گوناگون

دفاع از هر وجب خاک ميهن!

venezuela_09


در ونزوئلا علاوه بر نیروهای مسلح سنتی، «ميليشيای ملی بولیواری ونزوئلا» نیز برای مقابله با ضدانقلاب در داخل و از خارج وجود دارد. بدين خاطر در تاریخ ۱۳ آوریل سال ۲۰۱۹، روز ميليشيای ملی بولیواری، ريیس‌جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو، از مجمع ملی مؤسسان، ستاد کل و کمیسیون نظامی خواست تا کلیه سازوکارها را در جهت تقویت نیروهای مسلح ملی بولیواری بهبود بخشيده و ميليشيای ملی بولیواری (BM) را نيز به عنوان یک مؤلفه مکمل در قانون اساسی به شمار آورند.


منبع: عصر ما

نويسنده: کارولوس ویمر- * کارولوس ویمر دبیر بین‌المللی حزب کمونیست ونزوئلا است.

تارنگاشت عدالت

ميليشيای ملی بولیواری در ونزوئلا نقش مهمی در دفاع ملی ایفاء می‌کند

 ميليشيای ملی بولیواری در ونزوئلا

«National Bolivarian Militia of Venezuela»


معیار پذیرش: سن بين ۱۸ تا ۶۰ سال، تابعیت ونزوئلا، رفتار خوب، اخلاق، احساس میهن‌دوستی و انضباط است.


در ونزوئلا علاوه بر نیروهای مسلح سنتی، «ميليشيای ملی بولیواری ونزوئلا» «National Bolivarian Militia of Venezuela» نیز برای مقابله با ضدانقلاب در داخل و از خارج وجود دارد. تا چه اندازه مسلح کردن مردم در برابر حملات امپریالیستی اهميت دارد، خود را در حمله آمریکا به پاناما در سال ۱۹۸۹/۹۰ نشان داد.

سؤال اصلی هر انقلابی بدون شک مسأله قدرت دولتی است. اين‌که کدام طبقه قدرت را در دستان خود بگيرد، تعيين کنندۀ همه چيز است. … از مسألۀ قدرت دولتی نه می‌توان طفره رفت و نه می‌توان آن‌را به کنار گذارد، چرا که این مسألۀ کلیدی همه چیز را در پيشرفت انقلاب، در سیاست داخلی و خارجی آن تعیین می‌کند. (یکی از مسائل اساسی انقلاب؛ و. ای. لنین، سپتامبر ۱۹۱۷)

بدين خاطر در تاریخ ۱۳ آوریل سال ۲۰۱۹، روز ميليشيای ملی بولیواری، ريیس‌جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو، از مجمع ملی مؤسسان (ANC)، ستاد کل و کمیسیون نظامی خواست تا کلیه سازوکارها را در جهت تقویت نیروهای مسلح ملی بولیواری بهبود بخشيده و ميليشيای ملی بولیواری(BM)  را نيز به عنوان یک مؤلفه مکمل در قانون اساسی به شمار آورند.

ميليشيای ملی بولیواری(BM)  بخشی از نیروهای مسلح ملی بولیواری (FANB) است که به وسيلۀ ريیس‌جمهور سابق هوگو چاوز تأسیس شده و از غیرنظامیان ذخیره، مأمورین سابق ارتش و افسران تشکیل شده است.

این جوان‌ترین و در عين‌حال بزرگ‌ترين بخش (۳٫۲۹۰٫۰۰۰ عضو در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹) از نیروهای مسلح است. این ميليشيا از شهروندانی تشکیل شده است که داوطلبانه وظایف دفاع یکپارچه ملت را مطابق اصل مسؤولیت مشترک بین دولت و جامعه مدنی انجام می‌دهند. اعضاء می‌بايست در فرماندهی عمومی ميليشيا ثبت شده و تحت امر و رهبری وی باشند. این ميليشيا بايد نیروهای مسلح بولیواری را در دفاع یکپارچه از کشور در جهت تضمين استقلال و حاکمیت آن، تکميل کند.

شبه‌نظامیان خلق وظيفۀ سازماندهی، تجهیز و آموزش واحدها و ايجاد ارتباط پيوسته بین نیروهای مسلح ملی بولیواری و خلق ونزوئلا را در جهت تضمين دفاع از ملت بر عهده دارند.

فرماندهی کل نیروهای ميليشيا از دو لایه تشکیل شده است: ذخیره ملی که متشکل از کلیه شهروندان ونزوئلايی است که در خدمت سربازی فعال نیستند و یا خدمت نظامی را به اتمام رسانده اند یا داوطلبانه به يگان‌های ذخیره می‌پیوندند. و خود ميليشيا، که از شبه‌نظامیان دفاع محلی (واحدهای جغرافیایی) و گروه‌های مبارز (واحدهای متشکل از سوی کارگران یک نهاد معین) تشکیل شده اند.

