رسانه ها

حمله دوباره حوثی‌ها به آرامکو

mohamed_bin_salman_saudi_arabia_sw

حوثیهای یمنی(انصارالله) اعلام نمودند که مجددا شرکت ارامکو ، دوفرودگاه ویک پایگاه نظامی را درجنوب عربستان بمباران کرده اند

بغداد ، روزنامه «مسله»

مترجم:احمد مزارعی،29 ژانویه 2019

جماعت «انصارالله»حوثی دریمن امروز چهارشنبه ، اعلام نمودند که تهاجم گسترده ای را درعمق عربستان بر علیه اهدافی به اجرا دراورده اند که شامل مراکز نفتی ارامکو عربستان ، دوفرودگاه ویک پایگاه نظامی میگردد.

سخنگوی نیروهای مسلح حوثیها دربیانیه صادره چنین اورده اند:

درپاسخ به تشدید بمبارانهای اخیرهوائی ائتلاف به رهبری عربستان ، قدرت موشکی وسلاحهای نیروی هوائی یمن ، عملیاتی مهم وموثر را برعلیه مراکز نفتی ونظامی عربستان به اجرا دراوردند.

دربیانیه ارتش یمن امده است که تاسیسات نفتی شرکت ارامکو درمنطقه جاران ودوفرودگاه ابهی وجاران وهمچنین پایگاه نظامی «خمیس مشیط» واهداف حساس دیگری درعمق عربستان بوسیله تعداد زیادی از موشکها وهواپیماهای بدون خلبان یمنی درهم کوبیده شده اند.

دولت عربستان تاکنون اطلاعیه ای دراینمورد منتشر نکرده است

شرکت ارامکو نیزتاکنون ازدادن هرگونه توضیح ویا تحلیلی دراینمورد خودداری کرده است.