رسانه ها

خسرو صادقی بروجنی روزنامه‌نگار و پژوهشگر فقر به ۸ سال زندان محکوم شد

به گزارش خبرگزاری های داخلی ایران ‌خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر فقر و کار و رفاه اجتماعی در دادگاه انقلاب، مجموعا به هشت‌سال زندان محکوم شده است. از این حکم هشت‌ساله، پنج‌سال قابل اجراست.

این حکم فعلا بدوی است و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد.

صادقی بروجنی در این رابطه گفت: حکم دادگاه امروز به دستم رسیده است.

خسرو سالهای زیادی را صرف تحقیق و بررسی و انتشار ریشه‌ها و عوامل فقر و گسترش تنگدستی در جامعه ایران کرده و برای بسیاری از مطبوعات و روزنامه های رسمی ایران و خبرگزاری های داخلی مطالب تحقیقی منتشر کرده است، برجستگی کارهای خسرو ترکیب کردن نگاه تیزبینانه و هوشمندانه یک خبرنگار با نگرش علمی یک محقق در مطالبش است.

بر کسی پوشیده نیست که خسرو در مسیر فعالیت‌های مطبوعاتی اش بسیاری از صاحبان زر و زور را با نگاه انتقادیش آزرده است اما این وظیفه هر خبرنگار و محقق با وجدان است.

او همیشه منطقی، واقع بین و مستقل مانده و در برابر هجمه رسانه‌ای امپریالیسم و تحریم‌ها آنها علیه مردم وطنش ایستادگی کرده و از هوچی گری، افراط و تفریط بی محتوا و بی مورد پرهیز کرده.

محکومیت خسرو بسیار ناعادلانه و با هدف ایجاد هراس برای خبرنگارانی صورت میگیرد که قلم و توانائی شان را در در خدمت زحمتکشان قرار داده ‌اند و به جای رها کردن مردم و خاکشان و مهاجرت در کنار آنها علیه تحریم ها و تهدیدها ایستاده‌اند.

زندانی کردن خسرو صادقی بروجنی روزنامه نگار بی صدایان شرم آور است، جای مدافعان حقوق کودکان کار زندان نیست، این حکم ناعادلانه است، آنرا لغو کنید!