رسانه ها

بیانیه حزب کمونیست اکوادور پیرامون ترور ژنرال سلیمانی

ecuador cp.jpg


حزب کمونیست اکوادور اقدام جنایتکارانه امپریالیسم ایالات متحده را علیه ژنرال ارتش ایران، قاسم سلیمانی، که به دستور دونالد ترامپ رییس‌جمهور ایالات متحده عملی شد، محکوم نموده و ایالات متحده را به تشدید روند جنگ علیه مردم جهان، به ویژه علیه مردم و دولت ایران، عراق و همه خلق‌های منطقه، که موجب یک فاجعه اجتماعی- اقتصادی با هزاران کشته و مجروح غیرنظامی خواهد شد، متهم می‌نماید.


منبع: شبکه همبستگی
تارنگاشت عدالت


حزب کمونیست اکوادور اقدام جنایتکارانه امپریالیسم ایالات متحده را علیه ژنرال ارتش ایران، قاسم سلیمانی، که به دستور دونالد ترامپ رییس‌جمهور ایالات متحده عملی شد، محکوم نموده و ایالات متحده را به تشدید روند جنگ علیه مردم جهان، به ویژه علیه مردم و دولت ایران، عراق و همه خلق‌های منطقه، که موجب یک فاجعه اجتماعی- اقتصادی با هزاران کشته و مجروح غیرنظامی خواهد شد، متهم می‌نماید.

ترور رهبر ایران نقض آشکار هنجارهای دیپلماتیک بین‌المللی، احترام به حاکمیت کشورهای عضو سازمان ملل متحد است، همان سازمانی که این‌گونه اقدامات جنایتکارانه را، که مسؤولیت اصلی آن با دونالد ترامپ رییس‌جمهور دیوانه ایالات متحده است، رد و محکوم می‌نماید

ترور رهبر ایران نقض آشکار هنجارهای دیپلماتیک بین‌المللی، احترام به حاکمیت کشورهای عضو سازمان ملل متحد است، همان سازمانی که این‌گونه اقدامات جنایتکارانه را، که مسؤولیت اصلی آن با دونالد ترامپ رییس‌جمهور دیوانه ایالات متحده است، رد و محکوم می‌نماید.

ویلسون آلاکرون الیزادلد

دبیرکل حزب کمونیست اکوادور