رسانه ها

بیانیه سفارت چین علیه مطبوعات نژادپرست آلمانی

بیانیه رسمی سفارت جمهوری خلق چین در آلمان در مورد اظهارات نژادپرستانه برخی از رسانه‌های آلمانی

در چند روز گذشته انسان های زیادی در سراسر جهان همدردی و همبستگی خود را با جمهوری خلق چین در راه مبارزه با اپیدمی ویروس جدید کرونا ابراز کردند.

با وجود این ما همچنان شاهد این واقعیت هستیم که رسانه هایی که خود را متعهد به انعکاس عینی و عقلانی واقعیت ها می دانند، اما از انتشار بیانیه های نژادپرستانه و انتشار انعکاس گرایشات خارجی ستیزانه به ویژه علیه چینی‌ها نه تنها هراسی به خود راه نمی دهند، بلکه حتی به گسترش آن نیز می‌پردازند.

شیوع بیماری اپیدمی نباید بهانه ای برای تحقیر همنوعان و خارجی ستیزی باشد، از این مهمتر آزادی رسانه‌ای و مطبوعات نباید به عنوان وسیله‌ای برای دامن زدن به احساسات ضد خارجی و نژادپرستانه در جامعه آلمان مورد سوء استفاده قرار بگیرد

ما بسیار خوش وقتیم که نه تنها فقط چینی ها بلکه بسیاری دیگر از شهروندان آلمانی و خوانندگان این رسانه ها نیز  رفتار غیر اخلاقی رسانه های مذکور را مورد انتقاد قرار داده و خشم خود از نوشته ها ابراز داشته اند و آنها از رسانه ها می خواهند که اجازه ندهند که از شیوع یک بیماری اپیدمی برای جا انداختن گرایشات نژادپرستانه در این کشور سوء استفاده شود.

چین مردم آلمان را فرا‌میخواند كه چشم خود را نسبت به چنین تحولاتی نبندند ، و همچنین ما امیدواریم كه رسانه ها در آینده روشی معقول و منطقی در پیش گرفته و به جای ادامه سیاست تحریک و گسترش وحشت ، نسبت به مسئولیت های مطبوعاتی و اخلاقی خود آگاه باشد. در دنیای گلوبالیستی امروز ، سرنوشت همه کشورها بهم ارتباطی مستقیم دارد ، همانطور که در این مورد مشخص که به بهداشت عمومی مربوط است مشاهده میشود، این ارتباط بخوبی قابل لمس است. این چالش بسیار بزرگی است که همگان دست در دست هم و متحد نه‌تنها برعلیه گسترش این اپیدمی مبارزه کنیم، بلکه میبایستی مبارزه متحدی را نیز علیه این «ویروس سیاسی» نیز به پیش ببریم