تا به مجلس راه یابد معلوم است که چه اهداف شوم وضد مردمی را دنبال میکند. این سیاست از طرف دوجناح اصولگرا واصلاح طلب با سرعت وشدت دنبال میشود ، همین دوهفته پیش بود که سایت تسنیم خبرداد که شرکت ایران خودرو را به دونفر فروخته اند باید منتظر بود که چند هزار نفر بزودی شامل تعدیل ساختاری دستورات بانک جهانی شوند.امریکا واسرائیل وهمه غرب ارام ارام بنیه جامعه را ازدرون تهی میکنند ودولت نیز با نزدیک شدن بحران ترفندهای تازه سرگرم کننده ای را میتراشد تا «ازاین ستون تا ان ستون فرج است».البته این یکطرف قضیه است نباید شک داشت که جنبشهای اجتماعی نیز رو به گسترش میرود وخواهد رفت، سرکوب تا حدی میتواند موثر واقع شود ولی با تجربیات عظیمی که در بطن مبارزات اجتماعی نهفته است ، باید منتظر تند بادهای اتی بود، درمساله بنزین بیکباره صدها هزار نفر از «عوامل امپریالیسم» یکشبه به خیابانهاریختند بقول «دکتر حسین راغفر» درشورش قبلی وبعد از سرکوب مردم به خودسوزی روی اوردند ولی درخیزش اخیر اینبار مردم خودسوزی نکرده بلکه به «پمپ بنزین سوزی» روی اوردند:

طپیدنهای دلها ناله شد اهسته اهسته

رساتر چون شود این ناله ها فریاد میگردد

زاشک واه مردم بوی خون اید

که اهن را دهی گراب واتش دشنه فولاد میگردد

زبیداد فزون اهنگری گمنام وزحمتکش

علمدار وعلم چون کاوه حداد میگردد

۱ دیدگاه

 1. عارف says

  جدا هدف این نوشته چه بود؟ جملات معنی داشتند. ولی نوشته سر و ته نداشت و عنوان با مضامین نمی خواند و به ویژه اصلا نفهمیدم سر عنوان خطری که ایران را تهدید میکند چه ربطی به عنوان اصلی نوشته دارد.
  بعد هم نوشته با عنوان درباره گذشته حزب توده، کلا ۱۵ خط. آخر نمی شود که !!!
  انشای کلاس سیکل هم از این بیشتر میشد.
  به هرحال تشکر بابت تلاشی که کرده بودید.

  دوست داشتم

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.