واحدهای ميليشيا تنها به ميليشيای محلی و گروه‌های رزمی تقسیم نمی‌شوند، بلکه مطابق با اهدافشان سه زيرمجموعه دارند:
• 
اشتغال عمومی: واحدهای سیار که در قلمرو یک ایالت یا مناطقی چند فعالیت می‌کنند.
• 
آمادگی ناحيه: برای دفاع از یک شهر یا اهداف مهم در یک منطقه خاص. هدف، دفاع از اهداف بالقوه اقتصادی و سیاسی یک مکان خاص یا کمک کردن به حفظ نظم عمومی است.

اعضای ميليشيای محلی به طور معمول چهار بار در ماه (آخر هفته) برای دریافت دستورالعمل نظامی ملاقات می‌کنند. آن‌ها فعالیت‌های دیگری را در طول هفته انجام می‌دهند، خصوصاً در موارد استثنایی یا شرایط اضطراری. یک گروه ویژه در داخل ميليشيای محلی به اصطلاح ميليشيای روستایی است که جنگ‌افزار و تجهیزات آن با بقیه نیروها متفاوت است.

ميليشيای محلی از اونيفورم کل نیروهای مسلح ملی بولیواری استفاده می‌کند (لباس مشهور به «میهن‌پرست»). سلاح معمول آن اسلحه تهاجمی FN FAL بلژیکی است که با سلاح AK-103 ساخت روسیه جایگزین می‌شود. این سلاح استاندارد جدید نیروهای مسلح منظم ونزوئلا است. آن‌ها هم‌چنین دارای مسلسل کالیبر ۱۰۶ میلی‌متر، خمپاره و توپ و تجهیزات دیگر هستند.

یک بخش هوایی در ميليشيای بولیواری وجود دارد که قرار است طی چند سال آينده فعال ‌شود. بنا بر منابع رسمی، خلبانان مسؤولیت هليکوپترهای عملیات تجسس و نجات در انستیتوی ملی هواپیمایی کشوری را بر عهده خواهند گرفت.

ميليشيا تحت فرمان مستقیم ريیس‌جمهور به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح ملی قرار دارد و برای دفاع از انقلاب بولیواری آموزش دیده است.

در هنگام ادغام ميليشيا در نیروهای مسلح ملی، نیکولاس مادورو از ميليشيای بولیواری خواست که در سه بُعد کار کند. بُعد نخست پیشگیرانه است و به منظور فعال‌سازی کار اطلاعاتی و ضدجاسوسی برای دفاع از خدمات عمومی فراخوانده می‌شود.

venezuella_08

بُعد دوم دفاعی است و هدف آن آماده کردن دفاع از سرزمین ملی است. مادورو افزود: «ما باید خود را آماده کنيم که از هر وجب از قلمرو ملی خود در مقابل دشمنان کشورمان دفاع کنيم؛ اگر آن‌ها روزی جرأت کردند که به مرزهای ما تجاوز کنند، می‌بايست ميليشيا و نیروهای مسلح بولیواری همه نیروهای مهاجم را بيرون کنند

بُعد سوم تهاجمی است و شامل آماده کردن و برنامه‌ریزی در جهت حفظ صلح و ثبات کشور است.

حزب کمونیست ونزوئلا (PCV) به دلیل تهدیدات مداوم امپریالیستی، خواستار:
۱گسترش و تحکیم سازمان‌های رهايی ملی در جبهه ضدامپریالیستی و ضدفاشیستی.
۲گسترش ميليشيای بولیواری در محيط‌هايی با ساختار ضعیف، که نیروهای ضدانقلاب در آنجا غالب هستند.

۳گسترش ميليشيای بولیواری در شهرها، کارخانه‌ها، معادن و شرکت‌هايی با امتياز خارجی.
۴آموزش اعضای حزب به طوری که قادر باشند در این مناطق مسؤولیت‌ها را به عهده بگیرند.

درسی که حزب ما از زمان تأسیس در سال 1931 به دست آورد، حاکی از اهمیت عظیم دفاع ملی ضدامپریالیستی است. لنین در سال ۱۹۱۶ در «برنامه نظامی انقلاب پرولتری» نوشت: «یكی از اساسی‌ترین خصايص امپریالیسم این است كه توسعه سرمایه‌داری را در عقب مانده‌ترین كشورها شتاب می‌بخشد و بدین ترتیب مبارزه با ستمگری ملی را گسترش داده و شدت می‌دهد. این يک واقعیت است. و از آن به ناگزير اين نتيجه حاصل می‌شود که امپریالیسم بايد در موارد عديده موجب پيدايش جنگ‌های ملی بشود.» ونزوئلا آماده خواهد بود.