رسانه ها

بیانیه پیرامون نقشه آمریکا برای مسألۀ فلسطین

منبع: شبکه همبستگی

تارنگاشت عدالت


بیانیه دفتر مطبوعاتی حزب کمونیست یونان پیرامون نقشه ایالات متحده برای مسألۀ فلسطین

حزب کمونیست یونان نقشه ایالات متحده را برای مسألۀ فلسطین، که به دروغ به مثابه «معامله قرن» توصیف می‌شود، محکوم می‌نماید. این نقشه نه فقط یک دولت مستقل فلسطین را تضمین نمی‌کند، بلکه اشغال اسراییلی را دائمی نموده از آن حفاظت می‌کند.

نقشه تصریح می‌کند:

● بیت‌المقدس به مثابه «پایتخت تقسیم ناپذیر اسراییل» به حکومت اسراییل داده شود.

● دره اردن، که قلب ۳۰ درصد از ساحل غربی است، و منطقه شمال بحرالمیت به اسراییل داده شود.

● شهرک‌های یهودی‌نشین و هزاران شهرک‌نشینی که در اراضی فلسطین نیروهای اشغالگر بشمار می‌آیند ابقاء شوند.

این یک تحول بسیار خطرناک، و بخشی از نقشه امپریالیستی است که ایالات متحده برای ترتیبات غیرقابل پذیرش در منطه علیه خلق‌ها طرح کرده است.

ما اکنون باید همبستگی با خلق فلسطین را تقویت نماییم.

● برای پایان دادن به اشغال اسراییلی و یک دولت مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷، با شرق بیت‌المقدس به مثابه پایتخت آن.

● برای برچیده شدن شهرک‌های یهودی نشین و اخراج شهرک‌نشین‌ها، و بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌های خود.

● برای آزادی همه زندانیان سیاسی فلسطینی از زندان‌های اسراییل.

دولت‌های یونان، دولت کنونی دمکراسی نو و دولت پیشین سریزا، در تقویت همکاری استراتژیک با دولت آدمکش اسراییل، و همچنین عدم حرکت در جهت برسمیت شناختن ضروری یک دولت مستقل فلسطین، علی‌رغم تصمیم متفق‌القول پارلمان یونان، مسئولیت مشترک دارند.

دفتر مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان