رسانه ها

نشریات غربی و «ویروس کرونا»

virus_corona


نشریات غربی و بحران «ویروس کرونا»  – خسرو صدری

نشریه آلمانی Tages Anzeiger در شماره 29 ژانویه :

«چین (با ویروس کرونا) چرنوبیل خود را تجربه می کند!

بسیاری از چینی ها با توجه به گسترش «ویروس کرونا» به حکومت خودو مدیریت بحران آن بدبین هستندمقایسه با چرنوبیل پکن را عصبی می کند. آن ها میترسند که مانند مسکو قدرت را از دست بدهند

از این مقاله و ده ها نظیر آن در کشورهای غربی، بوی رضایتی شیطانی و غیر انسانی قابل استشمام است. این ها همانگونه که شکستن کمر شوروی زیر حادثه چرنوبیل رادر خفا جشن گرفتند. وهمانطور که همین چند روز پیش از سقوط هواپیمای اوکرایینی به وجد آمدند، این بار هم آن گونه که معلوم است از نفس افتادن رقیب «ژئوپولتیک» زیرفشار «کرونا» را به انتظار نشسته اند. اشکی هم اگر میریزند تمساحی است.

این که نیروگاه چرنوبیل در اثر خرابکاری دچار حادثه شد، البته اثبات شدنی نبود. شوروی ها اگر دلایلی هم در این مورد داشتند، آن زمان در سال 1986 توان رو کردنش بر علیه جلادی که با شمشیر خون چکان بالای سرشان رجز می خواند، را دیگرنداشتند. آن ها ولی حدود 3 سال قبل ازآن شیوع «ایدز» را به آزمایشات سرویس های امنیتی آمریکا بر روی زندانیان و از کنترل خارج شدنش، نسبت دادند.

رسانه های اصلی غربی هیچ یک از افشاگری های غیرقابل کتمان و مستندی را که بسیاری از کارشناسان در مورد جعلی بودن روایات رسمی از حادثه 11 سپتامبر بیان داشتند، منعکس نکردند. در مورد «ویروس کرونا» که تا همین امروز ده ها قربانی گرفته و میلیارها دلارخسارت مالی به بار آورده ،با این که مشاور نخست وزیر مالزی و نایب رئیس دومای روسیه ، آن را جنگ بیولوژیکی بر علیه چین نامیده اند، ولی مدارک مستندی تاکنون ارائه نشده است.

آنچه به حدس و گمان ها در مورد عاملیت آمریکا در چنین مواردی کمک می کند، اقدامات مشابه دیگری است که دولت این کشور قبلا انجام داده و رد پا و اسنادش آشکار شده است. برای نمونه: اوباما در سال 2010 بخاطر آن که آمریکا در دهه 40، در پی سرنگون کردن دولت ملی گواتمالا، از مردم این کشور به عنوان خوکچه های آزمایشگاهی استفاده و هزاران نفر را به سوزاک و سفلیس مبتلا کرده است، از آن ها عذر خواهی می کند.(بی بی سی فارسی. 1 اکتبر2010.).

بنابراین بدبینی به سیاست های آمریکا نه آن گونه که رسانه های طرفدارش می گویند، ناشی از «توهم توطئه» بلکه عین واقع بینی است. این رسانه ها هنوز گمانه زنی متضاد با روایت رسمی از قتل ج.اف.کندی را نتیجه «تئوری توطئه» می دانند.

خسرو صدری