پرش به محتوا

بیانیه جبهه خلق درباره معامله قرن

jebhe_khalgh_baraye


جبهه خلق برای آزادی فلسطین:

اعلامیه درمورد مرگ مرحله قرارداد اسلو و اولویت برای مقابله با «معامله قرن»

اطلاعیه مطبوعاتی

مترجم: احمد مزارعی، 28 ژانویه 2020


جبهه خلق برای آزادی فلسطین: اعلامیه درمورد مرگ مرحله قرارداد اسلوواولویت برای مقابله با «معامله قرن»

جبهه خلق برای ازادی فلسطین ، عموم ملت فلسطینی را درسرزمین فلسطین ودرسایر مناطق پراکنده جهان دعوت به سازماندهی وگردهما ئیهای همه جانبه مینماید تا درجهت مقابله با «معامله قرن»وراههای به شکست کشانیدن وساقط کردن ان اقدامات عاجل به عمل اورند.

felestin_1395

جبهه خلق همچنین رفقا وطرفداران خودوهمه سازمانها وشعبه هایشان درمیهن فلسطینی وخارج ازان را دعوت مینماید که بمثابه نوک پیکان حمله ودرمقدمه صف مبارزه با توده های مردم درهم امیزند وبر ضد معامله قرن وهمه برنامه های سازشکارانه ویا برنامه های عادی سازی روابط با اسرائیل دست دردست وشانه به شانه با پیشگامان ملتمان درهمکاری با نیروهای مبارز ملی واسلامی درهمه فعالیتهای ملی شرکت کرده وبا معامله قرن به مبارزه ومقاومت دست زده از جمله به درگیریهای خیابانی با نیروهای اشغالگردر مناطق مرتبط بپردازند.

جبهه خلق تاکید ورزید که کوشش درجهت باز گرداندن وحدت ملی بر اساس توافقات اجماع ملی درگذشته، میطلبد که همگان به یک گردهمائی عاجل ملی اقدام نموده تا بر روی یک برنامه ودیدگاه تازه ملی برای مقابله با تهدیدات موجود درمرحله فعلی ودر مقدمه ان مبارزه برعلیه معامله قرن توافق، ومبارزه خودرا پیش ببریم.

جبهه خلق اصراردارد که مهمترین گام که برای مقابله با معامله قرن اولویت دارد، اعلان سلطه فلسطینی وبطور جدی وپایانی ، مرگ مرحله قرارداد اسلو برای همیشه ومتوقف ساختن هرگونه همکاری واتفاقیه ها والتزامات امنیتی واقتصادی با رژیم صهیونیستی ودر مقدمه انها هماهنگیهای امنیتی وپروتکل اقتصادی پاریس ، لغو اعتراف به کیان صهیونیستی، ومتوقف ساختن هرگونه دستگیریهای سیاسی وتحت تعقیب قراردادن وپیگیری کردنهای امنیتی نیروها میباشد . اینها میتواند شروع مثبت ، مفید ومهمی باشد ونشان دهد که سلطه فلسطینی درمقابله با معامله قرن جدیت دارد.

جبهه خلق برای آزادی فلسطین

اداره تبلیغات مرکزی

28/1/2020

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: