رسانه ها

دکتر مرتضی محیط «به کدام سو می رود»؟!

naghd_12


دکتر مرتضی محیط «به کدام سو می رود«؟!

 ابوالقاسم گلستانی (خسرو)


 هفته گذشته، آقای جلیل مرتضوی، مدیر تلوزیون «ایران یو. اس. تی وی«(۱)، از دکتر مرتضی محیط پرسید که، «منظور از چپ بریده که ‌شما در بحث های تان دائم مطرح می‌کنید، کدامند؟«

 محیط گفت: «زمانی که اردوگاه سوسیالیستی‌وجود داشت، عده ای از طرفداران این اردوگاه (یعنی توده ای ها) طرفدار اتحاد شوروی بودند و عده ای دیگر‌‌ (توفانی ها) طرفدار‌ آلبانی به رهبری انور خوجه بودند. حال که اردوگاه سوسیالیستی از بین رفت، این دو گروه چپ بریده نامیده می شوند (نقل به مضمون)».   

 بنده به رغم اختلاف با برخی دیدگاه های محیط غالباً گفتگوهای او را در تلوزیون افغان گوش می کنم‌. او بارها در این تلوزیون، کسانی را چپ بریده نامید که به رغم ادعای داشتن مواضع «چپ«، منکر وجود امپریالیسم هستند. در میان تمام گروه های چپ، تنها و تنها توده ای ها و توفانی ها (حزب کار) هستند که همچنان در مواضع ضدامپریالیستی خود استوار مانده اند و جالب اینکه هر دو از یک ریشه (حزب توده ایران) هستند!

 حال محیط چگونه این تناقض گویی را توجیه می کند، الله و اعلم؟! آقای جلیل مرتضوی که خود دارای مواضع ضدامپریالیستی است و انصافاً نیز مرد شریف و بی طرفی است، در پاسخ فقط گفت «آها«! اما لحن او در این واکنش کوتاه حکایت از آن داشت که «آیا خودت می فهمی چه می گویی، دکتر محیط؟» 

 محیط با ۶۰ سال حضور در تحولات سیاسی ایران و جهان، اغلبِ گفتگوهای خود در تلوزیون افغان را با این عبارت ها آغاز می کند: «جهان به کدام سو می رود؟» یا «ایران به کدام سو می رود؟«‌ حال از او باید پرسید «خودت به کدام سو می روی، دکتر محیط؟» 

 1. U.S. Iran TV

 ابوالقاسم گلستانی (خسرو)

 اول دی ۱۳۹۸ ۲۲ دسامبر ۲۰۱۹

۱ دیدگاه

  1. امیر says

    سپاس از این یادداشت. ببینید این آقای محیط تنها ابتکارش پیچیدن نسخه شیائوپینگ برای ایران است و نهایتا هنوز جنبش سیزیست. و آرزو دارد که این گرایش با تشنج زدایی سرمایه خارجی جذب کرده ایران را صنعتی کند و رفاه فراهم آورد. دقیقا ذهنیت حزب اعتدال و توسعه بنفش. ولی این نظراتش را زیرکانه و در استتار مبارزه با چپ بریده پیش میبرد. مبارزه امپریالیستی محیط بیش از آنکه مقاومت باشد سوهان روح آنست و با نعل وارونه آنرا به بنبستمیکشاند. او در صدد تا با انکار مبارزه ضد امپریالیستی گردانهای چپ پایییند به مبارزه ضدامپریالیستی رنگو بوی دیگری به برنامه معتدل خود بدهد.

    لایک

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.