اخبار ویژه

بیانه حزب کمونیست شیلی در مورد جنایت آمریکا

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE


یک بار دیگر دست امپریالیسم ایالات متحده همه پروتکل‌ها و قوانین حاکم بر هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بین ملت‌ها را‌ کنار زد، و از هزاران کیلومتر دورتر و با نادیده گرفتن مطلق جان انسان‌ها، دستور ترور یک چهره نظامی بلندپایه دولت ایران را صادر کرد. حزب کمونیست شیلی جنایتی را که پنتاگون با دستور مستقیم دونالد ترامپ علیه ژنرال ایرانی، قاسم سلیمانی مرتکب شد، قویاً محکوم می‌کند.


منبع: شبکه همبستگی
تارنگاشت عدالت


حزب کمونیست شیلی جنایت ترامپ را در عراق محکوم می‌کند

حزب کمونیست شیلی جنایتی را که پنتاگون با دستور مستقیم دونالد ترامپ علیه ژنرال ایرانی، قاسم سلیمانی مرتکب شد، قویاً محکوم می‌کند.

یک بار دیگر دست امپریالیسم ایالات متحده همه پروتکل‌ها و قوانین حاکم بر هم‌زیستی مسالمت‌آمیز بین ملت‌ها را‌ کنار زد، و از هزاران کیلومتر دورتر و با نادیده گرفتن مطلق جان انسان‌ها، دستور ترور یک چهره نظامی بلندپایه دولت ایران را صادر کرد.

این اقدام از روی استیصال ترامپ و شرکاء می‌تواند پی‌آمدهای غیرقابل پیش‌بینی برای صلح شکننده منطقه داشته باشد، وضعيتی که هم‌اکنون در اثر سیاست‌های جنگی هم ایالات متحده و هم اقمار آن، که هیچ واهمه‌ای از استفاده از هر دست‌آویزی برای تصاحب ذخاير نفتی عظیم ایران ندارند، به شدت وخیم شده است.

جنگ به بهای میلیون‌ها کشته و صدها شهرک، شهر و کشور ویران، همیشه بخشی از امپریالیسم ایالات متحده بوده است، اما این بار با ظهور قدرت‌های جدیدی که سلطه سیاسی و اقتصادی آن را درهم می‌شکنند، وضعیت می‌تواند به شکل کاملاً متفاوتی ظهور کند.

صلح جهانی در خطر است و اقدامات جنایتکارانه و جنگ‌طلبانه ترامپ باید به وسیله همه خلق‌ها و ملت‌های صلح‌دوست متوقف شود!

کمبسیون روابط بین‌الملل
حزب کمونیست شیلی