پرش به محتوا

ارتش عراق: آمریکا از کردستان عراق بیرون!

usa_syria


سخنگوی فرماندهی عمومی نیروهای مسلح عراق اظهارداشت امریکائیها تا کنون زمان خروج خودرا اعلام نکرده اند. این سخنگو»بر این امرتاکید ورزید»که تصمیم براخراج نیروهای بیگانه ازعراق مربوط به سیادت ملی عراق بوده وشامل تمامی سرزمینهای عراق ، ازجمله کردستان میگردد، زیرا کردستان نیز بخشی از سرزمین عراق است، همچنین کردستان نیز دراینمورد مشکلی ندارد.

منتشر شده درسایت المیادین

مترجم : احمد مزارعی، نوزدهم ژانویه 2019


سخنگوی ارتش عراق:تصمیم براخراج نیروهای بیگانه شامل کردستان نیز میگردد

سرگردعبد الکریم خلف فرمانده عمومی نیروهای مسلح تاکید ورزید که کشورعراق دارای نیروی هوائی قدرتمندی است که توانائی حمایت از فضای کشوررا دارد.

هیچگونه تهدیدی برای امنیت کشور وجودندارد:

سرگرد خلف درمصاحبه با تلوزیون رسمی عراق «وکاله الانباء العراقیه» (واع) اظهارداشت : «اضافه برهواپیماهای «اف 16″پس از خارج شدن نیروهای امریکا ، عراق دارای هواپیماهای نوع «سوخوی» وهواپیماهای جنگی گونا گون دیگری نیزمیباشد»

وی روشن ساخت :»عراق درعین حال دارای تجهیزات مخابراتی ودیده بانی ودستگاههای «رصد» مجهز وبزرگی میباشد که به عراق امکان میدهد هرگونه تجاوزی به نیروها ومراکز ومقرات نظامی درکشوررا کشف وبا ان به مقابله بپردازد»

وی سپس اضافه نمود:»حشد الشعبی بخش مهمی از منظومه دفاعی کشور بوده ودرزیر فرماندهی کل قوا قراردارد واگرگروه ویا کروههائی درکشوربه عمل مسلحانه دست بزند برعلیه انها مقابله به مثل دست خواهیم زد وانا نرا به مقامات قضائی تحویل خواهیم داد»وی سپس چنین روشن نمود :

» حکومت عراق اخطارجدی داده است که هر گونه تجاوز وتعدی به  مراکزو جنگ افزارها ی حشد الشعبی با برخورد جدی وشدید ارتش وحکومت عراق روبرو خواهدشد.

سرگرد خلف درمورد اینکه چه راهکارهائی برای اخراج نیروهای بیگانه از عراق بکار خواهند گرفت چنین گفت» حضور نیروهای امریکائی بنا به درخواست نامه ای انجام گرفت که دولت عراق به سازمان ملل وشورای امنیت نوشت وازانها خواست تا با تشکیل ائتلافی بین المللی برای مقابله با داعش به کمک مردم عراق ومنطقه بشتابند زیرا دران برهه داعش همه منطقه را تهدید مینمود ، وموافقت برای امدن این نیروها براین اساس انجام گرفت»

اما «بعد از پیروزی بر داعش حکومت عراق طی یادداشتی درخواست خروج نیروهای مذکور نموده وبر اساس نامه ای که اقای جعفری وزیر خارجه وقت عراق خواستار خروج وپایان دادن به وظایف ائتلاف گردید.وتاکید نمود که عراق هیچگونه التزام سیاسی ومالی در برابر ائتلاف ندارد»

این درخواست خروج نیروهای ائتلاف ، بوسیله نماینده عراق درسازمان ملل به اطلاع ریاست سازمان ملل وشورای امنیت سازمان ملل متحد نیز رسیده است.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: