رسانه ها

«همه چیز متلاشی شد»

«معامله قرن» درپی وحشت ازمقاومت ملل منطقه مرده به دنیا امد

رسانه های تبلیغاتی اسرائیل درمورد تصمیم «اتحادیه کشورهای عربی»

«همه چیز متلاشی شد»


درمقابل نامه ای که ترامپ برای رهبران کشورهای عربی فرستاده بود تا نه فقط از برنامه «معامله قرن» حمایت کنند ، بلکه با تمام توانشان از این برنامه دفاع کنند.

همه این امیدها وبرنامه ریزیهای اسرائیل وامریکا بیکباره درهم ریخت ومتلاشی شد.زیرا همه وزرای خارجه کشورهای عربی متحدانه با حمایت از عباس ابو مازن ، مخالفت خودرا با برنامه «معامله قرن» اعلام داشتند وانرا نپذیرفتند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اسرائیل :

تصمیم اتحادیه کشورهای عربی در مخالفت با «معامله قرن»ضربه سختی به ما وبه دپلوماسی امریکا بود

تحلیلگر امور کشورهای عربی در کانال دوازده اسرائیل ، امروز شنبه :

مخالفت با برنامه ترامپ «ضربه تلخ وخرد کننده ای برای دپلوماسی امریکا به حساب میاید»

سپس این تحلیلگر میپرسد: چرا این اتفاق افتاد؟ وخود پاسخ میدهد به علت فشار ایران وترکیه وترس رهبران عرب از افکار عمومی مردم کشورهای خود.

ابومازن نیز تهدید کرده بود که در صورت همکاری حاکمان عرب با ترامپ واسرائیل ، خیانتهای این حاکمان را درمقابل ملل عرب افشا خواهد کرد.