اخبار ویژه

بیانیه حزب کمونیست هند (مارکسیست)

CPIndia(M)


هیأت سیاسی حزب کمونیست هند (مارکسیست) قتل قاسم سلیمانی، ژنرال بلندپایه نیروهای مسلح (قدس) ایران را به وسیله ایالات متحده با یک حمله پهپادی در بیرون از فرودگاه بغداد، قویاً محکوم می‌کند. جای تأسف است که دولت موودی، بدون این‌که حتا این اقدام شنیع را محکوم نماید، فقط «پی برد که یک رهبر بلندپایه ایران به دست ایالات متحده کشته شده است.»


منبع: شبکه همبستگی
تارنگاشت عدالت


بیانیه حزب کمونیست هند (مارکسیست) درباره ترور ژنرال سلیمانی

هیأت سیاسی حزب کمونیست هند (مارکسیست) قتل قاسم سلیمانی، ژنرال بلندپایه نیروهای مسلح (قدس) ایران را به وسیله ایالات متحده با یک حمله پهپادی در بیرون از فرودگاه بغداد، قویاً محکوم می‌کند.

ترور رهبر نیروهای مسلح یک کشور مستقل، یک عمل راهزنی بین‌المللی به وسیله دولت ترامپ است. این پی‌آمدهای بی‌حسابی برای غرب آسیا و منطقه خلیج خواهد داشت. ایالات متحده مسؤول هر درگیری و خشونتی خواهد بود، که روی دهد

ترور رهبر نیروهای مسلح یک کشور مستقل، یک عمل راهزنی بین‌المللی به وسیله دولت ترامپ است. این پی‌آمدهای بی‌حسابی برای غرب آسیا و منطقه خلیج خواهد داشت. ایالات متحده مسؤول هر درگیری و خشونتی خواهد بود، که روی دهد.

جای تأسف است که دولت موودی، بدون این‌که حتا این اقدام شنیع را محکوم نماید، فقط «پی برد که یک رهبر بلندپایه ایران به دست ایالات متحده کشته شده است.» این نشان می‌دهد دولت چگونه به یک متحد مطیع ایالات متحده مبدل شده است.