رسانه ها

 حزب کارگران مجارستان حزب کمونیست آفریقای جنوبی «تهدیدات جنگی» ایالات متحده

SACP

حزب کارگران مجارستان اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده را علیه ایران قویاً محکوم می‌کند. حزب کارگران مجارستان از دولت مجارستان می‌خواهد ۲۰۰ سرباز مجارستان را که در عراق مستقر هستند به کشور بازگرداند. مجارستان نباید در اقدامات نظامی ایالات متحده یا ناتو شرکت کند؛ حزب کمونیست آفریقای جنوبی اقدامات تجاوزکارانه دولت ایالات متحده را علیه مردم هم ایران و هم عراق قویاً محکوم می‌کند. این حملات نقض حقوق دو کشور برای حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خویش است.

تارنگاشت عدالت

منبع: «تصویر مجارستان»، خبرنامه حزب کارگران مجارستان

 حزب کارگران مجارستان اقدامت تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران را محکوم می‌کند

حزب کارگران مجارستان اقدامات تجاوزکارانه ایالات متحده را علیه ایران قویاً محکوم می‌کند. حزب کارگران مجارستان از دولت مجارستان می‌خواهد ۲۰۰ سرباز مجارستان را که در عراق مستقر هستند به کشور بازگرداند. مجارستان نباید در اقدامات نظامی ایالات متحده یا ناتو شرکت کند.

http://www.solidnet.org/.galleries/documents/Hungarian-picture-13-January-2020.pdf

بلید نزیمند، رهبر حزب کمونیست آفریقای جنوبی «تهدیدات جنگی» ایالات متحده را در خاورمیانه  محکوم نمود

تارنگاشت عدالت

منبع: howsouthafrica

بلید نزیمند، رهبر حزب کمونیست آفریقای جنوبی در روز دوشنبه «تحریکات خطرناک» ایالات متحده را در خاورمیانه محکوم نمود.

نزیمند در مراسم بزرگداشت جو اسلووو، که ۲۵ سال پیش به علت سرطان درگذشت، سخنرانی می‌کرد.

«ما در زمانی ياد جو اسلووو را زنده نگه می‌داريم، که دولت ایالات متحده یک بار دیگر به اقدامات خطرناک و تحریک و تهدید جنگ در خاورمیانه دست زده است

نزیمند گفت: «

حزب کمونیست آفریقای جنوبی اقدامات تجاوزکارانه دولت ایالات متحده را علیه مردم هم ایران و هم عراق قویاً محکوم می‌کند. این حملات نقض حقوق دو کشور برای حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خویش است

وی گفت نقض «آشکار» حریم هوایی عراق مستقل فقط یک نمونه از موارد بسیاری است که ثابت می‌کند «رژیم امپریالیستی ایالات متحده هرگز به آزادی هیچ ملتی، در هیچ بخش يا منطقه‌ای از جهان اهمیت نداده است

نزیمند افزود: «در واقع، ایالات متحده همیشه آماده است در هر جا که می‌خواهد، با مصونیت، حقوق بین‌الملل را نقض کند. این یک فاکت به اثبات رسیده است که مداخله ایالات متحده در خاورمیانه هیچ ارتباطی نه با صلح برای مردم منطقه دارد، و نه با ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی.»…

 

https://howsouthafrica.com/sacp-leader-blade-nzimande-condemns-us-war-threats-in-middle-east/